Ministerie zet ervaring met radicaliseringsprojecten online

In opinie op 16-03-2012 | 09:10

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft deze maand de website Polarisatie en radicalisering gelanceerd. Op deze site wordt de kennis en ervaring van vijf jaar beleid op het terrein van polarisatie en radicalisering.

Het ministerie ontwikkelde met een aantal gemeenten en professionals een database en een 'handelingskader', waarin staat wat u kunt doen als u te maken krijgt met polarisatie of radicalisering. Op de site staan veel praktijkvoorbeelden, tips en interessante links.

De website polarisatie-radicalisering vindt u hier

De site lijkt een vervolg op nuansa.nl. Nuansa was tot 1 september 2011 het Kennis- en Adviescentrum Polarisatie en Radicalisering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoering van het kenniscentrum lag in handen van een commercieel bureau: Radar Advies, bureau voor sociale vraagstukken.

Het ministerie verwijst nu naar de VNG en de sites van gesubsdieerde instellingen als omgaanmetidealen van Forum en radicaaljong van Movisie.

Voor kennis, ervaring en opiniestukken kunt u natuurlijk ook terecht in de ongesubsidieerde Republiek Allochtonië, bijvoorbeeld in de categorie polarisatie, radicalisering en discriminiatie.
 


Meer over forum, justitie, movisie, nuansa, polarisatie, radicalisering.

Delen: