Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld

In opinie op 24-04-2012 | 12:01

GGZ Keizersgracht en ACB Kenniscentrum nodigen u van harte uit voor het symposium ACHTER GESLOTEN DEUREN Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld.

Beide organisaties hebben een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar huiselijk geweld onder de Poolse cliënten en patiënten van GGZ Keizersgracht.

In de afgelopen maanden zijn 635 Poolse dossiers onderzocht en geanalyseerd op (aanwijzingen) voor huiselijk geweld. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op het symposium .
Hierna volgen lezingen waarin onder meer een aantal van de opvallendste zaken uit het onderzoek nader worden beschouwd.  Lezingen worden gegeven door:

Jaco Dagevos, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, gaat in zijn lezing in op de Poolse migratie naar Nederland en de sociale gevolgen voor deze migranten.

Rudy Bonnet, o.a. voorzitter van de Stichting Voorkoming Kindermishandeling, houdt een lezing over de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld voor kinderen die hiervan slachtoffer zijn geworden. Hij schenkt bijzondere aandacht aan de gevolgen van verwaarlozing, een van de vormen van kindermishandeling.

Brigitte Coebergh, en Urszula Breedijk-Szybinska, respectievelijk systeemtherapeut en psychologe bij Palier, gaan in op de relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en huiselijk geweld.

Joost Wiggelendam, vertrouwensarts bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, spreekt over kinderen als slachtoffers en ov er de stappen die professionals moeten zetten wanneer zij te maken krijgen met kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld.

Dagvoorzitter is Artur Kuligowski van GGZ Keizersgracht.

Dit symposium is bedoeld voor (aankomend) professionals werkzaam in de zorg- en hulpverleningssector en het onderwijs.

SYMPOSIUM ACHTER GESLOTEN DEUREN
Polen, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld

Datum: Woensdag 6 juni 2012
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: GGZ Keizersgracht
Adres: Keizersgracht 174, Amsterdam (ingang aan de Leliegracht)
Routebeschrijving: www.ggzkeizersgracht.nl/contact.php

Programma
13.00u: Ontvangst met koffie en thee
13.30u: Opening van het symposium door de Poolse consul, dhr. Leszek Rowicki
13.45u: tot 17.00 uur / presentatie onderzoek, lezingen en discussie
17.00u: Informeel uurtje met hapje en drankje

De kosten voor deelname zijn € 25,- / € 12,50*

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rénie van der Putte: r.v.d.putte@acbkenniscentrum.nl of 020-7470208, of met
Iwona Smoktunowicz: info@ggzkeizersgracht.nl.

Aanmelding
U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar: secretariaat@ggzkeizersgracht.nl.
Deze reservering is 14 dagen geldig en wordt omgezet naar een definitieve aanmelding zodra de deelnemersbijdrage is ontvangen.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer 1527.67.258 van St. GGZ
Keizersgracht te Amsterdam, onder vermelding van ‘Symposium 6 juni’.
Let op: u ontvangt hiervoor géén inschrijvingsbewijs.

* Gereduceerd tarief voor studenten (op vertoon van collegekaart).Meer over acb kenniscentrum, conferentie, huiselijk geweld, polen.

Delen: