Nederlandse moskeeën moeten niet worden misbruikt voor politieke spelletjes

In opinie door Sangar Paykhar op 18-09-2017 | 15:23

Verdeeldheid onder moslims in Nederland is een groot probleem. Daardoor kunnen moslims als minderheid hun belangen niet goed behartigen. Het feit dat veel gebedshuizen gebruikt worden als politieke instrumenten vanuit het buitenland maakt interne verdeeldheid alleen maar erger.

Ergens in de 20ste eeuw zijn veel moslims als arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. Zij hebben de islam als onderdeel van hun bagage met zich meegebracht. Inmiddels zijn zij niet meer gastarbeiders, zij zijn een deel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving.

De Islam
In de loop der jaren zijn steeds meer nieuwkomers bewuster de islam gaan praktiseren. Voor een nieuwe gemeenschap in een vreemd milieu biedt geloof een houvast. Daardoor zijn in afgelopen decennia moskeeën als paddenstoelen van de grond gekomen. Deze ontwikkelingen hadden landen als Marokko en Turkije nauw in de gaten. Daarom zijn door deze regeringen geestelijken gestuurd om de diaspora in dit land via de moskeeën te beheersen.

Want Marokko en Turkije zijn geen vrije democratische landen waar burgers de vrijheid hebben om te zeggen en doen wat zij zelf willen. Kritiek of oppositie tegen de regering wordt als een gevaar gezien en daarom zitten de gevangenissen in die landen vol met politieke gevangenen.

Propaganda
Om te voorkomen dat Turken en Marokkanen in Nederland opvattingen en ideeën ontwikkelen die mogelijk een bedreiging zouden kunnen vormen voor hun thuisland, worden in de preken regelmatig subtiele vormen van propaganda verwerkt. Daarom hoor je in Nederland in moskeeën tijdens preken soms indirect lofprijzingen voor de koning van Marokko en president Erdogan van Turkije. In salafistische moskeeën hoor je zelfs lofprijzingen voor de koning van Saoedi-Arabië.

Niet iedereen die in Nederland naar de moskee wil, is fan van de Turkse overheid, president Erdogan of het Marokkaanse koningshuis. Mensen hebben op het gebied van politiek verschillende opvattingen en meningen. Er zijn mensen die als gevolg van het beleid van de Turkse overheid persoonlijk leed hebben moeten meemaken. Er zijn anderen die vinden dat zij vanwege hun etniciteit niet als gelijke behandeld worden door de regering van Marokko.

Stemmen met je voeten
Honderden duizenden moslims hebben bewust gekozen om zich in Nederland te vestigen. Zij vinden blijkbaar dat Nederland beter is dan Turkije, Marokko, Afghanistan of Saoedi-Arabië. In politieke wetenschap heet dat stemmen met je voeten. Als moslims ervoor kiezen om in Nederland te wonen en hier hun geloof te belijden, dan dienen zij dat in vrijheid te kunnen doen. Religieuze instellingen dienen daarom geen bastions te zijn van landen vanwaar mensen juist weg zijn gegaan.

Hypocriet
Niet alle moslims hebben bezwaar tegen politieke bemoeienis in hun moskeeën vanuit hun land van herkomst. Integendeel, veel mensen zijn juist zo sterk beïnvloed dat zij schending van mensenrechten in hun thuisland verdedigen terwijl zij in Nederland klagen over discriminatie. Dat is misschien heel erg hypocriet, maar aan de andere kant zou je ook kunnen stellen dat mensen daar niet bewust voor hebben gekozen. Door jarenlang te zijn onderworpen aan propaganda en hersenspoeling kunnen mensen soms niet beseffen wat zij zeggen en roepen.

Verdeeldheid
Als gevolg gaan veel moslims proberen aparte clubjes op te richten en nieuwe gemeenschappen op te zetten die parallel naast andere moslimgemeenschappen leven in Nederland. Naast verdeeldheid op basis van etniciteit, afkomst en theologie, zijn er ook nieuwe vormen van verdeeldheid op basis van politieke overtuigingen.

Terwijl moslims elkaar proberen de tent uit te vechten, zijn er ondertussen in Nederland steeds meer politieke partijen en bewegingen in opkomst die de islam willen verbieden en moslims terugsturen. Daarnaast zijn er nieuwe door de overheid gestuurde organisaties die de islam proberen te hervormen en aanpassen aan seculier-liberale normen en waarden van de niet-moslims in dit land.

Deze ontwikkelingen hebben veel moslims in de gaten, maar er wordt nog altijd niets gedaan om hier een halt aan toe te roepen. Demonstraties in het Rifgebied worden gebruikt om Marokkanen strakker te binden aan Rabat. De mislukte staatsgreep in Turkije wordt gebruikt om Turken in Nederland te verdelen in de goede en foute Turken.

Spel
De grootste groep moslims, de jongeren die hier zijn geboren en opgegroeid profiteren niet van dit soort politieke spelletjes. Nederlandse moslims worden ongevraagd een onderdeel van een politieke theaterspel dat zich duizenden kilometers hiervandaan afspeelt.

De vraag is, wat voor belang hebben wij als moslims bij huidige toestand in onze moskeeën? In welke wijze zorgen politieke manipulaties in onze gebedshuizen ervoor dat wij in dit land er sterker voor staan als minderheid? Voor mensen die Nederland willen verlaten en terug willen keren naar hun land van herkomst zal dat misschien van belang zijn. Maar de kans dat al die honderden duizenden moslims massaal terug zullen keren lijkt heel erg klein.

De islam in Nederland
Daarom dienen moslims zich meer te focussen op hun Nederlandse islamitische identiteit. De islam in Nederland is een vaste onderdeel geworden van het sociale en politieke spectrum. Moslims moeten dat accepteren en erkennen. De islam als geloof is geen uitvinding van Afghanen, Turken, Marokkanen of Hindoestanen. Het is een geloofsovertuiging los van huidskleur en nationaliteit. Daarom moeten moslims dit ook zo beleven en niet steeds als onderdeel zien van hun bagage die zij uit hun thuisland met zich mee hebben genomen.

Het wordt tijd dat wij stoppen met misbruiken van moskeeën voor verdeeldheid en politieke spelletjes van landen waar wij niet eens wonen. Het wordt tijd dat wij Nederlandse moskeeën ontwikkelen met een sterke islamitische identiteit en traditie geworteld in Nederland.

Sangar Paykhar studeerde Public Administration in Leiden en is hoofdredacteur van de website Hollandistan.nl waarop dit artikel eerder verscheen. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 

 


Meer over islam, moskee, moskeeen, moskeeorganisaties, Sangar Paykhar.

Delen: