Rabbae en Menebhi reageren op brief van Lodewijk Asscher

In opinie door Abdou Menebhi en Mohamed Rabbae op 17-03-2013 | 16:36

Namens de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties hebben Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi de brief beantwoord die vice-premier Lodewijk Asscher deze week aan hen stuurde.

Asscher reageerde met zijn brief op het dreigement van Rabbae en Menebhi aan PvdA-voorzitter Spekman dat zij Marokkaanse Nederlanders zouden oproepen niet meer PvdA te stemmen wanneer de PvdA in de Eerste Kamer een wetsvoorstel zou steunen waardoor kinderbijslag en uitkeringen voor nabestaanden in Marokko worden stopgezet.

Asscher schreef: “Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen. 
Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap."

"Wees gerust", antwoorden Rabbae en Menebhi nu, "we pretenderen niet dat alle Marokkaanse Nederlanders zitten te wachten op ons stemadvies. Uiteindelijk bepalen ze zelf wat ze doen. Intussen volgen veel Marokkaanse organisaties in het land u nauwlettend met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel."

Hieronder de gehele brief.

Geachte heer Asscher,

Onlangs hebben we een brief aan de heer Spekman -voorzitter van de PvdA- gericht waarin we laten weten dat we de gemeenschappen van Marokkaans -Nederlanders in diverse steden zouden adviseren om niet op de uw Partij te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit, in het geval u vasthoudt aan uw wetsvoorstel om de uitkeringen ten behoeve van nabestaanden en kinderen van Marokkaanse migranten – woonachtig in Marokko- stop te zetten. U heeft daarop gereageerd door twee hoofdargumenten naar voren te brengen. U verwijt ons een ouderwetse paternalisme ten aanzien van de Marokkaanse kiezers en u laat ons tevens weten dat u het goed voor heeft met de migranten in het algemeen en de Marokkaans- Nederlanders in het bijzonder. Als handige politicus ontwijkt u natuurlijk de kern van ons bezwaar tegen uw wetsvoorstel. Waarom heeft u dit wetsvoorstel van de rechtse Rutte I overgenomen en staat u het te verdedigen alsof het uw levenswerk is. Dit, terwijl de PvdA- fractie in de Tweede Kamer dit voorstel om principiële redenen had verworpen onder Rutte I ? Met welke PvdA hebben we nu te maken?

Toch zullen we hieronder ingaan op uw verwijten in onze richting. Om maar met het laatste te beginnen: we hadden inderdaad een goed gevoel en een grote waardering voor u als wethouder onderwijs in Amsterdam. Zeker toen u duidelijk de confrontatie aanging met (toenmalige) Minister Kamp van Sociale Zaken over het recht van vluchtelingen om - als leerling- een stage te mogen lopen in het kader van hun opleiding. Daarna hadden we gehoopt - want dat was de wens van veel kiezers in het land en niet alleen van de Marokkaans -Nederlanders - dat de PvdA een coalitie op links zou aangaan. Immers praktisch alle Marokkaanse Nederlanders walgden van de rechtse coalitie van Rutte I. Dat zult u begrijpen. Groot was dan ook onze verbazing en teleurstelling dat nota bene de PvdA in de armen viel van Rutte en zijn VVD, die geen echte liberale partij meer is. Veel mensen in het land - ook Marokkaanse Nederlanders - kregen daardoor al het gevoel van een kater.

Maar wat we echt niet accepteren en juist van iemand als u niet begrijpen is dat u na de kabinetsformatie het asociale wetsvoorstel van Rutte I omarmde om bovengenoemde bevolkingsgroepen – weduwen en kinderen - die vanwege hun bijzondere omstandigheden in Marokko en Turkije wonen, financieel volledig kaal te plukken. Want deze uitkeringen ,ten behoeve van bovengenoemde bevolkingsgroepen, werden reeds door toedoen van Rutte I met 40% gekort vanaf januari 2013. U staat dit wetsvoorstel - uit de koker van Rutte, Verhagen en Wilders- zeer fanatiek te verdedigen alsof het een wetsvoorstel van de PvdA en tevens uw levenswerk is. U bent zelfs bereid om de verdragen inzake de sociale zekerheid met Turkije en Marokko eenzijdig te beëindigen. Zelfs de Eerste Kamer schrok van deze kamikaze- achtige koers en vroeg om advies hierover aan de Raad van State.
Als u – onverhoopt- gelijk krijgt dan zullen deze familieleden van migranten met 0 euro moeten zien te leven. Dit terwijl de betrokken migranten premies hebben betaald. Dit terwijl de PvdA zich graag afficheert als “sterker en socialer” en als verdediger van de zwakken.
Dan uw eerste punt: uw verwijt van paternalisme. Deze zet van u is doorzichtig.

U probeert hiermee verdeeldheid te zaaien binnen de gemeenschap van Marokkaans- Nederlandse kiezers. Merkwaardig is dat we dit verwijt niet hebben gekregen toen we in 2010 – om strategische redenen - deze kiezers via zelforganisaties en moskeeën – adviseerden ten eerste om te gaan stemmen en ten tweede om voor de PvdA te kiezen. Dit om de PVV in Den Haag en Leefbaar Rotterdam in Rotterdam van de macht af te houden. Maar als blijkt nu dat de PvdA landelijk een wetsvoorstel van Rutte I – lees Wilders- aan het doordrukken is dan hebben we ons zwaar vergist in de PvdA.

In de politiek gaat het ook om belangen. U weet beter dan wij waarom sommige ouderen de PvdA verlaten voor de partij van 50+.
Wees gerust: we pretenderen niet dat alle Marokkaanse Nederlanders zitten te wachten op ons stemadvies. Uiteindelijk bepalen ze zelf wat ze doen. Intussen volgen veel Marokkaanse organisaties in het land u nauwlettend met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel. We zullen u echter niet beschuldigen van paternalisme als u in 2014 campagne voert voor de PvdA. We gaan zelfs verder: als u daartoe bereid bent, kunnen we u in 2014 zelfs uitnodigen om op bijeenkomsten van Marokkaanse Nederlanders aanwezig te zijn ten einde een stemadvies voor de PvdA te geven. Echter, als u doorgaat met bovengenoemd verfoeid en asociaal wetsvoorstel, zal u elke overtuiging ontbreken om deze kiezers aan uw kant te krijgen.

Met de vriendelijke groet,
Namens de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties

Mohamed Rabbae
Abdou Menebhi

Links:

Marokkaanse organisaties dreigen steun aan PvdA in te trekken

Asscher reageert op open brief van Rabbae en Menebhi

Stopzetten uitkeringen aan Marokkaanse Nederlanders in Marokko is onrechtvaardig

Open brief bijna 90 Markkaanse organisaties aan Tweede Kamer

Achtergrondinformatie Rijksoverheid: Uitkering meenemen naar het buitenland

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over abdou menebhi, kinderbijslag, lodewijk asscher, mohamed rabae, weduwen, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


Louis Julien Moolhuizen - 17/03/2013 17:56

Wie premies heeft betaald, dient zijn recht te hebben.
Er zou wel nader bepaald kunnen worden, hoeveel premie er betaald moet zijn om voor zo iets als de kinderbijslag in aanmerking te komen. Daarnaastr zou gekeken moeten worden hoeveel het leven aldaar goedkoper is. Laten we wel zijn, wat er In Nederland uitgegeven wordt daar komt ook weer wat van terug, in de vorm van omzet en btw et cetera Er moet dus gewoon een eerlijke sleutel komen.