Moos en Mo vinden het fijn om besneden te zijn

In opinie op 06-11-2012 | 16:20

Tekst: Manja Ressler

De afgelopen maanden is de jongensbesnijdenis verscheidene keren ter discussie gesteld. In Duitsland werd de b’rit mila, de joodse besnijdenis, zelfs veroordeeld als kindermishandeling. Trouw publiceerde een vertaling van een artikel uit de Israëlische krant Ha’arets over een bizar en onhygiënisch besnijdenisgebruik van een kleine joodse sekte zonder enige toelichting, zodat bij niet ingewijden de indruk is gewekt dat het hier om een algemeen joods gebruik gaat. Ten slotte kwam de artsenvereniging KNMG voor de tweede keer sinds 2010 met een artikel waarin werd opgeroepen het besnijden van jongetjes ‘te ontmoedigen’.

Er is zo langzamerhand sprake van een patroon: eerst ging het over hoofddoeken, toen over rituele slacht en nu weer over besnijdenis.
Waarom mogen wij niet leven zoals wij willen? Waarom moeten onze tradities en religieuze symbolen vernietigd worden? Waarom beseft niemand dat op deze manier kwetsbare minderheden het leven in dit land onmogelijk wordt gemaakt? Of is dat juist de bedoeling?

Zoals de filosoof Geert ter Horst terecht opmerkte in een artikel in het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus dit jaar: een verbod op besnijdenis is een verbod op het jodendom. Datzelfde geldt uiteraard voor de islam. Voor joden en moslims is de besnijdenis deel van wie zij zijn.

Afgezien van religieuze en maatschappelijke argumenten is de besnijdenis ook te verdedigen om medische redenen: Uit alle onderzoeken blijkt dat een besneden penis zowel voor mannen als vrouwen gezonder is; door de betere hygiëne neemt de kans op allerlei besmettingen sterk af; in het bijzonder een veel kleinere kans op besmetting met het AIDS-virus: “…investigators discovered that circumcision cut HIV transmission rates by 55 to 65 percent.” (Scientific American, december 2008); bescherming tegen baarmoederhalskanker en de zeldzame maar dodelijke kanker aan de penis (Advances in Urology, 2011). Het is niet voor niets dat in de Verenigde Staten 70 procent van alle mannen meteen na de geboorte worden besneden om medische redenen.

Er is dus geen enkele rationele reden om de besnijdenis te verbieden of te ‘ontmoedigen’. Bovendien heeft van de miljoenen besneden moslims en joden slechts een handjevol mannen met terugwerkende kracht bezwaren tegen het als kind besneden zijn. Verreweg de meeste joodse en moslimmannen beschouwen het besneden zijn als een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Zij dragen hun besneden penis met trots: Moos en Mo vinden het fijn dat zij besneden zijn.

Het zo nu en dan aangevoerde argument van zelfbeschikking van het kind klinkt zeer gezocht. Volgens de Nederlandse wet hebben ouders het recht hun kinderen op te voeden naar eigen inzicht, ook als dat tegen de mening van de meerderheid in gaat. Alles mag: je kind niet inenten tegen polio, weigeren je kind een bloedtransfusie te laten geven (alleen bij levensgevaar worden de ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht ontzet), je kind naar een antroposofische school sturen, je kind homeopathische geneesmiddelen geven, je kind doodsbang maken voor de hel… Maar je kind opvoeden volgens de joodse of islamitische traditie, dat kan echt niet.

Manja Ressler
Publicist, secretaris van het Joods Marokkaanse Netwerk Amsterdam

Debat
Donderdag 8 november, na afloop van de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge, zal een debat over dit onderwerp plaatsvinden in Akantes, Nieuwe Herengracht 95 te Amsterdam, aanvang 20:00 uur, toegang gratis. Meer informatie hier

Meer over jongensbesnijdenis op dit blog:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over besnijdenis, debat, geloof, islam, islamdebat, jmna, joden, jodendom, jongensbesnijdenis, Manja Ressler, moslims.

Delen:

Reacties


Centraal-afrikaanse vrouw - 06/02/2013 17:58

Besnijdenis vrouwen

Het probleem bij besnijdenis vrouwen is dat ze totaal niet kan genieten van seks. Ze worden niet opgewonden en ze komen nooit klaar. Verder polygame mannen houden van besnijdenis vrouwen om met meerdere vrouwen te trouwen en besnijdenis van vrouwen in net als de wetten van hoofddoek dragen. In de islam is het een recht van de man om met meerdere vrouwen te trouwen.
Onbesneden Afrikaanse vrouwen genieten vaak voor seks. Als besneden vrouwen hebben geen plezier met seks dat komt omdat haar voormoeder en moeder hebben er voor gekozen om hun kinderen geen plezier krijgen met seks, omdat zijn voormoeder en moeder zijn gedwongen om te trouwen met iemand van haar familie, dat kan zijn broer, neef, oom of haar vader, enz. Dus de kinderen moeten ook gedwongen om te trouwen.

Besnijdenis van vrouwen is taboe! Besneden vrouwen hebben afschuwelijk vagina (clitoris). Sommige moslimvrouw zijn niet besneden maar haar vagina-clitoris is verbrandt. Daarom worden ze ook geneukt in het donker en mannen mogen haar vagina niet likken en bekijken.

Nico Lippe - 22/11/2012 14:46

Mensen mogen van mij leven hoe ze willen leven. Dat is ook in de grondwet opgenomen. Mits ze daar uit vrije wil voor kiezen en ze anderen niet belemmeren of schade toebrengen. Daar wringt de schoen.

Een vrouw die een hoofddoek of boerka wil dragen is daar wat mij betreft vrij in. Als ze daar zelf voor kiest en als zij daar niet direct of indirect door haar echtgenoot, familie om omgeving toe wordt gedwongen.

Bij de rituele slacht komt het dierenwelzijn in het geding. Ik vind het belangrijk om daar over na te denken en regels af te spreken die er voor zorgen dat een dier zo min mogelijk lijdt. Maar zolang er aan de bio-industrie niets wordt gedaan gaat het mij te ver om ritueel slachten te verbieden.

Bij besnijdenis gaat het enerzijds om keuzevrijheid en anderzijds om de integriteit van het lichaam. In Nederland zijn privacy en integriteit van het lichaam door de wet gegarandeerd. Daarom vraag ik me af of het niet strafbaar is. Een baby heeft niets te kiezen als het gaan om besnijdenis. Ik zie daarom liever dat het op vrijwillige basis gebeurt, bv bij het bereiken van de volwassenheid, zodat de persoon de keuze heeft zich aan een bepaalde religie of levensovertuiging te verbinden of niet, en zo ja bereid is de bijbehorende rituelen te ondergaan.

Het gaat mij te ver om zaken te verbieden, maar ik vind het heel belangrijk dat er over al dergelijke zaken nagedacht en gesproken wordt om te voorkomen dat de overheid oiv bepaalde maatschappelijke stromingen op een gegeven moment besluit ze daadwerkelijk te verbieden.