Meerderheid Tweede Kamer wil Marokko dreigen verdrag op te zeggen

In opinie op 11-06-2014 | 08:36

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het socialezekerheidsverdrag met Marokko moet worden opgezegd, als de onderhandelingen erover in september niets opleveren. Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) had hierover een motie ingediend.
Minister Asscher (Sociale Zaken) had de motie ontraden, omdat het verdrag bijvoorbeeld leidt tot een betere samenwerking tussen Nederland en Marokko bij de opsporing van fraude.

Door het verdrag met Marokko krijgen mensen die in Nederland rechten hebben opgebouwd door premies te betalen, in Marokko evenveel geld als in Nederland wanneer ze recht hebben op kinderbijslag of Nabestaandenuitkering Anw.

Het eerste kabinet Rutte wilde af van deze 'export van uitkeringen' en loodste het 'Woonlandbeginsel' door de Tweede en Eerste Kamer. Hierdoor werd de hoogte van de kinderbijslag of Nabestaandenuitkering Anw aangepast aan de kosten van het levensonderhoud van het land waar het kind of de nabestaande woont. De wet was met steun van PVV, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer aangenomen.

Na acties van Marokkaans-Nederlandse belangengroepen als Het Landelijk Beraad Marokkanen en Emcemo hield de rechter de uitvoering van het woonlandbeginsel tegen, omdat het in strijd is met het verdrag met Marokko. Nederland wil het verdrag daarom veranderen, Marokko wil dat niet. 

Voor de VVD is het vooral een principekwestie. Hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit van Groningen, Gijsbert Vonk, noemt het dan ook 'symboolpolitiek'. Het wegvallen van de controle op vermogen gaat Nederland immers meer geld kosten dan dat het verlagen van de uitkeringen oplevert. 

 

 Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 


Meer over marokko, sociaal verzekeringsverdrag, vvd, woonlandbeginsel.

Delen: