Marokkaanse organisaties dreigen steun aan PvdA in te trekken

In opinie op 09-03-2013 | 08:57

Marokkaanse organisaties hebben aan PvdA-voorzitter Spekman een brief geschreven waarin ze aankondigen Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun geeft aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.
Het wetsvoorstel zal door PvdA minister Asscher aan de Eerste Kamer worden voorgelegd.

De Marokkaanse organisaties zullen de brief ook overhandigen aan hun lokale PvdA-afdeling. Hieronder de brief, die is ondertekend door Mohammed Rabbae en Abdou Menebhi. Het is onbekend namens hoeveel en welke organisaties de brief is geschreven.


Geachte heer Spekman,

De gemeenschap van de Marokkaanse-Nederlanders in Nederland heeft al sinds de jaren ‘70 een bijzondere band met de PvdA gehad. In de tijd van de gastarbeid was de naam van de partij op zich al een voldoende garantie voor herkenning en affiniteit met de PvdA. Ook de charismatische en sympathieke uitstraling van Den Uyl zorgde voor een blijvende trouw van onze gemeenschap aan de PvdA. Daarom was het niet verwonderlijk dat bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen waaraan de migranten - na vijf jaar legaal verblijf - in 1986 mochten meedoen, de meerderheid van onze gemeenschap op de PvdA stemde. In de decennia daarop volgende heeft uw partij verschillende ideologische fasen meegemaakt variërend van het “afschudden van de sociaal-democratische veren” en de “derde weg” tot de nieuwe koers neergelegd in Van Waarde.

Hoewel de PvdA onder druk van de omstandigheden of de zogenaamde nieuwe tijd, dan wel het populisme minder herkenbaar was geworden wat betreft de sociaal-democratische principes hebben onze organisaties – met pijn in het hart - de PvdA steeds gesteund. Zeker wanneer we hoopten dat uw partij de Marokkaanse-Nederlanders in het bijzonder en de migranten in het algemeen principieel zou verdedigen tegen de voortdurende aanvallen van de populisten en extreem-rechts zowel landelijk alsook in de grote steden. Daarom hebben we onze gemeenschap in de diverse steden nadrukkelijk geadviseerd om op de PvdA te stemmen. Deze strategie heeft zowel in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam alsook -in mindere mate- in Utrecht het juiste effect gesorteerd. Zeker in Rotterdam en Den Haag waar Leefbaar Rotterdam respectievelijk de PVV een grote dreiging voor de PvdA vormden.
Bij de laatste verkiezingen hebben we massaal op de PvdA gestemd om duidelijk af te komen van Rutte en zijn VVD, die we beschouwen als een PVV- light. Het vervolg is u bekend.

We walgen van de politiek van Rutte en zijn VVD en hadden niet verwacht dat uw partij met hem in zee zou gaan. Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I - onder druk van Wilders - maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten. Waar moeten deze familieleden van migranten van leven dan? Is dit een sociaal beleid? Waarom heeft de PvdA haar principiële bezwaren tegen deze waanzinnige maatregel laten varen?

U zult begrijpen dat ons vertrouwen in de PvdA hierdoor zwaar aangetast is. Hoe is het mogelijk dat nota bene de PvdA een maatregel van Wilders uitvoert? Uw partij loopt nu bewust het risico om zich volledig te vervreemden van een grote gemeenschap van burgers in Nederland, die tegelijkertijd ook kiezers zijn. Bij handhaving van dit wetsvoorstel zullen we – bij de komende verkiezingen- de Marokkaanse-Nederlanders sterk adviseren om niet op de PvdA te stemmen.

Indien u een gesprek over deze ernstige kwestie op prijs stelt, dan zijn we daartoe bereid!

Hoogachtend,

Namens de Samenwerkende organisaties,

Mohamed Rabbae
Abdou Menebhi

Update

Inmiddels heeft Lodewijk Asscher in een open brief gereageerd, die ook op Republiek Allochtonië is verschenen.

Zie ook:

Stopzetten uitkeringen aan Marokkaanse Nederlanders in Marokko is onrechtvaardig

Open brief bijna 90 Markkaanse organisaties aan Tweede Kamer

Achtergrondinformatie Rijksoverheid: Uitkering meenemen naar het buitenland

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over marokkaanse organisaties, pvda, uitkeringen, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


Abdallah - 21/03/2013 02:43

Uberhaubt is participeren in democratie een vorm van kuffr die de moslim pleegt!
Hoe kan je een moslim zijn en democraat
Dat is het zelfde als dat je een Moslim bent die claimt een jood te zijn

corrie - 18/03/2013 17:44

heb ook met verbazing nieuwsuur gekeken, i n nederland moet je voor 1951 geboren zijn om in aanmerking te komen voor anw , zit zelf al jaren in de aow en anw bij elkaar 934 euro wil wel ruilen met marokko volgens die jonge dame 1400 euro heeft ze ook nog de zon gratie erbij , nee als je hier in de bijstand komt, moet je zelfs met een klein kind werken!!!!!!!!!!!!!!

Peter - 16/03/2013 14:23

Misschien is het onze allochtoneburgers ontgaan maar we moeten bezuinigen. Mijn zoon heeft een wahjongg uitkering en is per maand met 100,- naar beneden gegaan terwijl alles duurder wordt... Als vader zal ik moeten bijspringen maar voor hoelang ? Dat de Marokkanen ook worden geraakt in de uitkeringensfeer is dan ook volkomen terecht temeer dat het welvaartsnivo gelijk is aan het land waar het naar toe gaat. Als nu ook nog blijkt dat er op enorme schaal gefraudeerd wordt kan ik als belastingbetaler deze daad van onze regering volkomen begrijpen ! Nederlands spreekwoord zegt: Gelijke monikken gelijke kappen...

abdel Kaolo - 15/03/2013 10:39

rene, was je opmerking aan mij gericht? Anders laat ik na er op te reageren.

Rene Boer - 15/03/2013 09:10

Er gaat al genoeg naar Marokko willen jullie nu ook nog de laatste centen van NEDERLAND.
Laat dat volk er lekker zelf voor gaan werken in eigen land. En ik weet zeker dat men in Marokko echt niet slecht af is hoor er is genoeg NEDERLANDS geld heen gegaan jullie economie draait zowat alleen nog maar op NEDERLANDS geld.
Als dat volk zo nodig meer wil vraag het dan maar bij jullie eigen koning die heeft ook meer dan genoeg voor zichzelf.
En dat geld heeft hij echt niet op een hard werkende manier verdient.

Martijn - 14/03/2013 16:55

@ Abdel:
Bedankt voor de reactie.
Ja, dat is inderdaad een punt dat mensen beter en vroegtijdiger onder de aandacht gebracht mag worden.

Ik kan me voorstellen dat het wrang is om na 37 jaar werk met 26% gekort te worden op een toch al magere AOW. En stel dat men dan een klein pensioen heeft, dan vraagt men zich af waar men 37 jaar pensioenpremie voor betaald heeft.

Het kan ook gelden wanneer mensen niet op latere leeftijd gekomen zijn, maar een aantal jaren niet in Nederland geweest zijn.
Dat probleem heeft mijn vader ook. Zijn werkgever van destijds wordt niet beschouwd als Nederlandse werkgever (internationale onderneming; ik zal niet op de details ingaan). Veel verdiend heeft hij niet in die tijd en van de korting is hij zich nooit bewust geweest, tot hij 65 werd.

Het klinkt misschien kinderachtig, maar ik denk dat jongvolwassenen meer bij de hand genomen kunnen worden als het om pensioen gaat.
Neem bijvoorbeeld ook de uitzendpensioenen: uitzendkrachten worden op dat gebied ook slecht behandeld. De bureau's komen hun verplichting doorgaans slechts minimaal na en als het kan omzeilen ze enige pensioenafdracht met tijdelijke uitschrijving.

Ook op punten waar de wetgeving goed in elkaar zit, behoeven mensen soms bescherming tegen instanties die waar mogelijk een loopje met de wet nemen. De politiek zou hier ook alert op moeten zijn. Ik denk dat alleen de SP dat structureel is.

abdel - 13/03/2013 13:08

@ martijn, natuurlijk, je hebt gelijk... ik bedoelde dat hij gekort werd omdat hij later is gekomen...dus niet iedereen krijgt standaard aow. dat was mijn punt, ook een man die 37 jar heeft gewerkt niet

Martijn - 12/03/2013 23:07

@Abdel:
In uw bericht staat eveneens een onjuistheid.

AOW ontvangt men niet op basis van het aantal jaren dat men gewerkt heeft, maar op basis van het aantal jaren dat men na zijn 15e in Nederland gewoond heeft.
Voor elk jaar dat men niet in Nederland woonde, wordt men met 2% gekort.
Mensen die veel gekort worden, doordat zijn een groot deel van hun leven buiten Nederland hebben gewoond, kunnen een aanvulling tot bijstandsniveau krijgen.

abdel - 12/03/2013 09:31

aadd, wat je zegt klopt niet. Mijn vader gaat straks aow krijgen, hij heeft hier 37 jaar gewerkt. geloof me, hij is een goede man die nooit gefraudeerd heeft en op zijn manier carriere heeft gemaakt. hij krijgt lagere aow omdat het naar het aantal werkzame jaren wordt gemeten. Bovendien werk ik nu ook, betaal ook premies. Ik ben helemaal een vrave borst. Waarom zou een eventuele uitkering van mij of mijn vader streng gecontroleerd moeten worden? Oja, mijn moeder werkt ook nog steeds.... je noemt alle allochtonen weer onder een noemer, waarom eigenlijk? let eens op onze meiden: slim, opgeleid, hardwerkend. Onze jongens komen er ook aan hoor. je slingert die dingen allemaal op internet, waarom?

aadd - 11/03/2013 19:35

@ M. van Dijn.
U weet alles van uitkeringen, maar voor de vraag wanneer en waarom een allochtoon AOW krijgt, verwijst u naar het internet. U zwijgt liever? Zou dat komen omdat allochtonen hier altijd AOW krijgen, zelfs als ze helemaal niets hebben bijgedragen aan Nederland en de Nederlandse economie? Want daar gaat het natuurlijk om; De meesten hebben hier slechts een aantal jaar laag betaald werk gedaan en kunnen onmogelijk leven van hun opgebouwde rechten. Dus krijgen ze alles kado, zo lang wij het maar betalen. Dat is humaan, maar niet eerlijk. Reden te meer om alle uitkeringen aan allochtonen te beperken en zeer streng te controleren op misbruik.

M. van Duijn - 10/03/2013 23:19

In antwoord op; Donutz | 10 maart 2013 om 22:05

Ten eerste als man/kostwinner; Mijn verantwoording is zorg te dragen, voor mijn kinderen en vrouw, ook indien ik voortijdig komte overlijden, waardoor inkomen wegvalt voor het gezin. Die mogenlijkheid bied de volksverzekering. Ik zou niet willen dat mijn vrouw of kinderen bij sociale zaken hun hand op moeten houden/ of geen vreten hebben !

Tweede voor die 800 die ontvangen wordt is wel naar 1400 premie betaald ! Plus extra gekort zou worden, over jaren die partner niet in nederland is. Plus nog de wisselkoers truk !

M. van Duijn - 10/03/2013 22:58

Hoe lang moet een allochtoon gewerkt hebben om AOW te krijgen op z'n 65ste?

Afhankelijk, van geboortejaar; waarschijnlijker, pas op zijn 67e geboortejaar, (gezien het wetsontwerp). Echter, (wordt dit ongeveer), 2% AOW opbouw, per rechtmatig verblijf/werk jaren. (AOW/Nabw?KB), naar levenskosten ratio (per land verschillend)

Weduwen/wezen NIET indien partner niet over voorgaande 'nietverblijfjaren' zich middels maximale premie heeft 'ingekocht' (alhoewel premie alleenstaande gelijk is aan een koppel)

Kortom er zijn veel variaties te vinden; indien u een specifieke berekening wilt kunt u zich tot de SVB richten, (of zelf per 'geval' uitrekenen.) Houd ook rekening met 'verdragslanden' en peildatum wisselkoers berekening. (Immers de gekozen peildatum; resulteerd in ongeveer 10 tot 15% mindering in uitgekeerd bedrag, (uitgemiddeld))

Donutz - 10/03/2013 22:05

Als ik zo die vrouw(en) uit de reportage van Nieuwsuur (aflevering maandag 18 februari 2013) zag kreeg ik toch sterk de indruk dat dit een soort van gratis geld voor hun was. De vrouw met dat huis was heel jong en pas enkele jaren gehuwd met haar partner, deze overleed na 2 jaar -kind was 1 jaar oud- en sindsdien krijgt zij een AnW. Dit was 1400 euro en nu nog "maar" 800 euro, het minimumloon ligt op 200 euro. Dat is toch mooi 17 jaar lang een ruim boven modaal inkomen vangen.. stel je voor dat mijn partner overlijd en de staat mij eventjes ruim boven modaal 17 jaar lang van geld voorziet, kan ik lekker van leven zonder te gaan werken, gewoon het handje ophouden. Daar zijn die uitkeringen niet voor bedoeld, die zijn bedoeld om mensen door droevige en financieel zeer lastige tijden te helpen maar men moet daarna zo snel als mogelijk weer op eigen benen leren staan. Persoonlijk denk ik dat de AnW teruggebracht zou kunnen worden totdat het jongste kind van een weduwe/weduwnaar een jaar of 12 oud is, en dan hoeft het geen compleet inkomen te zijn maar een bijdragen zodat de ouder een dag of 2 kan werken en de rest van de tijd kan besteden aan de opvang en verzorging van kinderen. Door iemand 100% minimumloon uit te betalen voor 18 jaar komt iemand helemaal niet meer aan de bak en wordt het ook niet aangemoedigt. Dat is 18 jaar lang wel erg makkelijk geld vangen. Uiteraard zal het verlies van een dierbare dramatisch zijn, en de zorg voor kinderen als 1 ouder niet makkelijk maar de rapportage roept toch echt de sfeer van "makkelijk veel geld vangen" op. Daar moet een einde aan komen, het geld groeit hier niet aan de bomen, alleen de echt zwakkere moeten geholpen worden, profiteurs niet.

aadd - 10/03/2013 19:14

@ M. van Duin. U bent kenner, u kent uw zaakjes. Ambtenaar? Dan graag antwoord voor de niet zo snuggere onder ons: "Hoe lang moet een allochtoon gewerkt hebben om AOW te krijgen op z'n 65ste?" Dank.

M. van Duijn - 10/03/2013 17:42

Even wat onjuistheden hier wegwerken !
Kinderbijslag wordt niet aan het kind uitgekeerd. Het is een tegemoetkoming aan het gezin. Noch is het gratis geld, evenzo als de AOW, en de Nabw; Immers er wordt premie voor afgedragen. (naar inkomen.)
Welliswaar wordt het gezien, (gewaardeerd), als uitkering. Omdat de premie gerekend wordt naar de uitgaven. (dit geldend voor de kinderbijslag). Echter AOW wordt betaald naar verzekerde jaren. (Men is premie volksverzekering 'verplicht'; alhoewel gewetensbezwaren, de premie naar een te betalen belasting om kan zetten.)
Stel je werkt hier, en betaald premie voor AOW/Nabw/kinderbijslag; maar mag daar niet van profiteren. Terwijl je wel wettenlijk premie hier moet afdragen, die je anders; toe had kunnen wenden, aan een verzekering elders.
Kortom denk eerst eens na, voordat je laat blijken, niet al te snugger te zijn.

Nic - 10/03/2013 17:02

Het AnW beperken tot een jaar, zal wel een geboortegolf ten gevolge hebben. Jaarlijks zorgen dat er weer een papiertje ingeleverd kan worden voor "de geboorte" van een nieuw kind. Om de paar jaar een tweeling voor de extra kosten. Controle is er toch niet. Kan die mevrouwt toch nog haar dure huis blijven behouden. Marokko blij en de de PVDA blij.

frammie - 10/03/2013 15:04

Als hun gratis geld wordt afgepakt schreeuwen ze moord en brand maar waar zijn deze lui als hun "broeders" in veel steden de straten terroriseren????
Ik heb ook de Nieuwsuur uitzending destijds gezien, ze leven daar in ongelofelijke luxe, er waren zelfs 2 dames die een uitkering konden delen omdat ze met dezelfde man waren getrouwd!Nu worden ze gekort en hebben ze nog 3 tot 4 keer het gemiddelde loon in Marokko.
Rabbae en zijn kornuiten zijn fnuikend voor de integratie.

Jan Beerenhout azn - 10/03/2013 14:51

Een paar reacties doen bij mij de vraag rijzen: waar moeten in Marokko wonenden Marokkaanse weduwen/weduwnaars waarvan de partners niet in Nederland hebben gewerkt van rondkomen?

Richard - 10/03/2013 14:50

Never pvda!

M. van Duijn - 10/03/2013 13:35

Voor veel van deze 'uitkeringen' wordt premie betaald. Daarnaast hanteert men een omrekeningsfactor, niet alleen naar levenskosten; maar met een peildatum die op het meest ongunstige moment is gesteld.
Ook andersom, wordt bezit of inkomen in het buitenland belast/meegerekend.
Kortom alleen eenrichtingsverkeer, ten eigen gunste toelaten, in een toch al oplichterige geldstroom, is neusje van de zalm voor de fascist ! (Overigens, hiermee is internationaal aanzien, en vertrouwenspositie van de staat der nederlanden, van minimaal naar nul gereduceerd.) Kortom nederlands bedrijfsleven gaat dit harder voelen, dan de baten die deze, zoveelste, oplichtingstruck, gaat opleveren.

Saira - 10/03/2013 13:34

Heel simpel heer Rabbae, de achtergebleven familieleden zullen het moeten doen van de in Marokko opgehaalde zakaat.

brouwer - 10/03/2013 12:01

Het wordt tijd dat we met dit soort absurde praktijken stoppen. Wie als kind niet in nederland woont, heeft geen recht op kinderbijslag. Punt uit. Deze organisatie moet zich schamen dat ze hiervoor pleiten. Ook de PvdA moet zich schamen dat ze dit soort zaken jaren lang hebben laten doorgaan. Zo krijg je zeker geen tolerantie tav allochtonen (ik ben er zelf ook een!). Wie bijdraagt aan de samenleving, heeft recht op voorzieningen, wie niet, dan niet. Ik kan toch ook niet in Marokko wonen op de kosten van de Marokkaanse overheid? Waarom moeten er weer voor Marokkanen en Turken uitzonderingen zijn. Dat is grondwettelijk gezien niet correct. Dara moeten we mee ophouden. Jaren geleden was dat nog te doen maar nu niet meer.

Abdel - 10/03/2013 11:57

Ik kan niet anders dan me bij mijn voorgangers aan te sluiten. Het is een beetje van de zotte dit. Maar goed, dat vind ikvan iedere vorm van profiteren of fraude. Dat dit toevallig in marokko speelt staat er voor mij buiten.

Eddy - 10/03/2013 10:25

Boeiend. Het blijft geen feest.

Krung Thep - 10/03/2013 07:31

Waar moeten deze familieleden van migranten van leven dan? Is dit een sociaal beleid? Waarom heeft de PvdA haar principiële bezwaren tegen deze waanzinnige maatregel laten varen?

Werken? Ondersteuning van familie, aandringen op sociale verandering in eigen land?

De logica dat men in Nederland belasting dient te betalen voor familie leden die in het buitenland wonen (ongeacht ras, religie, what ever) is absurd.

Ram - 10/03/2013 02:38

Tja, het is geen nieuws dat heel wat allochtonen stemmen op partijen als de PvdA vanwege de uitkeringen die men krijgt als die partijen aan de macht komen. Gelukkig wordt er daar nu flink in gesneden want dat werd hoog tijd en dat zeg ik als allochtoon zijnde.

Hans Janssen. - 10/03/2013 01:51

De gratis snoepwinkels van Mohamed Rabbae en zijn steeds impopulairder wordende rebellensekte worden stukje bij beetje steeds kleiner en dat zint de schizofrene kleuter allerminst. Mooi!

theo - 10/03/2013 00:23

Is dit satire?Mike - 09/03/2013 23:07

"Waar moeten deze familieleden van migranten van leven dan?"

Een baan? arbeid? de handjes uit de mouwen steken?

martin - 09/03/2013 22:23

Lijkt me toch zeer terecht dat niet in Nederland wonende kinderen geen kinderbijslag krijgen.
Stemadvies is in mijn opinie iets van 2 eeuwen terug.

Janfrans Zuidema - 09/03/2013 19:57

Begrijp ik goed dat Marokkaanse organisaties meerdere malen een stemadvies hebben uitgebracht ten gunste van de PvdA. Ik mag hopen dat er geen belastinggeld in deze organisaties omgaat. Dat zou een ramp zijn voor de Nederlandse democratie en rechtsstaat. Een partij als de PvdA die op indirecte wijze belastinggeld gebruikt voor haar verkiezingscampagne. Genoeg reden om diverse verkiezingsuitslagen niet langer serieus te nemen. Vergelijkbaar met het dopinggebruik van Armstrong. Toch?!

Donutz - 09/03/2013 18:04

Ik volg het niet helemaal... diverse uitkeringen waaronder de AnW zijn al aangepast op het welvaartsniveau van een land. DIt is een wetsaanname van 2012, bij lopende AnW uitkeringen ingegaan op 1 januari 2013. In nieuwsuur was er in februari een item over een mevrouw in Marokko die in paniek was nu haar uitkering was gekort... ze had een heel duur huis en betaalde alles van die uitkering, werk had ze niet. Sorry hoor maar mij lijkt het niet meer dan normale dat diverse uitkeringen beperkt worden, deze zijn/waren bedoeld als vangnet, niet om een rijkeluis leven te vieren. Kinderbijslag in het buitenland lijkt mij overbodig of iemand moet tijdelijk uitgezonden zijn naar het buitenland namens een Nederlands bedrijf.. Kijk van AOW en pensioens uitkering moet men met de poten van af blijven, dat heb je opgebouwd en elke cent hiervan moet je kunnen uitgeven, waar ter wereld je ook gaat wonen. Maar die andere uitkeringen? Het geld groeit hier niet aan de bomen, die uitkeringen zijn bedoeld als TIJDELIJK vangnet zodat iemand zijn hoofd boven water kan houden en zo snel mogelijk ZELF weer aan de bak gaat.
Het huidige voorstel gaat over het beperken van de AnW tot 1 jaar. Daar lijkt geen meererheid voor te zijn in de Eerste Kamer. Met die mevrouw uit het Nieuwsuur stukje heb ik op het emotionele verlies van haar man na, echt totaal geen medeleiden, ze mag blij zijn dat ze al iets krijgt en voor zolang (totdat haar jongste kind volwassen is).