Minder Poolse arbeidsmigranten, meer Duitse, Spaanse en Portugese

In opinie op 09-09-2013 | 09:06

Het aandeel Polen onder arbeidsmigranten dat via uitzendbureaus in Nederland werkt, neemt af. Tegelijkertijd neemt het aantal Duitse, Spaanse en Portugese flexkrachten juist toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat de brancheorganisatie van uitzendondernemingen (ABU) deed onder zijn leden.

Het deel van de Poolse arbeidsmigranten  dat via de reguliere uitzendsector in ons land aan het werk gaat, is de afgelopen drie jaar  gedaald van 91% naar 65%. Het aandeel arbeidsmigranten uit Duitsland, Spanje en Portugal is gestegen van 7,7% naar 18%. 

Er is weinig belangstelling voor Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten. Vanaf 1 januari 2014 is de Nederlandse arbeidsmarkt vrij toegankelijk voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Maar veel belangstelling hebben de ABU-uitzendondernemingen (nog) niet. Op de vraag of de uitzenders van plan zijn straks in die landen arbeidskrachten te werven, antwoordt 87% negatief. De overige 13% geeft aan in een van de twee of allebei de landen werknemers te gaan zoeken.

De ABU maakt zich toch zorgen over de migrantenstroom die mogelijk op gang komt als straks de grenzen open gaan. Jurriën Koops, directeur Sociale Zaken van de ABU op de site van de organisatie: “Ik zie gebeuren dat veel gelukzoekers uit die landen op de bonnefooi hier naar toe komen. Dat maakt de stroom ongecontroleerd en onbeheersbaar. En dat maakt dat zij gemakkelijker in handen vallen van malafide arbeidsbemiddelaars. We moeten dat zien te voorkomen door goede informatie maar vooral door keihard optreden gericht tegen tientallen malafide ondernemers die schuil gaan achter honderden malafide uitzendbureaus. Daar ligt een belangrijke taak voor de Inspectie SZW in samenwerking met de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) en gemeenten. "

Het ABU-ledenonderzoek liet verder zien dat de werkduur van arbeidsmigranten is gestegen van 9 maanden in 2010 naar 14 maanden in 2011 en 19 maanden in het lopende jaar. Het  aandeel 
arbeids-migranten dat is gehuisvest in een reguliere woning steeg van 37% in 2010 naar 63% in 2013.
In totaal zijn via hen naar schatting jaarlijks zo’n 70.000 arbeidsmigranten in Nederland aan het werk.

Bron: ABU

Zie ook: Nederlanders bang voor komst Roemenen en Bulgaren. Terecht?Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over arbeid, arbeidsmigranten, immigratie, moelanders, Oost-Europa.

Delen:

Reacties


Louis Julien Moolhuizen - 09/09/2013 16:59

Ik vindt het verfrissend dat behalve de culturele en religieuze problematiek er op deze site nu ook aandacht komt voor economische en arbeidsmarkt problematiek omtrent mensen die van elders komen. Een betere verdeling van arbeid zal in de toekomst uitkomst gaan bieden om iedereen volwaardig te laten functioneren. Het is daarnaast belangrijk dat men een gelijke beloning krijgt en dat met name de Nederlandse uitzendbureaus niet overgeslagen worden door malafide ondernemingen. We moeten echter vooral niet vergeten dat Europeanen, Europeanen zijn en men dus op termijn allemaal recht heeft om hier te komen werken. Uiteindelijk is dat ook goed voor de huizenmarkt.