Kabinet Rutte/Asscher slaat geen bruggen voor integratie

In opinie door Hasib Moukaddim op 31-10-2012 | 08:34

Tekst: Hasib Moukaddim

De kogel is door de kerk en een brug gebouwd. Het kabinet Rutte II is zo goed als een feit. VVD en PvdA hebben wekenlang aan een sociaal-liberaal manifest gesleuteld dat het daglicht eindelijk mocht zien. Een regeerakkoord waarin de aandacht voor specifieke problemen van minderheden lijkt weggedacht.

Bij de eerste lezing van het regeerakkoord is het meer dan duidelijk dat iedereen in Nederland de bezuinigingen gaat merken. Iedereen. En dat is eerlijk en dat moet ook gebeuren. Wat dat betreft moedig ik het kabinet aan om de rekening niet bij latere generaties te leggen. Maar dan hebben wij het over de financiële rekening. Maar hoe zit het met de maatschappelijke rekening?

In het akkoord is niets te lezen over de aanpak van discriminatie, terwijl verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat bewust en onbewust discrimineren dagelijkse kost is bij de politie, de geestelijke gezondheidszorg, de horeca en de uitzendbranche. Zonder effectieve discriminatiebestrijding wordt participatie van specifieke groepen een brug te ver.. En wat zegt het regeerakkoord over de jeugdwerkloosheid, en die van minderheden in het bijzonder? Geen woord. Dit is geheel in strijd met de ambitie van het kabinet in wording om Nederland met een solide beleid uit de crisis te laten komen. Rutte en Samsom moeten beter weten.

De toon van dit akkoord is stevig, zoals het hoort in crisistijd, maar grotendeels ontdaan van begrip en aandacht voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Ook in bezuinigingstijd kun je als kabinet op zijn minst uitstralen dat iedereen gezien wordt en er bij hoort.

Een optimistische visie op integratie lijkt door de PvdA geofferd te zijn aan zijn pessimistische liberale eega. En dat is bijzonder pijnlijk en teleurstellend voor de velen die ‘strategisch’ voor de PvdA hebben gestemd in de verwachting weer een positieve toon te horen over integratie. Het lijkt wel alsof minderheden volgens dit kabinet niet meer bestaan in Nederland. En als ze al bestaan, dan alleen als last. De ene beperking na de andere wordt opgelegd, of een verbod wordt ingesteld. Zo wordt inburgering nog verder aangescherpt, gezinsmigratie beperkt en heb je als vreemdeling met een verblijfsvergunning pas na zeven jaar in plaats van vijf stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verboden zijn ook niet van de lucht. Als neef en nicht mag je niet meer trouwen en je verliest het recht op bijstand als je de Nederlandse taal niet beheerst. Wat bijna komisch is, als het niet zo treurig zou zijn, is dat het laatste verbod ook voor Nederlanders geldt. Stel je nu maar eens voor dat een miljoen analfabeten in Nederland hun bijstand verliezen. Nee, niet realistisch hé? Aan hen werd ook niet gedacht toen deze maatregel ontworpen werd. Hier klinkt de oude toon van Rutte I, met gedoogpartner Wilders, die nu samen met de PvdA verder wordt doorgezet . Maar waar blijven die positieve prikkels om burgers te motiveren, te verleiden en aan te sporen om het beste uit zichzelf te halen en een bijdrage te leveren aan dit mooie Nederland? Of de ondersteuning om het verder te schoppen en zich aan de negatieve beeldvorming te onttrekken? Helaas, geen antwoord.

Het door velen tot de sociale kwestie van de 21ste eeuw uitgeroepen thema van integratie lijkt opeens van de politieke agenda te zijn verdwenen. Dit hoort in principe een positieve ontwikkeling te zijn dat moet wijzen op het einde van de integratieproblemen. En voor een deel is dat ook het geval. Steeds grotere groepen minderheden doen mee aan de samenleving, zetten zich in voor emancipatie en dragen hun steentje bij aan de Nederlandse samenleving. Dat geldt echter niet voor de hele groep. Nog te veel minderheden van de 1e en 2e generatie blijven achter , prijken hoog in de werkloosheidsstaatjes, profiteren te laat of te weinig van de juiste zorg, zijn onvoldoende in staat hun kinderen in deze samenleving te begeleiden en raken uitgesloten van gemeentelijke voorzieningen en beleid. Algemeen beleid bereikt hen onvoldoende. Des te schrijnender is het vooralsnog te moeten constateren dat dit regeerakkoord geen bruggen slaat naar deze groepen, maar doet alsof ze niet bestaan.

Hasib Moukaddim is directeur van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Deze column verscheen op de site van de SMN en is in overleg ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer blogs van Hasib vindt u hier

Zie ook: PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over hasib moukaddim, integratie, integratiebeleid, Pvda, Rutte II, smn, vvd.

Delen:

Reacties


cor - 16/11/2012 04:49

De eisen aan inburgering, die al veelmaals in binnen- en buitenland zijn weggezet als een onredelijke drempel voor het recht op gezinshereniging en -vorming, worden ook nog strenger. Een veel bredere groep zal zich laten ontmoedigen om een relatie te vormen of voort te zetten.
Dat kan ook juist de bedoeling zijn, ( Het is de bedoeling )
wederom een onredelijke inbreuk van de overheid in onze rechten.

Welke instantie gaat dit eens aan de orde brengen bij het europeche hof rechten van de mens allle rechten worden geschonden in nederland
leges verhoogt verzwaring van inburging
dit om te ontmoedigen gezinshereneging

Dit moet gestopt worden het beleid van dit kabinet
Wij als burger weten de weg niet dus de vraag welke instantie het wel wil doen

Donutz - 10/11/2012 16:58

Volgens mij is de PvdA best tevreden met de i&i paragraaf. Ook de PvdA is immers voorstander van een strenge inburgeringswet inclusief WIB (examen buitenland), volledig zelf betalen van de inburgering voor reguliere migranten (met mogenlijkheid toegang tot een sociaal leenstelsel) enzovoort. De enige uitruil die ik bespeur is het verleggen van diverse grensen zoals naturalisatie en voortgezet verblijf onbepaalde tijd van 5 naar 7 jaar en in ruil hiervoor is de trouweis vervallen en keert men weer terug tot de "duurzame en exclusieve relatie" eis (maar ditmaal zonder pleegkinderen...).

Vreemd genoeg heeft menig burger het idee dat de PvdA de partij van "open grenzen" is of op zijn minst een hartelijke welkom die migranten motiveerd inplaats van kansen te zien in mensen. Men zit nog steeds vast in het cliché beeld van "import bruidjes" die hier weinig perspectief zouden hebben om deel te nemen aan de samenleving. Als je het mij vraagt is de WIN een respectloos gedrocht, prima dat je eist dat mensen naar vermogen hun best doen deel te nemen aan deze samenleving maar de WIB helpt daar niet bij. Probeer maar is een vreemd schrift en taal te leren uit een boekje vanuit een ver land. Zie je het voor je? Vanaf de andere kant van de wereld een cursus Tibetaans doen... ga er maar aanstaan. Absurd natuurlijk. Laat mensen na aankomst hun kansen ontplooien en hier op taalcursus gaan. Dat scheelt op zijn minst heel wat maandjes vertraging. De taal en cultuur leer je immers pas effectief in het land zelf. Maar nee, de PvdA vind dat er niets mis mee is op mensen van ver al op cursus te sturen. Door en door triest, ik heb er geen andere woorden voor. Voor een sociaal en verantwoord i&i beleid hoef je niet bij de PvdA te zijn. ie hobbelen samen met de VVD en andere partijen de "wil van het volk" achterna. Dat dit volk niet bekent is met de hedendaagse immigratie feiten maar dat de Nederlander nog steeds geloofd in de achterhaalde bekrompen oude immigratie (migratie = massa immigratie van kansarme moslima's) doet niet terzake... En de leidinggevende media hoeven we ook al geen vertrouwen in te hebben, want waar gaat het bij migratie over? Juist ja, het handjevol kansarme migranten (en dan nog eens met foute, te hoge instroomcijfers). Sterker nog, ze laten rechtse roeptoeters die met valse cijfers aankomen zonder enige kritiek een woordje doen (neem Niemöller bij P&W).

Een fatsoenlijk, verantwoord en op feite gebaseerd immigratie & integratie beleid? Ik zie het de komende jaren niet gebeuren. Jammer maar helaas. Dat mensen met een buitenlandse liefde daar de dupe van worden zal een meerderheid van het volk wel een worst wezen.