Marokkaanse organisaties vragen burgemeester Van der Laan om hulp

In opinie op 15-11-2014 | 09:19

Maatschappelijke organisaties van Marokkaanse Amsterdammers en Amsterdamse moskeeën maken zich ernstig zorgen over de positie van Amsterdammers, vooral jongeren met een Marokkaanse achtergrond. De organisaties die verenigd zijn in het Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam (IOMA) willen een tegenbeweging vormen en hebben daarom gisteren een brief en en notitie gestuurd aan burgemeester Eberhard van der Laan. Bij de brief zit ook een notitie, 'Mocro in Mokum'.

Dat hebben de organisaties in een persbericht laten weten. Een link naar de notitie vindt u onderaan dit bericht.

In de brief schrijven de organisaties dat ze zich ernstig zorgen maken over de hoge werkloosheid (48% van Marokkaanse jongeren in Amsterdam is werkloos), over radicalisering, over onzichtbare jongeren en eenzame ouderen en over uitsluiting en discriminatie. Aanleiding voor de brief zijn signalen die de organisaties ontvingen tijdens een groot aantal bijeenkomsten in moskeeën en buurthuizen, maar ook tijdens spreekuren die diverse organisaties wekelijks organiseren. Ze hebben, zo verklaren zij tegen Het Parool, ongeveer 3000 mensen gesproken en hebben hun bevindingen in de notitie ‘Mocro in Mokum’ (pdf) op papier gezet.

Veel Marokkaanse Nederlanders hebben het gevoel zich constant te moeten verantwoorden voor de criminele daden van een groep Marokkaanse Nederlanders en radicale moslims. Ouders voelen zich in de steek gelaten door de overheid wanneer zij zich zorgen maken over radicalisering en weten niet wat ze moeten doen tegen ronelaars en extremistische websites. 

De organisaties schrijven Van der Laan: “We maken ons ernstig zorgen over de effecten op (de toekomst van) Marokkaanse Amsterdammers, op het (zelf)beeld van deze jongeren, op de verhouding van deze groep met andere Amsterdammers en uiteindelijk op de gehele stad.”

Het IOMA wil een brede tegenbeweging op gang brengen van (Marokkaanse) Amsterdammers. “We willen concrete acties ondernemen om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan, maar ook om radicalisering en criminaliteit aan te pakken. Tijdens de vele bijeenkomsten van de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat hiervoor veel animo bestaat. Veel mensen geven aan iets te willen doen: in hun directe omgeving of in de hele stad," schrijven zij.

Tegenover Het Parool laat het IOMA weten uit 25 organisaties te bestaan. De organisaties schrijven niet de pretentie te hebben ‘de vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap’ te zijn. “Wel zijn we Marokkaanse Amsterdammers, mannen, vrouwen, jongeren, gelovigen, ongelovigen, die zich vrijwillig in willen zetten voor Amsterdam.“

De organisaties willen bijeenkomsten organiseren waarop afspraken worden gemaakt voor concrete acties. Ze zoeken daarbij, zo schrijven zij,  samenwerking met maatschappelijke, religieuze of politieke organisaties, met individuen en zeker met het stadsbestuur. Ze hopen daarom op een spoedig overleg met het college.

Link: de notitie Mocro in Mokum (pdf)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over amsterdam, ioma, marokkaanse jongeren, marokkanen, mocro in mokum, van der laan.

Delen:

Reacties


Karim - 15/11/2014 11:17

Goed initiatief van het IOMA. Ik hoop dat het college haar medewerking verleent.