Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis.

In opinie op 09-08-2012 | 07:50

Een vette kop boven een artikel van gisteren: Meer NL’ers weg vanwege crisis, waarmee de NOS vooruitloopt op de nieuwe cijfers waarmee het CBS vandaag komt. NOS:
Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistk blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. Dat zijn er 344 per dag.
In diezelfde periode vorig jaar vertrokken er zo’n 47.000 Nederlanders. Morgen komt het CBS met cijfers over de maand juni. Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’

Dit is het artikel.

   update 14:25 Het artikel is gewijzigd (zie ook bij commentaar) oorspronkelijk was de tekst: 'Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. Dat zijn er 344 per dag.
In diezelfde periode vorig jaar vertrokken er zo'n 47.000 Nederlanders. Morgen komt het CBS met cijfers over de maand juni. Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.
Nederlanders gaan naar het buitenland voor een beter klimaat, meer ruimte of minder regeltjes. Maar door de verslechterende economische situatie in ons land hebben steeds meer Nederlanders een andere reden voor hun vertrek: werk.'

 

Ik heb al heel vaak geschreven dat er geen journalist is in Nederland die iets van de migratie snapt –tenzij zgn. journalisten die de zaak misleiden. Alles wordt door elkaar geklutst: inwoners van Nederland (wie staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (bevolkingsregister)) wordt verward met Nederlanders/ buitenlanders (nationaliteit) , allochtonen/autochtonen (is herkomstgroep) en geboorteland.

Als je kijkt naar de NOS-tekst dan is de laatste regel inderdaad juist: ‘Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.’ Dat gaat dus over inwoners van Nederland want dit zijn die cijfers van het CBS over de eerste 5 maanden: totaal 47.023 emigranten in 2011 en –volgens de voorlopige cijfers 52.382 in 2012. Dat is een vette stijging van 5.000 in een jaar.

Het punt is echter dat de cijfers van het CBS gaat over geboorteland en niet over nationaliteit of herkomstgroep.

Kijk je naar het aantal mensen dat geboren is in Nederland, en die emigreren, dan waren dat er in 2011 – volgens de voorlopige cijfers - 16.175 en in 2012 16.065. Dus er is geen enkele verandering in de cijfers van mensen die in Nederland zijn geboren! Het zijn de mensen die in het buitenland zijn geboren die ons land verlaten!!!

Van de mensen die geboren zijn in Nederland is ook een derde allochtoon zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaren.

De NOS zit dus volkomen fout met de illustratieve voorbeeldjes onderin hun artikel. Ze hadden voorbeelden moeten geven van mensen geboren in het buitenland. Autochtoon of allochtoon, Nederlander of niet Nederlander.

Hoe komt de NOS er echter bij? Het verhaal komt van Jost Dalhuisen die zichzelf tot emigratie-expert heeft benoemd. Handig gebruik maken van cijfertjes die er al aanwezig zijn en van het feit dat er dus geen journalist is die verstand heeft van migratie.Dalhuizen weet dus niets van migratie of is ideologisch geïnspireerd of is betaald voor zijn onzin.

Het NOS-journaal heeft het over 350 mensen die Nederland voorgoed verlaten per dag. Dan toch maar even ook de immigratie erbij: oeps : Er zijn ook 9.000 immigranten geboren in NL. NETTO zijn er dus 6.800 geboren in NL in de eerste 5 maanden van dit jaar weggegaan. Total peanuts op grond van de totale bevolking. Update 11:00: ik had hier staan resp. 6.000, 3.500 en 23.


Conclusie: typisch stukje PVV/VVD propaganda. Zie bijvoorbeeld dit artikel: Sietse Fritsma stelt goede vragen.
Een aantal mensen in Nederland vinden het fantastisch dat er zoveel mensen geboren in het buitenland weggaan. Het is echter een zeer slecht teken want het betekent dat het slecht gaat met onze economie.
Als je een echte analyse wil zien kijk dan op cbs.nl morgenochtend vanaf 09:30.

Ook ik zal morgen zelf ook een analyse produceren over de cijfers t/m juli op mijn website.

Een uitvoering artikel over de verschillen tussen de verschillende tellingen van de migratie vind je hier:

Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 

 


Meer over emigratie, NOS.

Delen:

Reacties


Flip van Dyke - 09/08/2012 14:00

Op mijn website heeft de NOS gereageerd:

Met ‘Nederlanders’ bedoelden wij mensen die woonachtig zijn in Nederland. Maar we snappen dat dit verwarring op kan leveren. We hebben daarom eea aangepast in het artikel. We hebben remigratie niet afzonderlijk genoemd, maar natuurlijk speelt dit – naast bijvoorbeeld klimaat, meer ruimte, minder regeltjes, de economie – ook een rol. Voor de volledigheid hebben we dit ook nog toegevoegd.

Vriendelijke groet,
Margriet Brandsma & Marilou Kersemaekers (NOS)

De oorspronkelijke tekst was:

Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. Dat zijn er 344 per dag.
In diezelfde periode vorig jaar vertrokken er zo'n 47.000 Nederlanders. Morgen komt het CBS met cijfers over de maand juni. Daaruit blijkt dat in die maand opnieuw meer Nederland zijn geëmigreerd.
Nederlanders gaan naar het buitenland voor een beter klimaat, meer ruimte of minder regeltjes. Maar door de verslechterende economische situatie in ons land hebben steeds meer Nederlanders een andere reden voor hun vertrek: werk.