Onderzoekers: Turkse organisaties zijn wel transparant

In opinie op 15-11-2014 | 10:14

Onderzoeker Nico Landman heeft de NOS laten weten dat minister Asscher zijn rapport over Turken in de Nederlandse samenleving verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het gaat dan met name om de uitspraak van de minister dat Turkse organisaties niet transparant zijn.

Eerder liet collega-onderzoeker Thijl Sunier tegenover Republiek Allochtonie al weten dat hij zich niet geheel herkende in de conclusies die Asscher uit het onderzoek had getrokken.

Verder: in de zaterdagkranten geven bronnen rond de PvdA-fractie, meestal anoniem, uitleg over de kloof die met de nu ex-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk is ontstaan.

Uit Landmans onderzoek blijkt dat de Turken vroeger inderdaad een gesloten gemeenschap vormden maar dat dat de laatste jaren juist sterk is veranderd. Landman gisteren tegenover het radio 1- journaal:  "Het is Asschers pakkie-an welke uitleg hij aan het rapport geeft. Maar ik constateer wel dat de kant die hij ermee opgaat beduidend kritischer en negatiever is dan wij in ons rapport."

Landman kan zich voorstellen dat de ex-PvdA kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk een punt hadden  De brief van de minister straalt volgens de islamoloog wantrouwen uit.  "Ik kan me er wel wat bij voorstellen dat Asscher Turkse organisaties tegen zich in het harnas heeft gejaagd" zegt hij. 

Gisteren verklaarde collega-onderzoeker Thijl Sunier tegenover Republiek Allochtonië: ‘Het was iedereen, dus ook de minister, bekend dat het hier ging om literatuuronderzoek, niet om het bevragen van de organisaties. Er zijn wel gespekken gevoerd met vertegenwoordigers van de TRSO’s, maar wij zijn daarbij nergens op vastgelopen. Er wordt dus een gebrek aan transparantie gesuggereerd, dat wij niet hebben geconstateerd’.

Sunier en Landman hebben het in hun rapport overigens wel over ‘procedurele transparantie’ als een voor de hand liggende manier om inzicht te krijgen in de activiteiten die door organisaties worden aangeboden. De onderzoekers vinden dat islamitische organisaties als integraal onderdeel van de samenleving kunnen worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat zij mogen worden gevraagd rekenschap af te leggen van hun maatschappelijk functioneren. Van overheid, politiek en maatschappelijke instellingen mag volgens Sunier en Landman op hun beurt worden verwacht dat islamitische organisaties als gelijke partners worden behandeld, met alle procedurele transparantie en wederkerigheid die daar bij hoort.

Volgens Sunier moeten de Turkse religieuze organisaties worden beschouwd als ‘integraal’ niet als ‘parallel’. Hij ziet de sterke organisatiegraad juist als een voordeel. "Je weet met wie je om tafel kan. Erkenning van de TRSO’s als integraal onderdeel van de samenleving betekent ook dat zij een belangrijke partner voor de overheid zijn bij het oplossing van soms ingewikkelde maatschappelijke kwesties. Dan kom je samen een stuk verder”.

Meer hierover in dit artikel waarin de historische context wordt geschetst van de discussie over de integratie van de Turkse gemeenschap. 

PvdA-fractie neemt afstand via voornamelijk anonieme bronnen

In de zaterdagkranten geven bronnen rond de PvdA-fractie, meestal anoniem, uitleg over de kloof die met de nu ex-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk is ontstaan. Hierbij worden ze duidelijk als zeer conservatief, soms radicaal neergezet. 

Zo waren volgens de Telegraaf Kuzu en Öztürk  'geradicaliseerd'. De krant concludeert dit op grond van anonieme bronnen. Vooral Öztürk zou de wat gematigder Kuzu op sleeptouw hebben genomen. Zo werd gevraagd om een aparte wasruimte voor het islamitisch gebed, werd tegenspraak door vrouwen in de fractie niet geduld en eiste het duo een Turkse medewerker die het contact met de achterban moest onderhouden. Overigens laat oud-fractielid Myrthe Hilkens in een reactie op twitter weten: " ik mocht Kuzu en Öztürk soms met genoegen tegenspreken, ze luisterden dan altijd gewoon. En ik ben een vrouw." 

Andere, of dezelfde anonieme bronnen melden aan het NRC dat Kuzu en Öztürk al langer spraken over de mogelijkheid van het oprichten van een landelijke moslimpartij. 

In BN De Stem wordt verwezen naar de aanwezigheid van beide kamerleden op een bijeenkomst van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) waar onder meer "de verwachtingen van onze afdelingbestuurders ten aanzien van de parlementsleden" aan de orde kwamen. De ISN is de Nederlandse tak van Diyanet, de Turkse overheidsinstelling die onder meer gaat over Turkse moskeeën in het buitenland en waarbij 140 Nederlandse imams op de loonlijst staan. 

In het AD  staat een reconstructie, waarbij de anonieme bronnen Kamerleden zijn. Öztürk noemen ze dom. 'Hij gedroeg zich vanaf dag één als een miskend kind,' zegt een Kamerlid over de afgelopen 2 jaar. 'Hij heeft nooit wat gepresteerd: zijn grootste verdienste is dat er spiegels hangen in de lift.' Öztürk is radicaal, zegt een andere PvdA'er zelfs, en heeft de 10 jaar jongere Kuzu meegesleept.

Het duo oefent volgens het AD al 2 jaar grote druk uit op Keklik Yücel, het Turkse PvdA-Kamerlid dat tot voor kort over integratie ging. Ze willen dat ze haar kritische toon matigt over bijvoorbeeld misstanden in moskee-internaten. Yücel zou mede door deze druk  haar portefeuille hebben overgedragen aan Ahmed Marcouch. 

Niet anoniem in het AD is Marcel Kleinen, voorzitter van de PvdA Limburg, waar Öztürk eerder Statenlid was. 'Aan de sociaal-democratie had hij amper een boodschap. Hij maakte zich drukker om ritueel slachten dan om de werkgelegenheid in Limburg.'
Verder zou Rotterdammer Kuzu van een zeer nationalistische Turkse band hebben gehouden, en lovend over Erdogan zijn geweest.

Hoe kan het dan dat zulke conservatieve PvdA'ers in de Kamer kwamen, vraag het AD zich af. Volgens partijcoryfee en Parool-columnist Felix Rottenberg heeft de PvdA een Turkse expert gevraagd naar hun achtergronden', 'Die adviseerde ze niet op de lijst te zetten. Dat zou problemen veroorzaken. Vervolgens heeft de PvdA de AIVD ingeschakeld. Die wuifde de waarschuwing weg.'
Ze kwamen uiteindelijk toch op de lijst, om Turkse stemmen te werven en dat deden ze met groot succes.
 

Link:

Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan

HIeronder Kuzu en Öztürk gisteren bij Jeroen Pauw. 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over asscher, lodewijk asscher, media, nico landman, pvda, Selçuk Öztürk, thijl sunier, Tunahan Kuzu.

Delen: