Medische zorg vreemdelingen schiet tekort

In opinie op 08-10-2013 | 11:00

Vorige week publiceerde de Nationale Ombudsman een onderzoeksrapport over toegang en continuïteit van medische zorg voor asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers. Directe aanleiding voor het onderzoek vormde de situatie in het tentenkamp bij Ter Apel. Daar werden artsen geconfronteerd met een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers met uiteenlopende aandoeningen die nergens een behandeling kregen. De artsen, die in het voorjaar van 2012 vrijwillig en op eigen kosten werkten in Ter Apel, trokken vervolgens bij ombudsman Alex Brenninkmeijer aan de bel.

In zijn rapport Medische zorg vreemdelingen concludeert Brenninkmeijer dat de Nederlandse overheid drempels moet wegnemen voor vreemdelingen die medische zorg nodig hebben. Daarbij ziet hij een flinke discrepantie tussen wat de werkvloer wil en wat Den Haag onder het mom van veiligheid (detentie) en kostenbesparing (asielzoekerscentra) beslist.

Ook stelt hij dat er grote verschillen bestaan tussen hoe vreemdelingen behandeld worden in asielzoekerscentra, op straat of in detentie. Illegalen op staat krijgen zelden de medische zorg waar zij recht op hebben, onder meer door onbekendheid met de taal, gebrek aan netwerk, maar zeker ook door de gebrekkige toegankelijkheid. Niet elke dokter wil illegalen helpen. Soms heeft dat te maken met onbekendheid over de rechten van illegalen, soms ook met de omslachtige administratieve afhandeling.

In een interview met de NRC geeft de ombudsman aan dat de overheid te eenzijdig uitgaat van de zelfredzaamheid van deze mensen. Asielzoekers kunnen volgens hem moeilijk in het ziekenhuis terecht met hun klachten en ook verstrekking van medicijnen is vaak een probleem. In vreemdelingendetentie is de leefbaarheid en medische zorg sinds de dood van de Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov volgens Brenninksmeijer niet verbeterd. Hij schetst een beeld van ‘manifeste troosteloosheid’.

De Ombudsman doet een aantal concrete aanbevelingen aan de staatssecretaris van Justitie en aan de minister van Volksgezondheid. Zo moet er volgens hem een zorgpas komen waarop staat dat de vreemdeling recht heeft op medische zorg, moet zelfmedicatie voor vreemdelingen in detentie worden toegestaan en moeten zij niet meer geboeid of met broekstok naar het ziekenhuis worden vervoerd.

In een reactie laat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) weten dat de medische zorg voor asielzoekers is in het algemeen goed geregeld en de toegang ertoe laagdrempelig is. Hij sluit niet uit dat het voor vreemdelingen soms lastig kan zijn om daadwerkelijk medische zorg te krijgen, en wijt dat aan hun onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem, de verbeteringsvatbaarheid van het systeem en het ‘in de weg zitten van de wet- en regelgeving’. Volgens Teeven biedt het rapport van de ombudsman aanknopingspunten om de zorg te verbeteren.

Bronnen: NRC en Lampion


Lees het volledige rapport hier

Meer over asielzoekers op dit weblog: hierWaardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over asielzoekers, detentie, illegalen, medische zorg, ombudsman, teeven, vreemdelingen.

Delen: