Overlegorgaan Caribische Nederlanders roept op tot protest tegen Bosmanwet

In opinie op 05-03-2014 | 08:12

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) roept tegenstanders van de 'Bosmanwet' op om naar het debat te komen. De Tweede Kamer debatteert vandaag om 18.30 uur over vestigingseisen voor Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren.

“OCAN is van mening dat het door VVD-Kamerlid André Bosman geïnitieerde wetsvoorstel het doel – ‘minder uitkeringsgerechtigden en criminelen’ vanuit de eilanden – niet dichterbij brengt. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een schending van diverse elementaire mensenrechten (…).We vinden het heel belangrijk om te laten zien dat wij opkomen voor onze burgerrechten. Wij roepen daarom eenieder – (Caribische) Nederlanders, sympathisanten – zijn of haar gezicht te laten zien tijdens het debat op de publieke tribune”, schrijft de organisatie in een oproep die per mail is verspreid.

OCAN spreekt over 'raswetgeving' die het mogelijk maakt voor de politie om personen die - naar 'objectieve maatstaven gemeten' en 'bij een redelijk vermoeden' - zich in strijd met de vestigingseisen in Nederland bevinden, staande te houden ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en vestigingspositie. Uiteindelijk kunnen Caribische Nederlanders volgens OCAN met deze wet gedeporteerd worden. .

OCAN staat niet alleen in haar verzet tegen de wet. Ook de Raad van Europa, Commissie Meijers, het College voor de Rechten van de Mens, als enkele deskundigen op het terrein van mensenrechten en staats- en bestuursrecht hebben aangegeven dat met het wetsvoorstel sprake is van rassendiscriminatie. Zie voor meer informatie www.ocan.nl

De Bosmanwet komt voort uit het regeerakkoord van VVD en PvdA en zal in ieder geval op steun kunnen rekenen van de VVD en de PVV. Of de wet zal worden aangenomen zal vooral afhangen van het standpunt dat de PvdA zal innemen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen
 

 


Meer over antillen, bosmanwet, ocan, pvda, pvv, vvd.

Delen:

Reacties


Marga - 10/03/2014 10:09

Curacauenaars,zijn toch zelfstandig,,zij horen toch niet meer bij Nederland.
Trouwens,,zij zijn toch nooit echte Nederlanders geweest,alleen als en omdat het hen zo uitkwam.
Ik weet er alles van,,ook dat op vooral Curacao een ontzettende anti Makambo stemming heerst, trouwens altijd geweest,toen ik er na 14 jaar weg mocht ,zei ik met een diepe zucht,,hier hebben zij de Discriminatie uitgevonden.
Als je in Nederland tegen een Curacauenaar zou handelen zoals zij naar Nederlanders doen,,kom je in het gevang.
Als zij hier komen is het alleen om ons geld.

Johan Herbschleb - 05/03/2014 11:12

Racisme berust op vage, ongedefiniëerde begrippen. Bosman c.s. zijn dus racisten.