Kamer: Buitenlandse geldkraan voor moskee moet dicht

In opinie door Roemer van Oordt op 01-06-2016 | 14:50

Door: Roemer van Oordt

Gisteren nam de Tweede Kamer twee moties aan die raken aan de financiële huishouding van moskeeën en andere gebedshuizen. De Kamer vindt het zorgwekkend dat sommige religieuze instellingen in Nederland ‘financiële steun verkrijgen van dubieuze regimes, personen of instellingen uit het buitenland’ De AIVD heeft aanwijzingen dat de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën in Nederland groeit.

De stemmingsronde die gisteren naar aanleiding van het debat van vorige week woensdag over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën plaatsvond, bracht een bonte stoet moties onder de hamer en vormde daarmee een mooie afspiegeling van de onnavolgbare discussies die regelmatig binnen de Vaste Kamercommissie Integratie over dit thema plaatsvinden. Daarover later meer. Eerst de moskeeën.

De motie van Sjoerdsma (D66) om religieuze instellingen wettelijk te verplichten om jaarlijks hun geldschieters openbaar te maken werd - opvallend genoeg mét steun van DENK en zonder die van de PvdA - aangenomen. Het veel verdergaande voorstel van Karabulut (SP) en Heerma (CDA), waarin de regering gevraagd wordt te bezien hoe voorkomen kan worden dat Nederlandse gebedshuizen worden gefinancierd door buitenlandse overheden kon ook op een Kamermeerderheid rekenen.

Minister Asscher is tegen zo’n verbod. Het zou bijvoorbeeld feitelijk het einde betekenen van Diyanet in Nederland. Dat vindt hij te ver gaan, omdat het op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst. In een brief aan de Tweede Kamer had de minister al laten weten dat hij de vrijheid van religieuze instellingen op dit punt niet wil aantasten. Het is dus maar de vraag of het kabinet iets met deze motie gaat doen. Wel gaat Asscher met zijn Europese collega's spreken over de spanning tussen vrijheid van godsdienst en onwenselijk gedrag. Hij beloofde daar voor de zomer op terug te komen.

Instructie van Diyanet
Veel impact had de inbreng in het debat van Heerma. Hij wees onder meer op een recente instructie van het Turkse 'Presidium voor Godsdienstzaken' (Diyanet) aan de moskeeën, waarin stond dat “het voor mannen onrein en onwenselijk is om vrouwen de hand te schudden.” Asscher noemde dat standpunt bizar: "Mensen in Nederland bepalen zelf hoe ze hun leven leiden". Hij voegde eraan toe dat het mensen wel vrij staat zo te denken. De instructie toont volgens hem nog eens aan dat in Turkije de scheiding tussen kerk en staat steeds verder wegvalt, maar, vervolgde hij “wij kunnen niemand verbieden communiqués uit te geven."

Reactie ISN
In een brief aan politiek en bestuur laat de Islamitische Stichting Nederland (ISN) weten het verbazingwekkend te vinden dat juist zij in dit debat onder de loep worden genomen. ISN: ‘….er (is) sprake van onjuistheden, onder andere daar waar het gaat om een vermeende instructie omtrent het schudden van handen van vrouwen. De afgelopen dagen is in Nederland en ook in Turkije gezocht naar fatwa’s en/of instructies van Diyanet op het gebied van handen schudden, maar wij konden niets vinden….Een dergelijke instructie bestaat niet, en al helemaal niet richting moskeeën in Nederland….We gaan er van uit dat de betreffende Kamerleden die zich baseren op deze niet bestaande instructie dit publiekelijk gaan corrigeren.”

De ISN stelt in de brief verder dat er inderdaad religieuze betrokkenheid met het Turkse Diyanet is, maar dat die niet verward moet worden met politieke betrokkenheid. “Dat zou ook zeer lastig zijn, aangezien de moskeeën van ISN door een zeer brede, gematigde groep van moslims bezocht worden....Een zeer gevarieerde groep dus, die een eenzijdige, politiek geladen boodschap niet goed zou kunnen verdragen. De ISN imams zijn zich hier erg bewust van….Teksten die oproepen tot geweld, intolerantie of terreur zijn volgens de statuten ontoelaatbaar.”

Meten met twee maten?
En wat ging er verder tijdens de stemming over tafel. Een motie voor het sluiten van moskeeën die geweldspredikers uitnodigen (Van Klaveren) werd verworpen en een voorstel voor een diepgravend onderzoek naar de moslimbroederschap in Nederland (PVV) aangehouden. Opvallender was dat de Kamer instemde met een voorstel van Marcouch (PvdA) en Sjoerdsma (D66), die het kabinet aanzet om in verband met toegenomen discriminatie van moslims met een plan te komen om de vrijheid van godsdienst beter uit te dragen en te verdedigen. Ronduit verrassend was de brede steun - ook van de VVD - voor de motie van Kuzu (DENK) waarin het kabinet wordt opgeroepen om het volgens de AIVD en NCTV  'nu reeds levende beeld" weg te nemen dat de Nederlandse overheid 'ten aanzien van de islam met twee maten meet' .

Deze combinatie van moties is tekenend voor de uitzonderlijke rol die de islam in het Nederlandse integratiedebat ongewenst heeft gekregen. Enerzijds worden voorstellen gedaan die op of over het randje zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van religie. Of waar rechten zwaar op de tocht staan en waarvan iedereen weet dat zij onder een algemene noemer in de praktijk alleen zijn gericht op moslims. Denk daarbij aan haatpredikers, religieuze instellingen en Nederlandse gebedshuizen. Aan de andere willen de meeste politieke partijen de schijn van het meten met twee maten niet tegen zich hebben en worden moties ingediend die de rechten van moslims juist onderstrepen.

Zeker nu de verkiezingen er aankomen, profileren de Kamerleden en ministers zich graag op dit politiek belangrijke thema. Zo neemt Lodewijk Asscher bijvoorbeeld steeds harder stelling tegen etnisch profileren racisme en discriminatie. Een koers waar hij zelfs van DENK openlijke bijval voor krijgt. Over voorstellen die vrijheden en rechten al op voorhand te veel lijken te beperken vindt hij vaak van alles, maar de minister raadt ze vrijwel altijd af. Een slimme, effectieve strategie, ook in het geval van een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën.

Roemer van Oordt is politicoloog en redacteur van Republiek Allochtonië en Polderislam.nl. Meer van Roemer op dit blog: hier


Bronnen: nosnos en Tweede Kamer

Bron foto: hier


Meer over financiering van moskeeën: zie polderislam


Lees ook: Aanpak haatpredikers: noodzaak of een grens voorbij?Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 


Meer over asscher, buitenlandse financiering, DENK, heerma, integratie, meten met twee maten, moskeeën, moslims, moties, roemer van oordt, scheiding van kerk en staat, vrijheid van godsdienst.

Delen: