Laat de imams Nederlands leren

In opinie door Ahmed Marcouch op 04-07-2015 | 12:08

Tekst: Ahmed Marcouch

Komt een jongen bij de imam, wil die van hem weten hoe hij een goede moslim kan worden; spreekt die imam geen Nederlands. Vader en moeder kwamen ook al niet verder dan ‘wees een goede moslim’. Googlen wijst zo’n zoekende jongen de weg naar hoe hij die leegte in zijn ziel kan vullen: één of twee clicks verder springt een politieke Salafistische predikant uit het Midden-Oosten daar midden in, past precies in het gat en laat niet meer los. En wij maar staren naar de lange armen van president Erdogan en koning Mohamed, terwijl in onze dode hoek de ronselaar uit het Midden-Oosten onze jongeren in zijn klauwen krijgt.

Ga er maar aan staan, de moslimgemeenschap weerbaar maken tegen ronselaars, terwijl hun voorgangers niet eens Nederlands kunnen spreken. Dat is in feite is wat de VVD en SP met hun nieuwe motie minister Asscher deze week verzoeken: geen Nederlandse les voor de Turkse imams op de Nederlandse ambassade in Turkije, want de organisatie die imams uitzendt heet Dyanet en stel dat Erdogan zijn stempel drukt op onze lessen. Kom op VVD en SP, alle emigranten van buiten Europa beginnen al in hun vertrekland met de eerste lessen Nederlands, ze doen hun eerste examen op onze ambassades in het buitenland. Behalve de Turken, die zijn onderworpen aan een verdrag dat wij met Turkije hebben en daar staat in dat ze niet verplicht zijn om Nederlands te leren. Dus ook de Turkse imams niet.
Hoe willen de VVD en SP integratie bevorderen en radicalisering bestrijden met Turkse voorgangers geen Nederlands leren? Nederlands is de slagader voor integratie. We zien dat ook bij de vluchtelingen, pas als zij een verblijfstatus krijgen, mogen zij Nederlands leren. Tot die tijd verkommeren zij in isolement.

De VVD en SP hopen kennelijk dat integratie vanzelf gaat. Je leert vanzelf Nederlands, wie weet door als imam geld op te halen bij de gelovigen, je voelt na verloop van tijd vanzelf aan hoe de Nederlandse cultuur in elkaar steekt, je gaat vanzelf meedoen – als werkgever of werknemer. Een mooie droom. Raar eigenlijk dat integratie bij de top drie zit van onze grootste kopzorgen.

Wakker worden. Helemaal niets gaat vanzelf. We hebben een stap vooruit nodig, dat kan met de Turkse imams, door ze hetzelfde inburgeringsprogramma te bieden als alle andere burgers van buiten Europa krijgen. We regelen het natuurlijk goed met de scheiding tussen kerk en staat, zonder buitenlandse politici in de klas op de Nederlandse ambassade, zonder buitenlandse invloed op het lesmateriaal, uiteraard zonder een minister die zelf imams opleidt (het idee alleen al) en er was sowieso al nooit een minister die imams naar Nederland haalt, de Turkse imams zijn er allang en worden al lang elke vijf jaar opgevolgd.

Dus laten wij stoppen om ons te verschansen in ideologische loopgraven. Opdat de moslimjongeren die naar hun imam gaan met hun zoekvraag bij hun voorganger een antwoordt vinden dat past bij hun leven in Nederland, het land waar foute ideeën bestreden worden met goede. Het land van vrijheid, rechtsstaat en democratie. Het land van de Hollandse droom, waar een dubbeltje een kwartje worden kan. Daar gaat het ons allemaal om, ook de VVD en de SP.

 

Ahmed Marcouch is Tweede Kamerlid namens de PvdA. Eerdere artikelen van Ahmed Marcouch op Republiek Allochtonië vindt u hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over ahmed marcouch, diyanet, inburgering, nederlands, pvda, radicalisering, sp, taal, taallessen, vvd.

Delen:

Reacties


Marijke - 19/08/2015 18:36

Waarom kiezen moskeeen voor een imam die geen Nederlands spreekt? Als zij graag jongeren willen bereiken ligt het in hun eigen macht om allen imams aan te stellen de het Nederlands vloeiend machtig zijn. Daar hoeft geen overheid aan te pas te komen. Die voorkomt nu dat imams aangesteld worden die nog nederlands moeten gaan leren. Lijkt me een goede eerste stap.

John Dubbelboer - 05/07/2015 20:08

"Foute ideeën moet je bestrijden met goede ideeën. Aldus Marcouch. Het foute idee is het salafisme en de goede ideeën komen van buitenlandse imams die wel iets begrijpen van Nederland en Nederlands spreken. Laat nu Turkije via Diyanet Turkse imams naar Nederland sturen en hen Nederlands leren. Dan rijst de verdenking van de lange arm. Dat willen we niet. Die lange arm is wel degelijk een probleem.
Onzin zegt Marcouch en dan komt hij met een larmoyante vertelling over een jongen die eerst bij zijn ouders gaat vragen wat een "goede Moslim" is maar die weten alleen dat de sociale druk in hun kringen zeer groot is en verder lezen ze nooit de Koran. Dan naar de imam maar die spreekt geen Nederlands door de schuld van de VVD en SP.
Dan gaat de jongen op internet kijken en ja hoor, een duidelijk antwoord op de vraag wat een goede Moslim is, een salafistisch antwoord.
Wat is er hier fout gegaan?
Marcouch zit heel dicht op wat er speelt. We moeten kritiek hebben op de lange arm ( Karabulut) maar we moeten ook toegeven dat Diyanet haar versie van het soennisme effectief verdedigt tegen het salafisme.
Dus VVD en SP, inderdaad wees niet zo kortzichtig.
En toch is het verhaal van Marcouch een beetje vals. Het zijn namelijk Marokkanen die in meerderheid zwichten voor de sirenenzang van het salafisme. Daar helpt de Turkse "Dyanet" niet veel tegen.
Er is geen Marokkaanse versie van de Diyanet en dat is eigenlijk heel sympathiek maar maakt de Marokkanen ook kwetsbaar. Er leven talloze vragen over gedragsregels. Er is veel onduidelijkheid.
Waarom sluiten de Marokkaanse Nederlanders niet wat meer aan bij de Nederlandse cultuur en wordt niet de vraag wat een goede Moslim is relevant maar de vraag of je wel Moslim moet blijven.
Wie iets van Nederland begrijpt en ook art 6 van de Grondwet goed begrijpt, zou misschien eerder deze vraag stellen
De gewetensvraag van sommige Marokkaans Nederlandse jongens laat Nederlanders koud en kan alleen door de dreiging van de jihad enig belang krijgen, de vraag of je de Islam trouw moet blijven, zal velen doen denken aan hun afscheid van het Christendom en begrip zal er zeker zijn.