Politiek-maatschappelijke insteek combineert niet met discussie over Jihad

In opinie door Roemer van Oordt op 25-03-2013 | 10:40

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren vond in moskee Al Kabir een bijeenkomst plaats over het toenemende aantal jongeren dat naar Syrië trekt om te vechten in de oorlog. Doel was om over dit gevoelige onderwerp met jongeren, ouders, imams, bestuurders en betrokkenen van gedachten te wisselen en zorgen te delen. Inmiddels is bevestigd dat in Syrië drie jongeren uit Nederland zijn gesneuveld.

Een bont gezelschap sprekers voerde het woord. Naast moskeevoorzitter Mohamed Echarrouti waren dat drie imams, een Tweede Kamerlid, een wethouder van Amsterdam en een voorzitter van een seculiere Marokkaanse organisatie.

De ideeën en meningen varieerden dus nogal. Sommigen stelden vooral de rol van ouders en onderwijs centraal, anderen legden verantwoordelijkheid bij de overheid. Werkloosheid en gebrek aan stageplaatsen zouden leiden tot uitsluiting en als katalysator werken voor jongeren om die stap te maken. Weer anderen zoomden in op de signalerende functie van moskeeën en zelforganisaties of benadrukten het belang van preventie door discriminatie, waaronder islamofobie aan te pakken. Imam Marzouk Aulad Abdellah gaf - los van de autoriteitskwestie - onder meer aan dat er in de islam geen rechtvaardiging is om ten aanzien van de oorlog in Syrië te spreken over Jihad, aangezien moslims daar elkaar bevechten. Meedere pannelleden wezen erop dat het in Syrië zou gaan om een strijd tegen een dictatuur en voor democratie. 

Gedeeld werden de zorgen over én afwijzing van de keuze die hier geboren en getogen jongeren maken om als kanonnenvoer te dienen of doorgeradicaliseerd, getraumatiseerd en geweldbereid terug te keren, zonder enig toekomstperspectief. Oproep was dan ook om niet te gaan vechten in Syrië (‘ze hebben je niet nodig; je loopt ze voor de voeten, dat hebben ze zelf aangegeven’), maar om in plaats daarvan humanitaire hulp te bieden.

De aanwezige ouders maakten zich grote zorgen over de invloed van de sociale media op ‘hun’ jongeren. Het merendeel van hen sprak de politiek aan op het gebrek aan kansen dat deze jongeren zou krijgen op goede scholing en werk of op de stigmatiserende beeldvorming over de islam. Ze zouden daardoor vaker psychische problemen hebben. Een aantal ging in op de verantwoordelijkheid van zichzelf en de eigen sociale structuren.

Een groep jongeren van buiten herkende zich niet in opzet en inhoud van het debat of in de keuze voor de sprekers. Zij identificeren zich met de jongeren die naar Syrië vertrekken en lazen vanaf hun mobiele telefoons teksten van ‘grote geleerden uit Saoedi-Arabië en Afghanistan’ voor, die duidelijk zouden maken dat het in Syrië weldegelijk gaat om Jihad. Met hun aanwezigheid en uitspraken bevestigden de jongeren de zorgen die er bij de organisatoren leven. Die boodschap zal ook bij de aanwezige politici zijn aangekomen.

Een paar jongeren kregen het woord, maar de insteek van de bijeenkomst bleek moeilijk te combineren met een theologische en ideologische discussie. Die werd dan ook tussen hen en de aanwezige imams na afloop in de ontvangstruimte voortgezet. Wordt vast op elk terrein vervolgd.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië

Meer info: hier

Hieronder een videoverslag van de discussie achteraf in de ontvangstruimte (Salafimedia). Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over debat, jihad, moskee al kabir, radicalisering, radicaliseringamsterdam, roemer van oordt, syrie, syrie-gangers.

Delen:

Reacties


Abdel kaolo - 29/03/2013 17:20

Bedankt wim, maar er moet toch iets veranderen in nederland. Maar het ga jou ook goed, ik spreek je vast nog wel een keer hier... ik ben ook benieuwd waar ben gebleven is, de hele aanleiding tot de discussie

Wim Heitinga - 29/03/2013 15:27

Hoi Abdel,
Wat een ontroerend verhaal, dit had ik niet meer van je verwacht. Natuurlijk hoef jij je als individu niet te verantwoorden voor wangedrag van anderen, maar het zou zo mooi zijn als de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen als geheel zich meer zouden uitspreken als er problemen zijn. Wat je schrijft over het steeds minder omgaan met Nederlanders past helemaal in het beeld wat we de laatste tijd zien en dat is ontzettend jammer. Ik begrijp je frustratie terwijl je zelf zo je best doet. Laat je niet gek maken. Het ga je goed!

Abdel kaolo - 29/03/2013 13:49

Hoi wim, ik wil je toch even bedanken voor het gesprek. Ik merk dat er best met je te praten valt. Maar kan je je er dan helemaal niets bij voorstellen dat ik geen zin heb om mij te verantwoorden voor daden van een ander? Ik ontken niet dat er problemen zijn met een behoorlijk groot aantal van de marokkaanse jongeren. Maar blijven wijzen naar alle moslims helpt niet. Ik doe miets verkeerd, mijn hele familie doet niets verkeerd. Sterker nog, de meeste mensen die ik ken doen niets verkeerd. Maar toch keer ik me steeds verder af van de nederlanders. Het enige dat ik vraag is dat ik normaal naar mijn werk kan gaan en mijn gezin kan opvoeden. Een marokkanendebat zal ons alleen maar verder wegjagen. Vroeger had k hollandse vrienden, nu niet meer. de meeste nederlanders zien de marokkaan. Ze zien niet abdel, een individu. Mijn moeder wordt op straat uitgescholden. Niemand weet wat zij voor vrijwilligerswerk doet.... Niemand kent ons, iedereen heeft een oordeel. Ik ben hier geboren, mijn kindern zijn hier geboren. Mijn kleinkinderen zullen een opa en oma hebben die hier allebei geboren zijn. Waarom noemt men mij en de mijnen buitenlanders? Zeg niet, ja, met jou valt het wel mee. Ik zou, als je werkelijk geinteresseerd bent een week aan ervaringen kunnen noemen.....

Wim Heitinga - 29/03/2013 11:08

Niet zo lang geleden stond er een ingezonden brief in de Volkskrant van een ervaren Amsterdamse leraar die veel met moslimjongeren werkte. Hij beschreef hoe deze jongeren zich in de eerste plaats moslim voelden, daarna Turks of Marokkaans en pas heel veel verder misschien een klein beetje Nederlands.
Als dit niet verandert zal iedereen ze als buitenlanders blijven zien.

Zo lang er in de islamitische gemeenschap problemen zijn zoals ik die heb beschreven zal ik hier naar blijven wijzen.
Dit heeft niets met tuig te maken. In de zaak van de antisemitische Turkse jongens uit Arnhem was het de hele Turkse gemeenschap die de schuld bij anderen zocht i.p.v. bij zichzelf.

Abdel kaolo - 28/03/2013 18:51

Ik val helemaal in de eerste categorie die jij noemt. Wanneer ben ik geen buitenlander meer en zal ik ook niet meer zo behandeld worden? wanneer zal jij geen wijzende vinger meer naar moslims in het algemeen sturen maar het gewoon over tuig hebben? Wanneer zal je turken en marokkanen niet meer op een hoop gooien?

Wim Heitinga - 28/03/2013 15:25

Eigenlijk ben ik hartstikke gek om met iemand in gesprek te gaan die me net nog een moslimhater noemde, maar vooruit.

Moslims die gewoon meedoen in Nederland, zich aan de hier geldende wetten houden, kernwaarden als vrijheid gelijkheid en democratie omarmen en niet voor bovenmatige overlast of criminaliteit zorgen hoeven van mij absoluut niet weg! Ik weet zeker dat een grote meerderheid in Nederland dat ook vindt.

Moslims die een afkeer hebben van de westerse manier van leven en de democratie willen afschaffen mogen wat mij betreft vertrekken.

Abdel kaolo - 28/03/2013 12:11

Ik vraag... Jij wijst... Je kan alleen maar wijzen... Ga nou eens ergens op in.... Ben jij een van de 60 procent nederlanders die mij en de andere marokkanen liever weg ziet gaan? Praat toch eens in plaats van te wijzen.....

Wim Heitinga - 28/03/2013 11:25

Het verschil snappen tussen kritiek en haat valt niet mee, hé?


Abdel kaolo - 27/03/2013 20:58

Hoi wim, laten we nog even doorgaan, want zo vaak spreek ik geen moslimhaters. En ik ben gewoon be ieuwd hoe je denkt wat je denkt. Je gooit alle moslims op een hoop. Iedereen wil ons maar uitzetten, denatraliseren en at nog meer. Hoeveel moslims ken jij persoonlijkdie wegkijken en bagatelliseren? Ik persoonlijk doe dat nooit. Ik besteeds bijna de helft van de tijd die ik aan werken moet besteden om collegas steeds maar weer vriendelijk en beleefd mijn standpunten uit te leggen. En zo ook de meesten vanmjn vrienden.

Maar wim, die jongens moeten dus daar blijven. Wat doe we met de nederlandse bekeerlingen? Moeten die ook daarblijven? En turken met marokkanen vergelijken.... Ik kijk naar joegoslavie, noord ierland, baskenland, haren, voetbalrellen en ik zie alleen maar christenen. Maar ik maak wel onderscheid hoor.....

Wim Heitinga - 27/03/2013 19:32

Beste Abdel,
Sorry, maar je leest slecht, daarom stop ik met reageren. Ik schrijf nergens dat de jongens in Syrië dood moeten. Van mijn part worden ze 100, maar niet in Nederland!

Verder leg ik heel duidelijk uit wie ik met "ze" bedoel.

Wat ik zeg over moslims is inderdaad niet leuk, maar het klopt helaas wel. Bij een probleem in de islamitische samenleving, reageert men vaak met wegkijken, ontkennen en bagatelliseren. Als dat niet meer kan zoals nu met de jongens in Syrië, duikt men in de slachtofferrol en wijst naar anderen. Kort geleden gebeurde die met het filmpje met de Turkse jongens uit Arnhem. Niet de jongens of hun ouders kregen de schuld, maar de boodschapper. Dit is helaas een terugkerend patroon, vandaar mijn vraag "Houdt dit nu nooit op?".

Nu stop ik echt.

Abdel Kaolo - 27/03/2013 16:14

beste Wim,

Lekker makkelijk om het hier bij te laten, wel tekenend. Jij mag alles roepen maar als ik als moslim iets roep is het absurd en vals. Ik vind het absurd dat jij echt meent dat je die jongens liever dood ziet terwijl ik zeg stel dat ik zou zeggen dat... waar je dus al uit haal dat ik dat niet meen. verder sla je nu iedere deur dicht want je wil het erbij laten. Dus jij mag hier zomaar alles komen roepen en als ik daar op een volwassen manier over wil praten geef je niet thuis. Tekenend. Wijzen naar de moslim en niet willen praten. Ik vind het werkelijk heel jammer en begin te denken dat de meeste nederlanders alleen maar willen hakken en niet constuctief willen praten. Letterlijk zei jij:
- islamieten duiken direct in de slachtofferrol
-islamieten leggen de schuld bij een ander
-ze (geen idee wie) moeten in de spiegel kijken
- houdt het nooit op? geen idee wat je daar mee bedoelt.

verspil ik mijn tijd? of ben

Wim Heitinga - 27/03/2013 15:55

Beste Abdel,

In je reactie van 12:59 ben jij zelf degene die over "jullie" begint. In mijn eerste reactie bedoel ik met "ze" de aanwezige ouders.

Je vergelijking met Afghanistan vind ik zo absurd en vals dat ik daar onmogelijk vriendelijk op kan reageren.

Ik heb geen idee waarover we een dialoog zouden moeten voeren. Voor de idioten die naar Syrië gaan om te vechten heb ik geen goed woord over. Laten ze vooral niet terugkomen, we kunnen ze hier missen als kiespijn.

Hier wil ik het bij laten.

abdel kaolo - 27/03/2013 15:05

beste wim,

wat een vriendelijke houding spreidt jij ten toon. geef eens antwoord op de vragen, waarom zeg je zoiets en wat is jouw bedoeling ervan? wil je een dialoog aangaan of wil je alleen maar negatief over "ze" en "hun" en "jullie" praten? en hoe kan jij beoordelen of ik het niet waard ben om te reageren? Omdat ik niet jouw mening verkondig? Ik wil graag met je in gesprek gaan maar je zal echt iets vriendelijker van toon moeten zijn.

Wim Heitinga - 27/03/2013 13:54

Abdel,
Als je niet het verschil begrijpt tussen het Nederlandse leger dat door de regering van Afghanistan is gevraagd te helpen, en een stel doorgedraaide, gestoorde Neder-moslims die zich in een vreemd land aansluiten bij islamitische terroristen dan ben je het niet waard hier te reageren.

abdel kaolo - 27/03/2013 12:36

hoi ben,
mag ik vragen wat jouw bedoeling is met deze opmerking? je zegt zoiets niet zomaar. wat hoop je ermee te bereiken/ Of wil je iemand kwetsen? of is het grappig bedoeld? Ik ben echt heel benieuwd waarom je zo'n opmerking plaatst. vooropgesteld: ik sta absoluut niet achter de syiegangers en verafschuw geweld. Maar hoe zou je reageren als ik zou zeggen: lekker, stuur die soldaten maar naar afghanistan, ik hoop dat ze allemaal worden afgeknald? hoe zou je dat vinden?

Ben - 27/03/2013 00:31

Laten die polder jihadisten maar lekker vertrekken naar Syrie, hopelijk worden ze daar allemaal afgeknald. Opgeruimd staat netjes.

abdel kaolo - 26/03/2013 12:59

wanneer ze in de spiegel gaan kijken kan ik je niet zeggen. ze hebben een beetje genoeg van jullie. raar he....... ik heb niet de indruk dat jullie dingen willen verbeteren. wil jij dat eigenlijk wel?

Wim Heitinga - 26/03/2013 10:43

"Het merendeel van hen sprak de politiek aan op het gebrek aan kansen dat deze jongeren zou krijgen op goede scholing en werk of op de stigmatiserende beeldvorming over de islam."

Ja natuurlijk, naar goed islamitisch gebruik duikt men onmiddelijk in de slachtofferrol en legt men de schuld bij anderen. Houdt dit nu nooit op? Wanneer gaan ze in de spiegel kijken?

abdel Kaolo - 25/03/2013 13:55

zucht.... valt er in nederland niet genoeg te doen? Of in marokko? hoe kan je gaan vechten in een land waar je de taal niet spreekt, liegen tegen je ouders.... ga studeren, maak wat van je leven. jongeren lazen tyeksten van hun mobiele telefoon..... als ze al niet zonder mobiele telefoon kunnen, hoe gaan ze dan in een oorlog zich staande houden? ik denk aan de vaders en oeders in alle oorlogsgebieden die hun kinderen moeten missen. Insha allah komt er vrede en worden onderdrukkers uit hun macht gewipt.