Marokkaanse organisaties verzoeken Saoedi-Arabie af te zien van boycot

In opinie op 19-05-2014 | 17:33

Mohammed Rabbae (Landelijk Beraad Marokkanen), Abdou Menebhi (Emcemo) en Bouchaib Saadane (ouderenorganisatie MOBIN) hebben een open brief gestuurd aan Abdullah Abdulaziz Alshaghrood, de ambassadeur van Saoudie-Arabië. In deze brief verzoeken zij de Saoudi's af te zien van een aangekondigde handelsboycot van Nederland naar aanleiding van de anti-islam stickers van Wilders.

De briefschrijvers laten de Saoudische ambassadeur weten dat ze zelf al actie tegen de 'islamracist' Wilders voeren, dat Wilders niet de meerderheid van het Nederlandse volk vertegenwoordigt, dat Nederlandse moslims een onverbrekelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving vormen en dat ook de werkgevers de opvattingen van Wilders afwijzen.

Volgens de briefschrijvers zou Saoudi Arabië door af te zien van een boycot de positieve en democratische krachten in Nederland steunen in de "strijd tegen racisme en islamofobie."

Het is overigens zeer de vraag of Saoudi Arabië gevoelig is voor termen als 'democratische krachten'. Het land is een absolute monarchie, een theocratie gebaseerd op de sharia en geeft doorgaans weinig blijk van interesse voor democratie of mensenrechten. Hieronder de volledige brief.

Excellentie,

Via de media hebben wij vernomen dat het Koninkrijk van Saudi- Arabië voornemens is een handelsboycot in te stellen tegen Nederland. Dit, als reactie op het feit dat de Nederlandse extreem- rechtse politicus Wilders onlangs beledigende en haatzaaiende uitlatingen deed over de islam en de profeet via een sticker met de vlag van Saudi-Arabië.

Als moslims kunnen we ons volledig vinden in uw afschuw over de uitlatingen van deze Islamracist. 

Zoals u zeer waarschijnlijk zult weten schuwen we geen enkel democratisch middel om de ziekelijke opvattingen van deze guur te bestrijden: politiek, maatschappelijk en juridisch.

Dankzij onze alerte benadering van Google heeft dit bedrijf onlangs zijn sticker uit zijn site verwijderd. Vanwege zijn racistische uitspraken over de Marokkaanse gemeenschap -een moslimgemeenschap dus- hebben we inmiddels -en conform de wettelijke mogelijkheden beroep gedaan op het Openbare Ministerie om hem voor de rechter te brengen. Immers , de Nederlandse Staat heeft ten gevolge van VN-verdragen de plicht om haar minderheden te beschermen tegen racisme, haat en discriminatie. Wellicht is u bekend dat we inmiddels een klacht hebben ingediend bij het VN -Comité voor Mensenrechten in Genève vanwege het feit dat de Nederlandse staat haar plicht heeft verzaakt om de moslimgemeenschap te beschermen tegen de continue aanvallen van de islamofobe en racist Wilders.

Tegen de achtergrond van al deze initiatieven willen u hierbij graag en met klem verzoeken om de voornemens van Saudi-Arabië om een handelsboycot tegen Nederland in te stellen niet tot uitvoering te brengen, en wel om de volgende motieven:

Nederlandse belangen zijn onze belangen:
Een eventuele handelsboycot van Nederland zou de Nederlandse economie schade toebrengen. Deze schade treft ons ook als burgers van dit Nederland. Wat de racist Wilders ook mag schreeuwen, Nederland is ons land. En de islam is een onverbrekelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving, naast alle andere religies en levensovertuigingen.

De meerderheid van de Nederlandse bevolking staat niet achter Wilders:
Op diverse momenten en gelegenheden hebben we ons in onze strijd tegen het racisme en islamofobie van Wilders bevonden te midden van de meerderheid van de Nederlandse samenleving.
Het -via de media- vergrote geschreeuw van Wilders staat in geen enkele verhouding tot zijn kleine steun binnen de samenleving.

De werkgeversorganisaties wijzen de opvattingen van Wilders af:
De heer Wientjes, voorzitter van de grootste landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft vaak en openlijk blijk gegeven van zijn afschuw en verzet tegen de discriminerende opvattingen van Wilders. Hij heeft vaak zowel de samenleving alsook in het bijzonder de politiek gewaarschuwd
voor de internationale en economische schade die Wilders Nederland berokkent. Het zou wrang zijn dat juist werkgevers als de heer Wientjes de gevolgen ondervinden van het onverantwoorde en ziekelijke gedrag van Wilders.

We hopen zeer van harte dat Saudi-Arabië oog zal hebben voor deze argumenten om van de voorgenomen handelsboycot af te zien en daarmee juist de positieve en democratische krachten in Nederland steunt in onze strijd tegen racisme en islamofobie.

Met hoge achting.
Mohamed Rabbae
Abdou Menebhi
Bouchaib Saadane
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over abdou menebhi, emcemo, islamofobie, lbm, mensenrechten, mohamed rabbae, saoudi Arabië.

Delen:

Reacties


Mohamed Ben Maimoun - 20/05/2014 17:52

Beste vrienden,
Wilders is volledig racist maar Saudi-Arabie kent geen mensenrechten, ze is ook zelf racistische en zionistische land, ik zal nooit zulke landen ondersteunen, wat vind ik ook schandalig dat deze facistische land heeft een zitting in de VN raad van mensenrechten in Geneve.
Vervolgens de meeste jonge Marokkanen zijn werkloos, ze hebben geen belang in deze kwestie.

Wim Heitinga - 19/05/2014 21:48

In Saoedi-Arabië regeert het religieuze fascisme, dat nooit een protest zal laten horen wanneer er ergens op de wereld weer eens een terreuraanslag namens de islam is gepleegd, die vele onschuldigen treft. En uitgerekend dat verwerpelijke en achterlijke land roept een handelsboycot tegen Nederland uit, omdat wij hier een politicus hebben die een op de vlag van Saudi-Arabië gelijkende groene sticker heeft laten maken waarop in het Arabisch „De islam is een leugen. Mohammed is een crimineel. De koran is gif” staat.

Een sticker, inderdaad.

Geen alles verwoestende terroristische bom, om maar eens iets te noemen.

Nee, een sticker.