Over de hoofden van Lili en Howick wordt keiharde politiek gespeeld rond het Kinderpardon

In opinie door Maurosvrienden op 29-08-2017 | 12:39

Naar aanleiding van een persbericht van voogdij-instelling NIDOS berichtten gisteren vrijwel alle media hetzelfde eenzijdig gefabriceerde verhaal: de Armeense kinderen Lili en Howick zijn gevonden, ze zijn nu op een veilig adres ondergebracht, het gezag over de kinderen ligt bij NIDOS omdat moeder geen wettelijk gezag heeft. Het NIDOS gaat onderzoek doen naar de situatie van moeder en de kinderen.

De werkelijkheid is deze: de kinderen zijn niet zozeer gevonden, er is misbruik gemaakt door iemand van de vertrouwensrelatie die zij had met de moeder. De kinderen zijn niet Armeens, de kinderen zijn in Rusland geboren en hebben geen Armeens paspoort. De kinderen zaten al op een veilig adres.

Op het adres waar ze nu zitten, kunnen ze uitgezet worden naar een situatie waarin moeder niet voor hen kan zorgen, dat is onveilig. Het NIDOS (voogdij-instelling voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen) hoeft geen onderzoek meer te doen, er is in 2014 al onderzoek gedaan en daarin is geadviseerd om de kinderen een verblijfsvergunning te geven. Die noodzaak is nu alleen maar vergroot. Het NIDOS zou de voogdij hebben omdat de moeder nu geen wettelijk gezag heeft. De werkelijkheid is dat de moeder het gezag is afgepakt. In het buitenland zou ze gewoon gezag kunnen hebben en kunnen meebeslissen over de belangen van de kinderen.

Over de hoofden van Lili en Howick wordt keiharde politiek gespeeld rond het Kinderpardon waardoor de kinderen per dag meer getraumatiseerd worden. Zolang de schuld daarvan bij moeder gelegd kan worden, mag dat blijkbaar.

De moeder van Lili en Howick heeft ook geen Armeens paspoort en zegt daar niet voor de kinderen te kunnen zorgen. Daarbij vreest zij om privéredenen voor geweld in Armenië waardoor zij niet over straat durft te gaan.

Gezien het geweld dat zij al heeft ondergaan is het onbegrijpelijk dat dit niet is meegewogen en het gezin daarin teruggezet wordt. Alles bij elkaar is zij zeer ongerust over het feit dat haar kinderen zullen moeten toezien hoe zij als moeder in Armenië niet in staat is voor hen te zorgen. Armina vecht als een leeuw voor haar kinderen. Het lijkt erop dat zij de enige is in Nederland die nog het belang van de kinderen voorop zet.

De Nederlandse pers zwijgt en volgt klakkeloos de berichten van het kabinet en NIDOS.

Het bevreemdt ons ten zeerste dat Nederland mensen naar Armenië uitzet die dan wel etnisch Armeens zijn maar niet de Armeense nationaliteit hebben. Het lijkt er op dat Nederland in een drang om mensen uit te zetten in de regio gaat rondshoppen om uitzettingen voor elkaar te krijgen.

Maurosvrienden is een initiatief dat ontstond om steun te geven aan Mauro die in 2011 dreigde te worden uitgezet. Sindsdien zijn Maurosvrienden steun blijven geven aan kinderen die Nederland uitgezet dreigen te worden. Volg ze op twitter: @Maurosvrienden en @onskinderpardon

Zie ook: 

Armina heeft de wanhoop zichtbaar gemaakt

Nederland schendt het internationale kinderrecht (Groene)

Meer artikelen over het kinderpardon hier
 

Foto: Ewoud Butter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over howick, kinderpardon, lili, maurosvrienden, nidos.

Delen: