Hooguit een kwart van de immigranten tussen '96 en 2014 was moslim

In opinie door Flip van Dyke op 25-03-2016 | 11:28

Anders dan sommige politici en media u willen doen geloven is hooguit een kwart van de eerste generatie immigranten die in de periode 1996 t/m 2014 naar ons land kwamen moslim. Een veel groter deel, meer dan de helft van de immigranten is christen.
Dat blijkt uit een koppeling van de bestanden van het CBS en het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW. Dat schrijft Flip van Dyke, die gelukkig (nog) niet definitief gestopt is met bloggen.

Van Dyke is er bij zijn schatting van uitgegaan dat immigranten zich in vergelijkbare verhoudingen tot een religieuze groepering rekenen als in het herkomstland. Hij maakt hierbij de volgende kanttekening: "Uit veel moslimlanden (ten minste 50% van de bevolking is moslim) vertrekken nu juist minderheden. Vandaar dat onder bijvoorbeeld Iraniërs in ons land slechts 40% moslim is en dat terwijl dat in Iran meer dan 99% is. (..) De kans is vermoedelijk groot dat ook het percentage eerste generatie immigranten sinds 1996 die moslim is lager is dan op grond van het percentage in het herkomstland kon worden verwacht."

Tussen 1996 en 2014 was  51% van de netto-immigratie christelijk en 31% moslim. Bij 'netto-immigratie' of het 'migratiesaldo' wordt het aantal immigranten verdisconteerd met het aantal emigranten.

 

De cijfers verschillen sterk per periode. Zo was in de jaren '96, '97 en '98  de netto immigratie van moslims hoger dan de netto immigratie van christenen. In de jaren daarna lag de netto immigratie van christenen echter (veel) hoger dan de netto immigratie van moslims. in 2005 en 2006 was er sprake van een negatief migratiesaldo: er vertrokken meer moslims uit Nederland dan dat er moslims naar Nederland kwamen.

In de laatste negen jaar (t/m 2014) is het aandeel christenen veel groter geworden en dat van moslims kleiner. Er waren in deze periode volgens Van Dyke maar liefst drie keer zoveel christenimmigranten dan moslims. In deze laatste periode is maar liefst 62% christen en slechts 19% moslim.

Van Dyke heeft het migratiesaldo per land en naar geloof uitgesplitst. Dit ziet er als volgt uit.

Nog veel meer cijfers en een zeer uitgebreide onderbouwing en toelichting vindt u op het weer bijzonder lezenswaardige blog van Flip van Dyke.

Binnenkort zal Van Dyke ook cijfers over 2015 publiceren en zich aan een prognose wagen tot en met 2019.

Cijfers 2015

Op dit blog schreven we al eerder over de gepubliceerde  cijfers van het CBS over 2015.  Hieruit bleek dat het migratiesaldo naar herkomstland er in 2015 als volgt uit zag:

In de top 20 staan verder voornamelijk mensen afkomstig uit westerse landen: België, de Verenigde Staten, het Verenigd Konikrijk, Spanje, Brazilie, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije en op de 20e plaats Iran.

Voor het derde achtereenvolgende jaar was het migratiesaldo van mensen van Turkse herkomst negatief. Ook vertrokken er in 2015 meer mensen van Somalische, Marokkaanse en Afghaanse herkomst dan zich in Nederland vestigden.

 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter. Een kortere versie van dit artikel verscheen eerder in ZamanVandaag.

Zie ook:

Hoeveel moslims wonen er in Nederland? (polderislam)

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen, de cijfers

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over flip van dyke, immigratie, moslims.

Delen:

Reacties


Marijke - 31/05/2016 10:15

Heel knap om te zien dat uit de tekst blijkt dat 40 % van de in Nederland wonende Iraniers niet-moslim is, terwijl uit het staatje blijkt dat van de sinds 1996 geimmigreerde Iraniers nul procent niet-moslim is. De niet-moslims kwamen dan dus voor 1996 hier aan?

Verder is het percentage niet gelovigen onder de immigranten 10 %. Dit terwijl van onze totale bevolking dit rond de 65% is. Er vindt dus wel een algehele verschuiving naar gelovigheid plaats met dank aan de toegevoegde waarde van de immigranten.