Korpschef en Officier van Justitie, neem een voorbeeld aan de brandweer

In opinie door Ahmed Marcouch op 23-11-2011 | 14:58

Tekst: Ahmed Marcouch

Stelselmatig rechercheren door de beste rechercheurs, zei ik over de bedreiging van de Islamitische homo die gegijzeld wordt door Marokkaans tuig. Ik kreeg glazige blikken. Want stelselmatig rechercheren, dat is toch wat de politie vóór alles doet?

Ik merk dat ik nauwelijks kan uitleggen hoe het komt dat de politie de Marokkaanse criminelen niet oppakt die de homo in De Baarsjes bedreigen, terwijl zo veel buren de daders kennen. In Amsterdam wordt bij straatterreur slechts één procent opgehelderd en vrijwel uitsluitend door heterdaadjes, niet door opsporing. De politie gaat ervan uit dat Marokkaanse criminelen nooit bekennen en dat dus stevig bewijs verzameld moet worden, in de vorm van ooggetuigenverklaringen of een heterdaad. Maar de getuigen melden zich niet, zij denken dat de crimineel gaat winnen, zij willen niet zelf ook geïntimideerd worden, ze hebben kinderen die over straat naar school gaan en een auto die zij graag heel houden. Dus wacht de politie op de heterdaad.

Voor de bedreigde Islamitische homo duurt dit wachten al vier jaar, al die tijd leeft deze kunstenaar uit de Witte de Withstraat gegijzeld in zijn atelier. Dit jaar heeft hij slechts twee keer de gordijnen geopend, vertelde hij mij. Voor hem is extra dreigend dat zowel hij als zijn belagers Marokkanen zijn.

De politieleiding moet erkennen dat in etnisch explosieve buurten specialisaties nodig zijn en daarbij een voorbeeld nemen aan de brandweer. De brandweercommandant stuurt bij branden waar giftige stoffen dreigen vrij te komen de brandweerspecialisten voor de manschappen uit, die toegerust zijn met speciale kennis, speciale meetapparatuur en speciale beschermende kledij. De politie kent net als de brandweer ook wel specialisaties, zoals mobiele eenheid of animal cops, maar erkent niet dat de straatcriminaliteit in etnische wijken eveneens een eigen specialisatie vereist. Hoe kan een basisagent of buurtregisseur bij het geweld tegen de Islamitische homo in de Witte de Withstraat nou zonder getuigen Houssain van Hassan onderscheiden? Hoe kan hij opsporen als hij geen Arabisch spreekt, de families niet doorgrondt, de gedragspatronen niet herkent, de jongens niet van elkaar kan onderscheiden, hun zwakke kanten niet doorziet en hen in verhoren niet zodanig kan treffen dat zij met bekentenissen komen? Ook met een snelcursus interculturele communicatie gaat dit niet lukken.

De nieuwe korpschef Aalbersberg kan zijn basisagenten dat niet aandoen en moet morgen met spoed de driehoek bijeenroepen, met de nieuwe Officier van Justitie Hofstee en de bijna nieuwe burgemeester Van der Laan. Haal in de driehoek het taboe eraf dat basisagenten alles moeten kunnen. Uit nood geboren gaan zij in de wijken pacificeren, contacten leggen in plaats van aanhoudingen verrichten.

Schrijnend voorbeeld van een agent die door zijn korpsleiding aan zijn lot was overgelaten, komt uit Holendrecht. De buurtregisseur moest daar in zijn eentje preventief fouilleren in Zuid-Oost introduceren, in een buurtcentrum tussen criminele Antillianen en naar hun schoenen starende hulpverleners. Dan hoort de korpsleiding er te staan, met de melding: 'jongens, als jullie wapens gaan melden, stoppen wij met preventief fouilleren’. Kijk, dan kun je werken als agent, zéker als je weet dat je kunt samenwerken met collega's die gespecialiseerd zijn in Antillianen of Marokkanen, bijvoorbeeld doordat je daartussen bent opgegroeid.

Stelselmatig rechercheren betekent dat de politie moet ophouden incidentele teams rechercheurs samen te stellen die na vier dagen weer ontbonden worden en de zaak op de plank leggen, maar gespecialiseerde rechercheurs die voor langere tijd de buurt in duiken, van deur tot deur getuigen en bewijslast gaan verzamelen. En speciale opsporingstechnieken gaan gebruiken, want jongens die deze ene homo bedreigen in de Witte de Withstraat, plegen ongetwijfeld series ernstige misdaden. Zij hebben al heel wat verhuizingen van fatsoenlijke burgers uit de buurt op hun geweten. En deze bende Van Speijkstraat berooft al jarenlang ’s nachts in heel Nederland bedrijventerreinen. ’s Morgens slapen zij nog, in de namiddag verschijnen zij in de Van Speijkstraat, Witte de Withstraat en Van Spilbergenstraat. Zet agenten in als lokhomo en je hebt ze. Zet ze op het politiebureau en ga tegelijkertijd de kelderboxen af en neem alle artikelen in beslag die klaar liggen voor heling en je treft financieel. Dat mag van de wet, het is de Officier van Justitie die zijn werk moet willen doen. Tot dusver moeten de agenten het zonder lokhomo-methode doen, hun leiding heeft die nog nooit ingezet.

De minister sanctioneert die praktijk, hij heeft zich terug getrokken uit de wijken. Hij denkt; ik heb het geld geschrapt, dus ik heb het probleem geschrapt. Hier en daar zie ik al weer neigingen om oudere buurtvaders en andere Marokkanen het veiligheidsprobleem te laten oplossen. Voor hen is het goedbedoelde voordeel dat de problemen in eigen kring blijven, de daders duiken daardoor echter in de gemeenschap onder. Dat is terug naar af. Vooruit is: de echte vaders voeden hun eigen kinderen op, de hulpverlening helpt, de politie spoort op en houdt aan en de rechter straft.

Dus korpschef, officier en burgemeester: ga het regelen in de driehoek.

Ahmed Marcouch is Tweede Kamerlid namens de PvdA. Dit artikel is eerder in het Parool verschenen en in overleg met Ahmed Marcouch ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer artikelen van of over Ahmed Marcouch op dit blog vindt u hier

Meer artikelen over criminaliteit en overlast leest u hier


Meer over ahmed marcouch, buurten, criminaliteit, culturele sensitiviteit, diversiteit, homo, homo-emancipatie, homoseksualiteit, overlast, politie.

Delen: