Milli Görüs hoopt op terugkeer van Morsi

In opinie op 20-08-2013 | 09:30

Milli Görüs Milli Görüs Noord-Nederland (MGNN) en Nederlands Islamitische Federatie (NIF) roepen de Nederlandse regering in een gezamenlijke verklaring op om expliciet afstand te nemen van "dictatoriale, brute en gewelddadige coup" in Egypte. Ook spreken ze de hoop uit op een terugkeer van de afgezette president Morsi.

Zij stellen in hun persbericht:

"Het begon mooi en hoopgevend: de Arabische lente zou het Midden-Oosten meer vrede, zeggenschap en welvaart brengen. De ontwikkelingen in Egypte waren hierbij altijd de lakmoesproef. Zo was het een mooi staaltje democratie dat de Moslim Broederschap (MB) langs democratische weg de verkiezingen won en daarmee de president mocht leveren.
Het leger maakte onlangs een einde aan het presidentschap van Morsi. Nu, maanden later, is alle hoop van een jaar geleden nagenoeg teniet gedaan door de militaire ingreep. Deze ingreep heeft helaas een bloedbad teweeg gebracht, waar veel onschuldigen slachtoffer van zijn geworden.
Wij veroordelen en nemen afstand van deze ingreep en roepen de Nederlandse regering op om expliciet afstand te nemen van deze dictatoriale, brute en gewelddadige coup. Er was geen enkele grond om de legitiem gekozen president op deze ondemocratische wijze af te zetten en vervolgens van zijn vrijheid te beroven. De huidige omstandigheden doen ons dan ook denken aan het Mubarak tijdperk. Het is betreurend dat het Egyptische volk weer bij begin af is.
MGNN en NIF hopen dan ook dat spoedig een einde komt aan alle bloedvergieten en dat de legitieme president Morsi weer wordt geïnstalleerd.Beide organisaties wensen het Egyptische volk veel kracht, wijsheid en geduld toe.”

 

MGGN en NIF vormen een onderdeel van de religieusconservatieve Milli Görüş-beweging. De politieke voorlopers van de Turkse regerende AK-partij werden beïnvloed door deze beweging.

CMO

De verklaring van Milli Görüş, die op 17 augustus werd verstuur, wijkt af van de verklaring die het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een dag eerder uitgaf. Het CMO koos geen partij in het conflict, maar sprak haar zorgen uit over de situatie in Egypte.

Het CMO:

"De verschrikkelijke en mensonterende beelden en foto’s op TV en andere media zijn hartverscheurend. De laatste weken is de situatie in Egypte verslechterd met kans op een burgeroorlog. Het CMO hoopt dat moslimprominenten, de EU en andere internationale gemeenschappen zich nog meer inspannen om de democratische processen verder op gang te helpen en het geweld te stoppen.
CMO volgde de laatste jaren met belangstelling het democratiseringsproces in de Arabische landen. In dat kader hebben wij bijvoorbeeld in het nabije verleden gesprekken gevoerd met verschillende groepen en een aantal leden van de Egyptische constitutionele commissie over het waarborgen van de rechten van religieuze minderheden in de nieuwe grondwet."

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 Meer over egypte, milli görüs, moslimbroeders.

Delen:

Reacties


A.M. Berben - 09/09/2013 16:25

Waarmee deze organisatie zich tevens ook bekent tot het gedrag van Morsi en zijn consorten die er in slaagden om het land in korte tijd helemaal te ontdoen van bijna alle democratische inrichtingen. Met andere woorden Mili Görüs staat dus ook voor een anti-democratische inrichting van een land en dus voor onderdrukking van mensen!!!!