Mediawijsheid allochtone jongeren

In opinie door Ewoud Butter op 06-02-2011 | 08:28

Het ACB Kenniscentrum formuleert in deze verkennende notitie een aantal aanbevelingen gericht op specifieke mediawijsheidprojecten voor allochtone jongeren. De notitie gaat onder andere in op het mediagebruik van allochtone jongeren en hun identiteitsontwikkeling.

Met de komst van ‘nieuwe’ media is de wereld kleiner geworden, het aanbod van informatie veel groter, (virtuele) netwerken zijn breder en, als we daaraan behoefte hebben, kunnen we de hele wereld doorlopend laten weten waar we zijn, wat we zien en hoe we ons voelen.

Om door de bomen het bos te blijven zien, moet de mediaconsument informatiebronnen kunnen selecteren. Dat veronderstelt het vermogen om kritisch gebruik te kunnen maken van deze media. In dit kader is het begrip ‘mediawijsheid geïntroduceerd.
 
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel
gemedialiseerde wereld”. (Bron: Raad voor Cultuur)
 
Mediawijsheid is een relatief nieuw beleidsterrein. Tot nu toe richten de programma’s die ontwikkeld worden op het terrein van mediawijsheid zich vooral op autochtone kinderen. In deze verkennende notitie gaat ACB Kenniscentrum in op de vraag in hoeverre er voor allochtone jongeren specifieke programma’s ontwikkeld zouden moeten worden.
 
Aandacht is er voor:
- Het mediagebruik van allochtone jongeren
- De relatie tussen mediagebruik en identiteitsontwikkeling
- Media, seks en religie: afnemend gezag van de traditionele opvoeders
 
Tot slot formuleren de auteurs enkele aanbevelingen met betrekking tot specifieke aandacht voor allochtone jongeren en ouders in het huidige mediawijsheidbeleid. Het rapport is geschreven door Seda Önce en Ewoud Butter

Download hier het gehele rapport 'Allochtone jongeren: mediagebruik en mediawijsheid' 


Meer over acb kenniscentrum, allochtonen, ewoud butter, media, mediagebruik, mediawijsheid, seda once.

Delen: