Meer aandacht voor mensenrechteneducatie

In opinie op 23-01-2014 | 08:25

Democratie, burgerschap en mensenrechten zijn niet alleen aan de orde in oorlogsgebieden of verre dictaturen, ze zijn universeel. Nederlandse kinderen scoren internationaal echter slecht op burgerschapsvaardigheden. Om daar verbetering in te brengen willen de Amsterdamse fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA dat de gemeente Amsterdamse scholen moet ondersteunen bij mensenrechteneducatie.

In een groot opgezet vergelijkend onderzoek dat werd uitgevoerd in 38 landen, halen Nederlandse kinderen de laagste scores op burgerschapsvaardigheden. Nederlandse scholieren hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor volwaardig burgerschap veel minder onder de knie dan hun leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze zitten in de middenmoot als het gaat om kennis over het democratisch stelsel, maar scoren uiterst matig op alle andere terreinen (zoals waarden en normen rond burgerschap en opvattingen over rechtvaardigheid en rechten van minderheden). Ook hebben ze
relatief weinig interesse om (kritische) invloed op politiek en gemeenschapsleven uit te oefenen.

De Amsterdamse partijen vinden deze ontwikkeling zorgelijk. Fenna Ulichki, gemeenteraadslid voor GroenLinks en lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam-West: “Eleanor Roosevelt zei ooit: ‘mensenrechten beginnen dichtbij. In de buurt, op school, op je werk. Dat zijn de plekken waar iedere man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke waardigheid zoekt. Als die rechten daar niets betekenen, betekenen zij nergens iets.’ Dat is precies wat we Amsterdamse jongeren willen meegeven.”

Burgerschapseducatie gaat voor een belangrijk deel over mensenrechteneducatie, waarvan het belang door het College voor de Rechten van de Mens als volgt omschreven wordt: ‘Mensenrechteneducatie moet fundamentele principes overbrengen, zoals gelijkheid, non-discriminatie en respect voor de menselijke waardigheid. Ook dient het begrippen als de universaliteit, ondeelbaarheid en wederzijdse afhankelijkheid van mensenrechten te benadrukken.”
Mensenrechteneducatie zou een logisch onderdeel moeten zijn van burgerschapseducatie. Toch is dat vaak niet het geval.

Uit een uitgebreid onderzoek van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) wordt vermeld dat burgerschapseducatie in Nederland zich vooral richt op sociaal burgerschap en gemeenschapszin en minder op de rechten van individuen binnen de democratische rechtstaat.Naast participatie en sociale integratie, legt mensenrechteneducatie ook de nadruk op de verhouding tussen het individu en de lokale, nationale en wereldgemeenschap.

Ulichki: "Amsterdamse scholen besteden al veel aandacht aan burgerschap en het bestrijden van discriminatie, bijvoorbeeld rond de acceptatie van seksuele diversiteit. Dat is goed, maar erg divers en gefragmenteerd. Aandacht voor de Universele verklaring van de Rechten van de Mens betekent bovendien meer dan dat, het betekent dat Amsterdammers kennis krijgen van de bescherming van de individuele levenssfeer en dat respect voor de menselijke waardigheid wordt overgebracht op jongeren."

GroenLinks vraagt samen met D66 en de PvdA het college om te inventariseren wat er nu al precies gebeurt op het terrein van burgerrechteneducatie. Daarna dient het college een kwartiermaker in te voeren, om scholen gestructureerder met mensenrechten aan de slag te laten gaan. Daarnaast zou de gemeente via de VNG het Rijk moeten verzoeken mensenrechteneducatie onderdeel te maken van burgerschapslessen.

Lees hier het gehele voorstel.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over d66, discriminatie, groenlinks, mensenrechteneducatie, pvda.

Delen:

Reacties


AdyHoitink - 24/01/2014 15:44

Wat een goed voorstel. Tip: de aanapk met een kwartiermaker doet sterk denken aan de werkwijze voor gemeenten die is ontwikkeld door kinderrechten Nu. Zij hebben ook prachtige materialen en hebben hun uitgangspunt dat je over kinderrechten leert door zelf mee te praten heel mooi uitgewerkt. Zie www.kinderrechten.nu.