Pervers

In opinie door Ewoud Butter op 19-08-2014 | 09:31

Tekst: Ewoud Butter

Een groep van 120 uitgeprocedeerde vluchtelingen zwerft nu al twee jaar door Amsterdam. De Nederlandse overheid heeft de plicht voor deze groep te zorgen, maar verzaakt deze plicht op grove wijze. De groep heeft nu een lege school gekraakt, maar moet daar weer uit.
Terwijl Amsterdam enorm veel lege panden kent, lukt het niet deze groep te huisvesten, en maakt de VVD zich vooral druk over de handhaving van het kraakverbod.

In Nederland gooien we jaarlijks 800 miljoen kilo voedsel weg. Dat is ongeveer 50 kilo per inwoner. En dan gaat het niet over afgekloven botjes, maar over eetbaar voedsel. Dit is naar schatting € 2,4 miljard aan voedsel per jaar, zo'n  € 350 per huishouden en € 155 per persoon. In de rest van de voedselketen wordt trouwens ook nog eens voor € 2 miljard verspild.

Tegelijkertijd hebben de voedselbanken in Nederland ieder jaar te kampen met een tekort aan voedsel.

Ik vind dat pervers. 

Wat ik ook pervers vind is wat er gebeurt met de groep van 120 uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zwerven nu al twee jaar door Amsterdam. Het is een groep die voor een groot deel bestaat uit mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar om verschillende redenen ook niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Vorige week zijn ze weer verhuisd. Nu naar een leegstaand schoolgebouw in de Rivierenbuurt. 

De Nederlandse overheid is verplicht voor deze groep te zorgen. Nederland is namelijk één van de ondertekenaars van resolutie 1509 van de Raad van Europa, waarin de mensenrechten van 'irregular mirgants' zijn geregeld. Hierin wordt onder andere gesteld dat "adequate huisvesting en opvang om menselijke waardigheid te garanderen moet worden geboden aan ongedocumenteerden”.

Toch mogen gemeenten sinds 1 januari 2010 'uitgeprocedeerde asielzoekers' of 'ongedocumenteerden' of ' illegalen' niet meer opvangen. Dit besluit werd in 2007 genomen door het laatste kabinet Balkenende (met PvdA en ChristenUnie) en was een onderdeel van de pardonregeling voor 26.000 asielzoekers. Hierdoor belanden uitgeprocedeerde asielzoekers steeds vaker op straat. Een groot deel van deze groep kan nergens heen. 

Onder leiding van het Amsterdamse GroenLinks heeft een meerderheid van de Amsterdamse raad het gemeentebestuur gevraagd een permanente opvang voor de groep te realiseren.

Die opvang is er nog steeds niet.

De groep heeft nu een leegstaand schoolgebouw gekraakt. Kraken mag niet meer en wanneer de eigenaar om ontruiming vraagt, moet dit gebeuren. Wanneer dit pand  bezit is van de gemeente, lijkt dit een mooie tijdelijke oplossing totdat er door de gemeente een structurele opvang is geregeld.

Wat betreft de VVD moet er echter zo spoedig mogelijk worden ontruimd. De lokale afdeling twittert:

 

Ondertussen meldt Zadelhoff Makelaars (groot sponsor van de VVD, maar dat terzijde) dat in Nederland 7,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat. Ongeveer 15% van de kantoorruimte in Nederland wordt niet gebruikt. Nederland kent de grootste leegstand van kantoren in heel Europa.

In Amsterdam neemt de leegstand weliswaar af, maar wordt nog steeds ruim 17% van de kantoorruimte niet benut. Van de panden die de gemeente in bezit heeft staat 10% leeg.

Er zijn weinig grote steden in Europa met meer lege kantoorkamers. Het nieuwe college heeft geld uitgetrokken voor de opvang, maar het lukt niet deze groep te huisvesten. Wat een bestuurlijke onmacht.
En de VVD jaagt deze groep liever de straat op. 

Ik vind dat pervers.


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Hij heeft een eigen blog en u kunt hem volgen op twitter: @ewoudbutter

Naschrift 1: inmiddels is bekend geworden dat het schoolbestuur van de vluchtschool op korte termijn al plannen met het gebouw had. Dat betekent dat het gebouw uiterlijk vrijdag ontruimd moet zijn. 

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over ewoud butter, illegalen, immigranten, ongedocumenteerden, pervers, vluchtelingen.

Delen: