Ouderenzorg en diversiteit

In opinie op 27-03-2011 | 08:57

ACB Kenniscentrum organiseert in samenwerking met Forum en het Ministerie van BZK/WWI een conferentie in Alkmaar met als thema Ouderenzorg & diversiteit op maandagmiddag 4 april.

Het doel van de bijeenkomst is gemeentelijke bestuurders, ambtenaren en raadsleden, deskundigen uit de sectoren zorg en welzijn en betrokkenen in de ouderenzorg handvatten te bieden om hun beleid rond het thema ouderenzorg en diversiteit beter vorm te geven.

Ouderenzorg alleen voor autochtonen?
De vergrijzing leidt tot nieuwe vragen en uitdagingen: is het zorgaanbod ook toegesneden op de snel groeiende groep allochtone ouderen? Hoe zorg je ervoor dat allochtone ouderen zich thuis voelen bij het zorgaanbod en er actief gebruik van gaan maken zijn maar enkele van de zaken die om een antwoord vragen op de bijeenkomst ‘Ouderenzorg en diversiteit’.

Programma
Verschillende deskundigen leveren een bijdrage aan het programma. Onder hen:
Dhr. Wim van Veen, wethouder Cultuur en Zorg te Alkmaar. Wim van Veen staat bekend om zijn opvattingen en ideeën over een diverse en interculturele ouderenzorg voor alle burgers in de gemeente Alkmaar. Hij gaat in op de invloed en de verantwoordelijkheid van de gemeente op de verschillende bestuurlijke agenda’s van organisaties. Hij neemt ons mee naar de rol van de gemeente als aanjager, stimulator en facilitator. Over welke middelen kun je beschikken, hoe geef je deze vorm en hoe borg je ze?

Sprekers

  • Dhr. Freddy May, directeur NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) gaat voorop met de stelling dat oudere migranten als volwaardige burgers mee kunnen doen aan alles wat de Nederlandse samenleving te bieden heeft. Het huidige zorgaanbod sluit onvoldoende aan op de wensen en behoeften van de oudere migrant.Hij pleit daarom voor een omslag in denken en werken in de zorg, waardoor ‘zorg op maat ‘ aan de nieuwe klant kan worden geleverd. Hij geeft u als vertegenwoordiger inzicht en richting hoe daar mee aan de slag te gaan.
  • Dhr. Jos Boom is lid van het dagelijks bestuur van MagentaZorg. MagentaZorg levert in de regio en in de stad Alkmaar hoogwaardige diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat kan bij de cliënt aan huis, dicht bij huis of in de eigen centra. MagentaZorg wil meer diversiteit aanbrengen onder haar medewerkers en aantrekkelijk zijn voor een grote diversiteit aan cliënten. Hij is al enige tijd actief met een project “Lauwershof geeft kleur aan de zorg” en doet mee aan een landelijk programma van ActiZ. Wat zijn de drijfveren van deze bestuurder, waar liggen de hobbels en de kansen? Zijn ervaringen kunnen u helpen bij het maken van keuzes en doen van afwegingen.
  • De ‘Mystery guest’ is een professional met een allochtone achtergrond. Zij neemt u mee naar wat een aantrekkelijke organisatie voor haar als medewerker inhoudt. Maar ook, waarmee is zij geholpen als de zorg voor haar ouders toeneemt en waarmee vooral niet? Haar ideeën en behoeften geven u inzicht in wat er leeft onder deze snel groeiende doelgroep. Wat moet u doen om uw organisatie verleidelijk te maken om bij te werken? Wat moet een organisatie bezitten opdat haar ouders in vertrouwde handen de zorg kunnen ontvangen die nodig is?

Wat kunt u verwachten?
Een gevarieerd middagprogramma met inleiders en met ronde tafels voor discussie en uitwisseling.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Aad van Fulpen, directeur van stichting Herrie.nu en Jan Booij (Jan Booij advies). Aad van Fulpen is al jaren actief op de gebieden van innovatie en transitie in de zorg (www.herrie.nu) en betrokken bij het project ‘Lauwershof geeft kleur aan de zorg’. Jan Booij heeft zijn sporen verdiend op het gebied van interculturalisatie en is als zelfstandig adviseur betrokken bij allerlei landelijke en internationale projecten en kennisinstituten, waaronder het ActiZ-programma.

Aanmelden
U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij dhr. W. Hemmes, ACB Kenniscentrum door een mail te sturen naar w.hemmes@acbkenniscentrum.nl of te bellen naar 020-6279460. De deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Tijd en locatie
De bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 17.30 uur (incl. borrel).
Adres: Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1815 PV te Alkmaar.

Klik hier voor de flyer!


Meer over acb kenniscentrum, diversiteit, forum, noord-holland, ouderenzorg, vergrijzing, zorg.

Delen: