Mantelzorgboete voor allochtone Nederlanders moet ongedaan gemaakt worden

In opinie door Pieter Hilhorst op 20-06-2015 | 15:02

Duizenden allochtone Nederlanders worden gekort omdat ze hun ouders in huis nemen. Deze ‘mantelzorgboete’ voor migranten moet staatssecretaris Jette Klijnsma snel ongedaan maken, bepleiten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun tweede aflevering van ‘Nabij is beter’ op de website voor sociale vraagstukken.

‘Sinds dit jaar heeft de regering namelijk de kostendelersnorm ingevoerd. Mensen met een uitkering die met meerdere volwassenen leven op één adres krijgen een lagere uitkering. Ze kunnen de kosten immers delen. Voor nieuwe gevallen ging het 1 januari in, voor mensen die al voor 1 januari in één huis woonden, gaat het per 1 juli in. De maatregel is bedoeld om het verschil tussen een uitkering en werken groter te maken. Het is een financiële prikkel om aan de slag te gaan.

Ouderen die hun hele leven in Nederland hebben gewoond, hebben nu geen last van de kostendelersnorm. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma de kostendelersnorm voor de AOW namelijk een jaar uitgesteld (invoering 1 juli 2016). Het jaar uitstel geldt echter niet voor migrantenoudeen.

Lees het stuk van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verder  op socialevraagstukken.nl

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 
 


Meer over jos van der lans, mantelzorg, pieter hilhorst, sociale vraagstukken, sociale zekerheid.

Delen: