Oosteuropeanen worden vaker uitgebuit

In opinie op 21-05-2014 | 11:30

Polen, Roemenen en Bulgaren worden in Nederland steeds vaker uitgebuit. Dit blijkt uit een rapportage van het ministerie van SZW na een controle van tienduizend bedrijven, waarbij tweeduizend bedrijven werden beboet.

De inspectie SZW trof vorig jaar 582 werknemers aan van wie het loon lager was dan het wettelijk minimumloon. In 2012 was dit het geval bij 368 werknemers onderbetaald. Het ministerie en de vakbonden denken dat dit  het topje van de ijsberg is. 

Minister Asscher van Sociale Zaken stelt dat de regels op Europees niveau meer geharmoniseerd moeten worden.

De vakbonden en brancheorganisatie voor uitzendbedrijven bepleiten meer controle van de bestaande Nederlandse regels en het strenger straffen van werkgevers. Lees meer in de Volkskrant.

EU stemt in met bestrijding uitbuiting werknemers

De lidstaten van de Europese Unie hebben vorige week ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling van werknemers uit andere Europese landen. De opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor een juiste betaling van het loon, en kan zich niet langer verschuilen achter onderaannemers.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is zeer tevreden dat de richtlijn definitief is aangenomen: “Gelijk werk, hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt. Ik zie dit als een eerste mooie stap, na de bouw moeten we dit proberen uit te breiden naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw.” Lees meer bij het ministerie van SZW

Asscher kondigde vorige week ook maatregelen aan om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche gerichter controleren en het speciale interventieteam blijft ook na 2014 actief.

Meer over Oosteuropeanen op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over asscher, moelanders, oosteuropeanen, uitbuiting, uitzendbureaus.

Delen: