Open brief van bijna 90 Marokkaanse organisaties aan de Tweede Kamer

In opinie op 26-02-2013 | 17:51

Een kleine 90 Marokkaanse organisaties hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is het debat dat de PVV heeft aangevraagd over het Marokkanenprobleem.

De organisaties roepen de politieke partijen op niet mee te werken aan een 'PVV-verkiezingsbijeenkomst'. Ze suggereren de andere partijen weg te blijven bij het debat of duidelijk te maken dat Marokkaanse Nederlanders een onlosmakelijk onderdeel vormen van de samenleving. Ook zouden de andere partijen kunnen benadrukken dat de meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders goed geintegreerd is en zouden ze constructieve oplossingen kunnen aandragen voor het deel van de Marokkaanse jongeren die werkloos zijn, hun opleiding zonder diploma hebben verlaten of in de criminaliteit zijn beland.

De organisaties pleiten niet voor meer onderzoek. Wel vragen ze om het opnieuw invoeren van doelgroepenbeleid en om meer samenwerking met ouders en migrantenorganisaties.

Hieronder de tekst van de brief.

Geachte parlementariërs,

Wilders is als handelaar in angst altijd op zoek naar een sprekend onderwerp. Na de Islam, de Polen en Europa wordt het nu het Marokkanenprobleem. Dankzij de steun van enkele partijen in de Tweede Kamer mag hij straks scheldend van leer trekken tegen de “Marokkaanse criminelen”. Alle taboes doorbrekend zal hij heldhaftig de “verschrikkelijke” problemen die door dit “agressieve en racistische straattuig” veroorzaakt worden, durven benoemen. Voor degenen die wegkijken zal hij ook cijfers debiteren; desnoods opblazen om zo de wegkijkers klem te zetten. Hij zal niet verzuimen om te herhalen dat het criminele gedrag komt door de Islam. Kortom: hij zal tevreden terugkijken op dit “debat” want het is hem weer gelukt om in de zendtijd van de Tweede Kamer het Marokkaanse DNA te framen: crimineel tot en met. De tv- kijkende werkgever, discoportier, winkelier, politieagent en anderen weten nu wat voor vlees ze in de kuip hebben met de Marokkaanse sollicitant, discoganger, consument en verkeersgebruiker. Uiteraard zal Wilders tenslotte - om de critici de mond te snoeren- ook oplossingen aandragen: keihard straffen en het land uitzetten. Meer smaken heeft hij niet.

En zo zal de zitting van de Tweede Kamer verworden tot een vulgaire PVV- verkiezingsbijeenkomst. Dankzij de steun van de VVD, de SGP en 50+ draait de Tweede Kamer volledig in dienst van de agenda van Wilders.
Het parlement is dan niet het centrum van democratie waarin alle delen van de samenleving zich kunnen herkennen maar een podium om vandaar uit één bevolkingsgroep buiten de samenleving te plaatsen.

Gaat de Tweede Kamer straks ook debatteren over het “blankenprobleem” als blijkt dat -zoals in het geval van de tragische dood bij de rellen in Hoek van Holland, de waanzinnige vernielingen in Haren en het schoppen van die man in Eindhoven – de daders autochtone blanken zijn?

Gaat de Kamer vanaf nu onze samenleving opsplitsen in verschillende etnische groepen die - al naar gelang van de agenda van Wilders- tegen elkaar uitgespeeld worden? Hebben we onze les uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog niet getrokken? Staan de Tweede Kamerleden die deze vertoning mogelijk hebben gemaakt straks allemaal keurig op de Dam tijdens de 4 mei-herdenking? Denkt u dat deze racistische bejegening geen spoor zal achterlaten bij de Marokkaanse Nederlanders? Is het u nog niet bekend dat veel burgers zich afwenden van de politiek omdat hun parlement zich laat degraderen tot een vindplaats voor onbeschaafd gedrag?

Wat nu? U kunt kiezen uit twee opties om Wilders in zijn hemd te zetten. Door weg te blijven bij deze verkiezingsbijeenkomst van de PVV! Daarmee maakt u duidelijk dat Kamer geen instrument is van het populisme. Mocht u toch uw moverende redenen hebben om mee te doen, dan heeft dat alleen zin wanneer u erin slaagt om het beoogde effect van Wilders volledig uit te schakelen.

Ten eerste door duidelijk uit te spreken dat Marokkaanse Nederlanders een onlosmakelijk onderdeel vormen van onze samenleving.

Ten tweede door nadrukkelijk- en met rapporten en cijfers bij de hand- te onderstrepen dat de meerderheid van deze bevolkingsgroep in alle sectoren van de maatschappij goed geïntegreerd is: zie de universiteiten, hogescholen, geneeskunde, farmacie, architectuur, advocatuur, sport, toneel, film, cabaret, horeca, leger, ambtenarij, media, enzovoorts.

Ten derde door de constatering dat een deel van de Marokkaanse jongeren disproportioneel in de schooluitval, de werkloosheid en de criminaliteit zit om te zetten in maatregelen die de oorzaken van deze problemen wegwerken, deze jeugd te beschermen tegen ontsporing het deel dat ontspoord is terug te krijgen in de samenleving. Denk daarbij aan het succesvolle initiatief van hoofdcommissaris Nordholt in Amsterdam ongeveer twintig jaar geleden met ontspoorde Antilliaanse jongeren. Na een strenge militaire aanpak in een kazerne liet hij een aantal Antilliaanse jongeren een rijbewijs halen, waardoor ze op het juiste maatschappelijke spoor werden teruggezet.

Doe niet weer een onderzoek. De problemen zijn sinds de jaren ‘80 over-onderzocht. Wat ontbreekt zijn niet de analyses van de problemen maar de juiste maatregelen. Een gericht minderhedenbeleid heeft er in Nederland in de laatste twee decennia van de vorige eeuw voor gezorgd dat veel bevolkingsgroepen goed zijn geïntegreerd in de samenleving. Dankzij onder andere maatregelen gericht op deelname aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Maar sinds dit specifieke doelgroepenbeleid uit de gratie is, en discriminatie van Marokkanen en moslims politiek correct is geworden, stokt de progressie van een deel van de jeugd in het onderwijs en al helemaal in de arbeidsmarkt.

Niet alle problemen kunnen alleen door de overheid opgelost worden. Met name de tekortkomingen binnen de eigen omgeving die de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden vallen buiten de overheidsfeer. Om daarbinnen met succes te kunnen interveniëren is de steun van de ouders en de zelforganisaties onontbeerlijk. Een coalitie tussen de (plaatselijke) overheid, de zelforganisaties, de ouders en de scholen is dan noodzakelijk.

Of het debat een vloek dan wel een zegen wordt, is volledig aan u!

Zie hier de eerste ondertekenaars:

Mohamed Rabbae, Landelijk Beraad Marokkanen
Abdou Menebhi, EMCEMO
Abdellah Tallal, Aknarij
Fatima el Maimouni, Meldpunt tegen discriminatie en islamofobie
Mohamed Echarrouti, UMMON
St. Tawasol voor media en cultuur
St. Kultureel Jongeren Centrum
Chebwadie Oemazigh
SSCCM
Stichting Wachm
Aknarij
Ibno Khaldoun
Al Maarif
Federatie van Marokkaanse Moskeeën in Noord-Holland
Moskee al Badr
Moskee Umma
Moskee Salaam
Al Hiwar Haarlem
IOMA (Inspraak Orgaan Marokkanen Amsterdam)
Stichting Mouwada
St. Attanmia
Vrouwen aan het woord
Hart voor samenleving
Stichting shoeff
Stichting Al Hizjra
Stichting Moskee Nasser
Stichting Insaf
Stichting Zohor
Stichting Tazanaght
Marokkaanse Stichting Tilburg
Stichting SSOP
Issalam Verenigingen
Stichting De Brug
Marokkaanse Raad Amsterdam Oost
Stichting Marokkaanse Ouderen Tilburg
Marokkaans comité Tilburg
Amsterdams Marokkaans Forum
Sociaal Cultureel Centrum voor Marokkanen
Stichting Afaaq Lahcen ben Marit
Stichting Euromarocned
Moskee el Mouahadine
Stichting Kantara Mustapha al Filali
Stichting Nisa For Nisa, Fatima Sabbah
Vereniging Jongeren 123
Ouderenbond Amsterdam Ahmed el Yousfi
Vereniging Assilah Mohamed Bouka
Nederlandse Organisatie voor remigratie
Radio Unity FM
Stichting Meknes
Vereniging MOBIN
Stichting Buurtvaders
Stichting Slotervaart
KJC (Centrum Cultureel Jongeren)
Marokkaanse Raad Westerpark
Moskee El Mouhssinine
Moskee Moetaqien
Nederlands Marokkaans Netwerk
St. Nasser
St. Buurt Betrokken Bewoners(BBB)"
St. de Levante"
St. Eloudaya"
St. Kantara"
St. Marokkaanse Werkgroep Rivierenbuurt"
St. N.O.R"
St. Targuist en Rabita"
St. Buurtvaders Staalman"
Vereniging Chefchaouen Ontwikkeling Nederland
Hart voor samenleving
St. Alexander Plus
Stichting Imghrane
Stichting MOS (Marokkaans Ouderen Salon)
Marokkaanse Organisatieleden
Marokkaanse Ver. Issalam Den Haag
Netwerk Marokkaanse Ondernemers in Nederland
Stichting Platform of Moroccans in Europe (PME)
Stichting Afaaq
Noemidia
RMMN, Y. Bouyafa
Mobin, B. Saadane
PPM, A. Meziani
MVVN, Ikram
KMAN, H. Ayie
SOMD, H. Mouttahid
MML, M. Temsamani
PVR, M. Abuleil
ML, M. Chbab
SSOP, M. Mallouch
MOL, C. Ramdani
 

Meer artikelen over 'het Marokkanenprobleem' hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over marokkanendebat, marokkanenprobleem, migrantenorganisaties, pvv, wilders.

Delen:

Reacties


Abdel - 03/03/2013 17:36

ik heb onderstaamde drie keer gelezen maar kan er geen touw aan vastknopen. Kun je het nog eens uitleggen?

deuZige Zelluf - 02/03/2013 21:40

ben benieuwd hoe snel dit berich weg gemodderd word maar desondanks:
Het feit alleen al dat "de marokkaanse gemeenschap" alles doet om dit debat te torpederen is een indicatie dat het debat weldegelijk relevant, nodig en gepast is.

Was het niet nodig en of gepast dan had er namelijk geen haan naar gekraaid en zou er uiteindelijk 10 man en een kip komen opdagen. Want als de stellingen van Geert onjuist on incorrect zijn zou dat door de sp en gl meteen worden gebruikt om en publique ronbd de oren te meppen van Geert's onderduik adres.

Dit kan nu wéér niet in een debad want die rotte feitjes die Geert ineens in de schijnwerpers van de maatschappij's morele kompas komen te staan die kloppen. Tot nu toe werden die cijfers in een reflexbeweging genegeerd want jaaaaaa racisme roepen ze gelijk en dan maakt het niet meer uit of het klopt. Maar die tijd is voorbij en dus moet er nu op de feiten worden ingegaan en moet er een spinn aan gegeven worden...

En spins werken soms niet en dus is de kans groot dat de grote massa van de maatschappij ook in de gaten krijgt hoe hét nou precies zit en dan is het gewoon niet leuk meer. Gediscrimineerde gevoelens, schaamte en kwaadheid zouden kunnen gaan lijden tot irritatie die uiteindelijk ook de prijs en de service bepalen die de ui9teindelijke eigenaar had willen uitgeven en het verkregen object inspecteren...

Abdel - 28/02/2013 20:11

Goedenavond Wim,

Wat is volgens jou het nut van het marokkanendebat en wat gaat dit volgens jou voor goeds opleveren? Wat verwacht je ervan?

Wim Heitinga - 28/02/2013 10:55

Marokkaanse organisaties die oproepen een debat in de tweede kamer te boycotten. Het wordt pijnlijk duidelijk dat Marokkanen in Nederland het begrip democratie geaccepteerd noch begrepen hebben.

warner hemmes - 26/02/2013 23:31

vind het verrassend te lezen dat de ruim 90 organisaties pleiten ontspoorde Marokkaanse jeugd her op te voeden in een op strenge militaristisch leest geschoeide kazerne... Ik zie de koppen morgen al in bepaalde kranten...

Abdel - 26/02/2013 22:34

Amin.... Echt... Uit mijn hart. Wat een onzin dit debat... Ik wil graag eens van een voorstander weten wat dit debat voor goeds kan brengen

Hensley kniesje meijer - 26/02/2013 22:29

Ik teken als niet mocro ook hoor.