Hype van de week: gescheiden zwemmen in kader van mannenemancipatie

In opinie op 04-10-2014 | 15:31

De Amsterdamse VVD maakte zich deze week druk om een activiteit van stichting Kantara - Brug die aparte zwemlessen organiseert voor vooral Turkse en Marokkaanse mannen. De Telegraaf ('Apartheid in zwembad') en GeenStijl (' Raadsvragen om racistisch haatzwembad in 020') reageerden groots en verontwaardigd uit.

Waar gaat het over?

Mannenemancipatie

Het zwemmen voor mannen is een een onderdeel van het project ‘Gouden Mannen’ van de Stichting Kantara-Brug. Het is volgens een persbericht van stichting Kantara een onderdeel van het Man 2.0 programma.  Dit is een programma gericht op mannenemancipatie. Het is door het Oranjefonds opgezet en werd door het fonds ook financieel en inhoudelijk gesteund. Doel van het programma is de maatschappelijke participatie en emancipatie van autochtone en allochtone mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, die laag opgeleid zijn en een sociaalmaatschappelijk geïsoleerd leven leiden, te bevorderen.

Het project van Kantara- Brug, gericht op sociaal-geisoleerde mannen van 50 jaar en ouder, van vooral Turkse en Marokkaanse afkomst (maar ook andere etnische groepen), was één van de 23 deelnemende projecten en kreeg volgens de stichting veel waardering. Net als de andere 22 mannenemancipatieprojecten, was ook het programma van Kantara primair op mannen gericht. Zie voor meer informatie hier:

Kantara schrijft in haar persbericht: "Ons programma is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van sociaal geïsoleerde mannen in Amsterdam-West van 50 jaar en ouder te vergroten. Door dit programma neemt de zelfkennis van de mannen toe en leren ze het belang van zelfreflectie. Ook worden ze in staat gesteld om vrijmoedig hun mening kenbaar te maken op een manier die de ander niet kwetst. De mannen worden geholpen uit hun slachtofferrol te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Ook krijgen ze handvatten aangereikt voor wat ze kunnen doen in en voor de samenleving. Het is ons streven dat elk van de mannen aan het einde van het programma een betere burger,man en vader is en zo mogelijk als vrijwilliger actief is."

Tot nu toe hebben ruim 200 mannen aan ons programma van Kantara deelgenomen. Enkelen van de mannen zijn begeleid naar een vrijwilligersfunctie in de zorg. Zo is een oudere Marokkaanse Amsterdammer nu chauffeur is voor dementerende Hollandse ouderen. 

Meer informatie over het project Gouden Mannen hier.

VVD

Omdat het programma een succes was, heeft stadsdeel West besloten het vervolg van het project ook te subsidieren.

Dit tot ongenoegen van de VVD. VVD-raadslid Rik Torn heeft op de site van de VVD en in De Telegraaf verklaard dat voor de VVD het scheiden van mannen en vrouwen in openbare zwembaden onwenselijk is en dat er sprake is van een onacceptabele situatie wanneer dergelijke activiteiten uit gemeenschapsgeld worden bekostigd.

Net als eerder bij Aknarij het geval was, heeft de VVD volgens Kantara niet de moeite genomen om zelf om nadere informatie te vragen. Kantara - De Brug laat in haar persbericht weten: "Wij, bestuur en medewerkers van stichting Kantara-Brug, vinden het verbijsterend dat onze stichting die ruim 10 jaar geleden is opgericht om bruggen te bouwen tussen mensen van verschillende komaf, van 'apartheid' wordt beschuldigd door mensen die niet de moeite hebben genomen kennis te nemen van onze organisatie. Onze organisatie is geen voorstander van segregatie of scheiding van mannen en vrouwen."

In het persbericht van de VVD wordt ook VVD-raadslid Samira Bouchibti geciteerd. Zij was in het verleden als vrijwilliger actief was voor de stichting, maar neemt afstand van deze activiteiten. “Deze stichting heeft veel goed werk verricht voor de stad, maar het scheiden van mannen en vrouwen in het zwembad keur ik ten zeerste af”, aldus Bouchibti.
Op de website van Kantara staat pal onder de projectbeschrijving van Gouden Mannen ook een citaat van Bouchibti: ""Stichting Kantara-Brug is een bindmiddel. Ze vervult een brugfunctie in onze samenleving. Het bijzondere van Stichting Kantara-Brug is dat ze op wijk- en buurtniveau het cement vormt tussen mensen van uiteenlopende achtergronden."  

In een uitzending van De Stelling van Amsterdam heeft Jeroen van Berkel, voorzitter van de bestuurscommissie in Amsterdam-West, laten weten volledig achter het project te blijven staan. Zie het programma hieronder.  

Kosten
In navolging van de VVD heeft ook de PVV vragen over deze (lokale) kwestie gesteld. Het beantwoorden van deze vragen kost al snel vele duizenden euro's belastinggeled. We zullen met belangstelling de beantwoording van de vragen volgen. 

Doelgroepzwemmen
Uit het persbericht van de VVD wordt niet duidelijk of de partij nu ook actie wenst te ondernemen tegen andere vormen van gesubsidieerd 'doelgroepzwemmen' in Amsterdam. Zo is er in het sportfondsenbad in Oost dameszwemmen, zwangerschapszwemmen ouder en kind zwemmen en naturistenzwemmen. In het Sloterparkbas is er een Ladies night en senior fit voor 50 plussers en in het Floraparkbad is er zwemmen voor families. In het Zuiderbad is er zwemmen voor dames 18+ en heren 55+, en baby, peuter- en kleuterzwemmen.  Etc, etc.

 

 

 

 

a href="http://www.republiekallochtonie.nl/zoek/?search_key=pvv+en+wilders">
Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over amsterdam, hype, kantara-de brug, vvd, west, zwemmen.

Delen:

Reacties


Rudi Dierick - 05/10/2014 14:34

Eigenlijk wel zwarte humor:dubbel gesegregeerd zwemmen opzetten (met alleen maar mannen en alleen maar moslims) als zogenaamd opstapje naar integratie. Zou het helpen? Of zal het alleen maar de semi-segregatie versterken?