Migranten en ambachten

In opinie op 17-12-2013 | 09:02

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseert i.s.m. Stichting Aknarij en Schaakschool Zeeburg op 19 december a.s. de conferentie Migranten en ambachten. Tijdens deze conferentie presenteert FORUM de gelijknamige publicatie, een portrettenserie van ambachtelijke vaklieden. Ook zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan op de vraag hoe vorm te geven aan een toekomstbestendige ambachtseconomie waar nog heel veel winst valt te behalen!

Techniek en zelfstandig ondernemerschap komen in het bijzonder samen bij de ambachtelijke beroepen. 

FORUM ziet – mede naar aanleiding van het rapport van de SER[1], - veel kansen en mogelijkheden om de instroom van allochtone jongeren in de ambachtseconomie te bevorderen. De negatieve beeldvorming over de ambachtenbranche is een eerste en belangrijke hindernis die genomen moet worden.

FORUM heeft daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel om concrete activiteiten te ontwikkelen om de instroom van niet-westerse jongeren naar ambachtelijke vakopleidingen en beroepen te bevorderen. De verhalen van de geïnterviewde ambachtslieden komen samen in de publicatie Migranten en ambachten en laten de kracht en vitaliteit van het ambachtelijk werk zien. En: ze maken duidelijk dat er alle toekomst in zit − als jongeren hun kans maar grijpen!

FORUM presenteert de publicatie op een aansprekende en toepasselijke wijze om zo het onderwerp migranten en ambachten te agenderen.

Doelgroep

Docenten, studenten, ouders, scholen, vaklieden, migrantenorganisaties, gemeenten en belangstellenden

Datum , tijd en plaats

Datum: donderdag 19 december 2013
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Locatie: De Meevaart
Balistraat 48A
1094 JN Amsterdam

PROGRAMMA

14.45 – 15.00 uur Inloop

15.00 – 15.05 uur Opening door de dagvoorzitter

15.05 - 15.20 uur Inleiding op het thema Migranten en Ambachten: de heer Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs, Arbeidsmarkt en Maatschappelijke ondersteuning

15.20 – 15.45 uur Vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie, drs. J.A. (Hans) Kamps, kroonlid SER

15.45 – 16.00 uur De praktijk, vakmanschap : Mo Oncül, meester schoenmaker

16.00 – 16.30 uur Toekomst van het ambacht: paneldiscussie

16.30 – 16.45 uur Aanbieden publicatie aan:
• mw. drs. Andrée van Es, wethouder Werk, Inkomen en Participatie,
Burgerschap en Diversiteit en Bestuurlijk Stelsel, gemeente
Amsterdam;
• mw.drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk, ambassadeur Jeugdwerkloosheid

16.45 uur Afsluiting en gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en een drankje

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Forum

Meer informatie
FORUM
Anneke Bainathsah, tel. 030 – 2974215, e-mail: a.bainathsah@forum.nl
Arjaan Hijmans v.d. Bergh, tel. 030 – 2974297, e-mail: a.hijmansvdbergh@forum.nl
 

Bron: Forum

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over aknarij, conferentie, forum, migranten en ambachten, schaakschool zeeburg.

Delen: