Islamitische en joodse organisaties werken samen tegen antisemitisme

In opinie door Ewoud Butter op 19-01-2014 | 15:29

Islamitische en joodse organisaties gaan samen optreden als antisemitische incidenten zich voordoen.
Dit is een resultaat van de ronde tafelgesprekken die werden gehouden onder leiding van minister Lodewijk Asscher (PvdA) naar aanleiding van de discussie die vorig jaar ontstond toen Turks-Nederlandse jongeren antisemitische uitspraken deden in een tv-programma van de NTR. Aan de gesprekken namen onder andere het CIDI, de Anne Frankstichting, het Centraal Joods Overleg, het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Contactorgaan Moslims en Overheid, en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) deel.

Dit blijkt uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat samenwerken met de betrokken Joodse organisaties wanneer er zich weer antisemitische incidenten voordoen. 

Samenwerkingsverband op lokaal niveau

Op lokaal niveau bestaan al langer dergelijke samenwerkingsverbanden. Zo is in Amsterdam in 2012 het veiligheidspact tegen discriminatie door meer dan 100 organisaties en personen ondertekend, waaronder de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON), het Centraal Joods Overleg (CJO), de Protestantse Diakonie Amsterdam, het Rooms Katholiek Dekanaat, COC Amsterdam en enkele (afdelingen van) politieke partijen, zoals GroenLinks, PvdA en 50 plus. Die ondertekening is geen vrijblijvend iets: ondertekenaars beloven zich actief in te zetten tegen iedere vorm van discriminatoire agressie, zowel verbaal (zoals schelden en pesten) als fysiek (zoals mishandeling en brandstichting). 

Onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde docenten zich ongemakkelijk voelen wanneer ze in de klas moeten lesgeven over de Jodenvervolging. Ook antisemitisme, homofobie en islamofobie liggen gevoelig. Er is voldoende lesmateriaal over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging voor handen, maar de lesmethoden vaak onvoldoende zijn om deze onderwerpen goed aan het voetlicht te brengen. Er moet dan ook geinvesteerd worden in de manier waarop Holocaust-onderwijs gegeven wordt. 'Een veilige omgeving voor docenten en steun van collega’s en het schoolbestuur bij het bespreekbaar maken van discriminatie en antisemitisme zijn van groot belang', Dat schrijft Asscher in zijn brief naar de Kamer.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen donderdag over antisemitisme. Alle sprekers wezen het antisemitisme onomwonden af.

Van Klaveren (PVV) en voormalig PVV'er Bontes wezen de islam aan als voornaamste bron van antisemitisme. Azmani (VVD), Karabulut (SP) en ook Heerma (CDA) signaleerden een groei van de intolerantie. Zij zien vooral het opgroeien in gesloten, gesegregeerde gemeenschappen als oorzaak.De kamerleden Heerma (CDA), Yücel (PvdA) en Voortman (GroenLinks) stelden vragen over het feit dat leraren soms de Holocaust niet aan de orde durven te stellen. 

In een debat met de PVV stelde Asscher: "De PVV heeft niks met antisemitisme, maar wel met antisemieten."  Hij verwees naar de samenwerking van de PVV met Front National. Dit leidde weer tot reacties op sociale media, zoals deze: 

Bronnen: Jonet, Cidi, NOS, republiek allochtonië

Meer over antisemitisme op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 Meer over afstand nemen, antisemitisme, ewoud Butter, iot, islamofobie, joods, joodse organisaties, lodewijk asscher, pvv.

Delen: