Immigranten sturen miljarden naar herkomstlanden

In opinie door Roemer van Oordt op 05-04-2013 | 11:41

Cijfers van de Wereldbank wijzen uit dat immigranten jaarlijks ongeveer 8 miljard euro vanuit Nederland via officiële financiële instellingen - zoals een bank of een geregistreerd geldtransactiekantoor - naar hun land van herkomst sturen. De werkelijke omvang van de geldstromen is waarschijnlijk nog groter. Uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank (DNB) deed onder meer dan 1.600 immigranten blijkt namelijk dat ook via veel minder veilige informele kanalen geld naar de landen van herkomst toevloeit.

Informele kanalen
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meegeven van geld aan familie of kennissen, zelf meenemen van geld of pinnen tijdens vakanties. Ook kunnen immigranten gebruik maken van onofficiële geldtransactiekantoren, in de volksmond ook wel Hawala kantoren genoemd. Hoeveel er precies vanuit Nederland via deze verschillende kanalen wordt verstuurd is niet volledig geregistreerd en dus onduidelijk.
DNB raadt het gebruik van informele kanalen af omdat ze gevoelig zijn voor misbruik, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Ook zijn ze minder veilig, omdat er vaak geen contract wordt afgesloten, waardoor de betaler minder goed beschermd is als het geld zoek raakt. Bovendien - zo laat eerder onderzoek zien - heeft overmaking via formele structuren positieve invloed op de economische en financiële ontwikkeling van de herkomstlanden.

Kosten en opleiding spelen belangrijke rol bij keuze

Uit het DNB-onderzoek blijkt dat de keuze voor een bepaald kanaal sterk afhangt van het te versturen bedrag. Voor kleine buitenlandbetalingen gebruiken immigranten vaak een informeel kanaal, terwijl de hogere betalingen vaker via een bank worden verstuurd. De kosten zijn daarbij bepalend. Het gebruik van een bank of geregistreerd geldtransactiekantoor zou gestimuleerd kunnen worden door lagere tarieven, vooral voor kleinere betalingen. Verder toont het onderzoek aan dat hoger opgeleiden relatief minder vaak geld via een informeel kanaal dan lager opgeleiden. Dat vraagt volgens DNB om meer gerichte voorlichting.

Betaalmogelijkheden
Ook hangt de betaalkeuze sterk af van welke betaalmogelijkheden er worden aangeboden. Immigranten in Nederland sturen vaak geld via een informeel kanaal omdat de ontvangende partij geen bankrekening heeft. Nieuwe vormen van betalen door banken en andere officiële aanbieders kan het voor meer mensen mogelijk maken om deel te nemen aan het officiële betalingsverkeer, ook wanneer zij geen bankrekening hebben of wanneer ze te ver van een bankkantoor af wonen. Met mobiele betaaloplossingen in Afrika, zoals het succesvolle M-PESA in Kenia, kunnen consumenten binnen het land zelf betalen én geld vanuit het buitenland ontvangen. Dat zijn mooie voorbeelden die zorgen voor minder afhankelijkheid van onveiligere informele kanalen.

Voor alle resultaten van het DNB onderzoek: DNB Working Paper 'Migrants’ choice of remittance channel: do general payment habits play a role?'

Meer over overmakingen: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. 


Meer over betaalmogelijkheden, betalingsverkeer, DNB, immigranten, overmakingen, roemer van oordt.

Delen: