Het hypocriete debat over de Scheiding van Kerk en Staat

In opinie door Brahim op 09-06-2015 | 08:48

"De Scheiding van Kerk en Staat zou moeten betekenen dat alle religies door de staat gelijk behandeld worden. En dat is in Nederland niet het geval. Nourdeen Wildeman kon in het debat gisteren niet helder maken waarom Nederlandse (salafistische) moskeeen dubieuze predikers naar Nederland zouden moeten halen, maar hij legde wel zijn vinger op de hypocrisie in het debat over de scheiding van kerk en staat". Dat stelt Brahim in onderstaand artikel.

Blogger Nourdeen Wildeman ging gisteren in het programma NieuwsBV op radio 1 in debat met Ulysse Ellian, VVD-raadslid in Almere en Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Terwijl Ellian en Oskam voor een zwarte lijst van haatimams pleitten, wierp Wildeman zich op als de voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Wildeman benadrukte in het debat zijn vertrouwen in ons rechtssysteem. Wanneer een imam over de schreef gaat, grijpt justitie volgens hem in en zover is het nog nooit hoeven komen.

Op een gegeven moment vraagt Wildeman aan Peter Oskam: "Als een imam zegt dat een homohuwelijk een simpele politieke strijd is en een aanval op het plan van god. Zou die dan niet naar Nederland moeten komen?"
Oskam wil daar aanvankelijk niet op antwoorden, maar wanneer Wildeman aandringt en vraagt of een imam dat in Nederland mag zeggen, antwoordt Oskam: Ik denk het niet.
Daarop laat Wildeman weten dat het om een uitspraak van de huidige Paus gaat. Wildeman vraagt vervolgens aan Oskam of hij ook de paus de toegang tot Nederland zou willen weigeren, maar daarop antwoordt Oskam niet. Overigens heeft de huidige paus een veel tolerantere houding ten opzichte van homoseksualiteit heeft dan zijn voorgangers.

Het antwoord van Oskam illustreert fraai de hypocrisie die in Nederland geldt wanneer over de scheiding van Kerk en Staat wordt gesproken.

Antisemitisch en vrouwonvriendelijk

Het CDA-kamerlid verklaart in de uitzending dat hij geen toegang wil geven aan mensen die antisemitische uitspraken doen of die vrouwen kleineren.

Mooi. Dat kan ik volgen. Ik ben ook tegen antisemitisme en het kleineren van vrouwen. Ik heb een aantal uitspraken gevonden van haatpredikers die geregeld in Nederland spreken. Ik wil ze graag even aan u voorleggen:

 1. "Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen en de verzorgingsstaat, zijn uiteindelijk direct gerelateerd aan joden."
 2. "Het aantal joden in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan."
 3. "Het jodendom is een 'wezensvreemde cultuur' die nergens dominant mag worden" (..) "Genoeg is genoeg.
 4. "De grenzen dicht, geen joden meer het land in"
 5. "Ik wil synagogen afbreken…" (..) "Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die synagogen dicht te metselen”.
 6. Ik ben een warm pleitbezorger voor de vrijheid van onderwijs, maar niet voor joodse scholen"
 7. "Als joden hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Thora scheuren en weggooien."
 8. "De vrouw is niet geschapen om de man te leiden, maar om te helpen. Maar dit helpen is volstrekt niet iets vernederends. Het is juist een eer"
 9. "In één woord samengevat: de schepping drukt een harmonie uit.Tegelijkertijd is de vrouw onderworpen aan de man. Ook over deze orde sprak de Heere: En zie, het was zeer goed"
 10. "Het echte sieraad van de vrouw bestaat niet in een opvallende haardracht, dure sieraden of kleding, maar in stilheid. Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid"
 11. "Een vrouw die boven de man staat kan zich dus niet op de Bijbel beroepen".

Zijn deze uitspraken antisemitisch en kleinerend voor vrouwen? Ik vind van wel en ik neem aan dat de meesten van  u dat ook vinden.

U raadt het waarschijnlijk al:

De laatste uitspraken over vrouwen zijn afkomstig uit een SGP-brochure. Ze zijn kleinerend voor vrouwen, maar ook deze haatpredikers staan ook niet op een zwarte lijst. Integendeel. De SGP was de afgelopen jaren één van de constructieve partners van VVD en PvdA.

En de eerste zeven uitspraken zijn afkomstig van Geert Wilders. Hij sprak dan alleen niet over joden, maar over moslims. Voor een normaal mens, en voor de rechter, zou dat geen verschil mogen maken. Haat is haat. Deze haatprediker staat namelijk niet op een zwarte lijst. Integendeel. Voor de partij van Oskam (CDA) en Ellian (VVD) was het geen probleem om met deze haatprediker van 2010 tot 2012 een gedoogkabinet te vormen.

Voor deze haatprediker en de mannenbroeders geldt de vrijheid van meningsuiting. Maar geldt die vrijheid dan ook wanneer islamitische haatpredikers vergelijkbare uitlatingen doen, of wordt er met dubbele maten gemeten?

Begrijp me goed: ik kan de argumenten volgen om haatpredikers in het kader van de vrijheid van meningsuiting alles te laten zeggen, en ik kan ook de argumenten volgen om ze juist aan te pakken, maar wees dan wel consequent.

Financiering uit onvrije landen

Oskam gaf tijdens het debat ook aan dat het CDA niet wil dat er gelden komen uit salafistische onvrije landen. Hij heeft het dan over de Golfstaten: Saoudi-Arabie, Oman, Qatar, Jordanië. U weet wel, onze bondgenoten in de strijd tegen IS, leveranciers van onze olie en trouwe afnemers van ons wapentuig. Van dat geld uit onvrije landen zijn we blijkbaar niet vies.

Ik snap best dat het CDA en andere partijen meer zicht willen hebben op de financiering van moskeeen vanuit het buitenland. Door geld te geven, kunnen de wahabieten invloed kopen. Die redenering kan ik volgen. Zo ging voormalig defensieminister Van Middelkoop moskeeen bouwen in Afghanistan om het vertrouwen van de Afghanen te winnen.   Maar toch: in hoeverre wordt die transparantie over gelden uit het buitenland ook van andere religies geeist, van bedirjven, brievenbusondernemingen en politieke partijen zoals de PVV?

Ik snap het ongemak bij bemoeienis uit het buitenland. Nu worden er imams ingevlogen uit Turkije en Marokko omdat we hier nog geen goed functionerende imamopleiding hebben. Dat zijn dan weliswaar gematigde varianten van de islam, maar toch is het idee dat er vanuit andere landen wordt bepaald wat hier wordt gepreekt ongemakkelijk. Dat zullen protestanten ook wel hebben gedacht toen het Vaticaan nog flinke invloed had op het geloof van de katholieken hier.

Twee maten

Wat me vooral stoort is de inconsequentie, het meten met twee maten. Wanneer het gaat om geld of maatregelen ten gunste van  moslims, wordt er al snel gerept over de scheiding van Kerk en Staat. Tegelijkertijd hebben we te maken met een zondagsrust, met de bede voor de troonrede, met 'God zij met ons' op het 2 euro stuk.
Nederlandse taallessen in de moskee? Kan niet vanwege de scheiding van Kerk en Staat, maar tegelijkertijd wordt er wel veel geld gespendeerd aan het werk van het Leger des Heils of het Joods Maatschappelijk Werk.
Nederlandse taallessen voor import-imams? Kan niet vanwege de scheiding van Kerk en Staat. Tegelijkertijd gaan er wel belastingcenten naar godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen, naar opleidingen voor geestelijke ambtsdragers en geesteliijken bij Justitie of Defensie.
Er wordt geld gegeven aan de restauratie van kerken, aan de bouw van een synagoge in Amsterdam, maar bij een regeling voor de Westermoskee wordt moord en brand geroepen .

De Scheiding van Kerk en Staat zou moeten betekenen dat alle religies door de staat gelijk behandeld worden. En dat is in Nederland niet het geval. Nourdeen Wildeman kon in het debat gisteren niet helder maken waarom Nederlandse (salafistische) moskeeen dubieuze predikers naar Nederland zouden moeten halen, maar hij legde wel zijn vinger op de hypocrisie in het debat over de scheiding van kerk en staat.

Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem.

Meer artikelen over de scheiding van Kerk en Staat hier.

Hieronder het debat bij de NieuwsBV.

 

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over brahim, hypocrisie, islam, islamdebat, nourdeen wildeman, scheiding kerk staat.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 18/06/2015 07:36

Als uit islamitische hoek, dit eerste nemen we aan althans, nagedacht wordt over de scheiding van kerk en staat. moeten we blij zijn. Een Westerse kernwaarde wordt kennelijk omarmd. Het is inderdaad waar dat de scheiding tussen kerk en staat wel een mooi beginsel is maar lang niet overal consequent is uitgewerkt. Het meest strikt nog in Frankrijk waar religieuze symbolen op "staatsterrein" taboe zijn. Leve de Fransen maar anderen zijn slordiger. Nederland is zo'n land. Niet ernstig maar laten we er inderdaad eens goed naar kijken.
Maar er is helaas een ander probleem.
Die hele scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst moeten we begrijpen vanuit de geschiedenis waarin het Christendom een gedomesticeerde godsdienst werd, niet meer een verwoester van mensenlevens. Voor de zekerheid stelt onze Grondwet nog even dat er weliswaar vrijheid is van godsdienst maar dat iedereen het recht heeft openlijk uit een godsdienst te stappen. Dat is de context. Het is een waarschuwing: een godsdienst krijgt geen last van staatsboeienis maar dient haar scherpe tanden te laten trekken.
Bij de Islam is dat problematisch. Bij de Islam en sommige abrahamistische varianten geldt de leer van het Goddelijk Bevel.
Jij kunt met recht twijfelen of de scheiding tussen kerk en staat wel bedoeld kan zijn voor een godsdienst als de Islam.
Dus de staat moet de Islam anders behandelen en toch die imams verbieden? Verkeerde conclusie. Het verbieden van haatpredikers is een ongelooflijk zwaktebod.
Zelfs als we stellen dat de Islam maar een schijnreligie is en veel meer een politieke ideologie, moet de staat afstand houden, alleen nu op grond van een ander grondrecht. Vinden we de kritiek op onze inconsequenties bij de scheiding van kerk en staat onzin? Nee, ook dat niet maar een beetje vals is het betoog wel nu de toetreding tot de Islam door een "kerf"in het lichaam ( alsof je een slaaf bent) wordt zekergesteld en uittreding vaak zeer problematisch is. Niet het type godsdienst waar we dat mooie principe van scheiding tussen kerk en staat en de daarmee samenhangende vrijheid van godsdienst voor hadden bedoeld.


Fred - 10/06/2015 09:36

Sterk en overtuigend stuk Brahim, interessante en wezenlijke discussie. Dank.

Brahim - 10/06/2015 09:29

@Rudi je hebt gelijk: op grond van een enkele uitspraak die uit de context wordt gehaald kun je niet iemand de toegang tot het land ontzeggen. Dat geldt voor de paus en voor imams.
Ik vind het veroordelen van discriminerende of haatzaaiende uitspraken over bepaalde (religieuze) groepen niet zielig.
@ Ewout. De rechtspositie van buitenlandse imams is inderdaad anders dan van Wilders. Daar gaat het mij niet over. Mijn punt is de in mijn ogen buitenproprotionele aandacht voor de uitspraken van enkele imams. Verachtelijke uitspraken? Jazeker. Heb ik begrip voor moskeeen die die gasten uitnodigen? Nee. Toch ben ik er niet voor ze te weren. Ga me ze in debat, confronteer ze met hun uitspraken en laat justitie in actie komen wanneer ze in Nederland een uitspraak doen die niet door de beugel kan. Dat is beter dan wanneer ze hun boodschap alleen via internet - zonder directe tegenspraak kunnen brengen. Daarnaast lijkt het mij juridisch een hellend vlak: wanneer je mensen op grond van haatzaaiende uitspraken in het verleden gaat weren, zul je dat consequent moeten doen, en niet alleen voor haatzaaiende moslims. Dat wordt lastig handhaven.
Ik val Ndl niet aan op het christelijk verleden. Ik toon wel aan dat de scheiding van kerk en staat helemaal niet zo strikt is als vaak wordt voorgespiegeld. Dat Nederland een christelijk verleden/heden heeft is duidelijk. Dat religies voor de wet gelijk zijn ook.
Alle niet-gelovige moslims die ik ken voelen zich meer bedreigd door Wilders met 1,5 miljoen aanhangers en politieke macht dan door een malloot als Al Haddad die in Nl hooguit een paar duizend aanhangers heeft. De sharia-wetgeving waar Haddad voor pleit, wordt alleen in praktijk gebracht in Saoudi-Arabie, Iran, Atjeh en Noord-Somalie. De rest van de islamitische wereld, waar de meeste Nl moslims vandaan komen, past sharia-wetgeving niet of zeer beperkt toe.
Ik zou me als atheist niet zo bang laten maken, maar wat meer geloof tonen in de rechtsstaat, inclusief de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

Ewout - 09/06/2015 17:36

Buitenlandse imams hebben -niet- dezelfde rechten als Nederlanders zoals
SGP-ers. Nederlandse imams hebben uiteraard geen visum nodig om zich op
Nederlands grondgebied te bewegen, net zomin als SGP-ers dit nodig
hebben. Zolang zij hun mening uiten behoudens hun verantwoordelijkheid
voor de wet kan hen weinig in de weg gelegd worden.

Het is misleidend om te doen alsof Nederland geen christelijke historie
heeft en het daarom heel raar is dat de islam niet precies dezelfde
statuur heeft in de samenleving als het christendom. Het is geen
mysterie waarom zondagsrust bestaat maar vrijdagsrust niet. Het is
belachelijk om Nederland hierop aan te vallen.

Het is misleidend om te doen alsof we eerstgenoemde imams onrecht
aandoen. We zijn absoluut niet verplicht deze fascisten hier hun
subversieve activiteiten te laten ontplooien.

Als Haitham al-Haddad hier stelt dat in een islamitische staat de straf
voor afvalligheid de doodstraf is, blijft hij door de kwalificatie
wellicht net binnen de kaders van de wet en zou vervolging wegens
oproepen tot geweld niet lukken. Desondanks is het kristalhelder dat
hij, gegeven de kans, atheisten zoals mijzelf het leven letterlijk
onmogelijk zou maken.

Zijn uitspraak is veel ernstiger dan elk van de 11 uitspraken die de
schrijver noemt. De imams (uitgenodigd door "liefdadigheidsinstelling"
Rohamaa), wier visa geweigerd werden hebben ook stuk voor stuk meer op
hun kerfstok dan Wilders of Van der Staaij.

De context is uiteraard ook van belang: deze imams populariseren
wetgeving die in de nodige islamitische landen actief uitgevoerd wordt.
We hebben het niet over hypotheses maar over de werkelijkheid anno nu.

hanneke gelderblom - 09/06/2015 12:00

Een goed stuk.
Een lijst van "deze haatpredikers liever niet" heeft alleen zin wanneer dat uit de groep van moskeebesturen zelf komt. Anders wordt het terecht als betutteling en ongewenste inmenging ervaren.

Rudi Dierick - 09/06/2015 11:49

Typerend voor de oneerlijke argumentatie van sommigen, om verbod op toegang tot het land te beargumenteren op slechts één uitspraak die dan nog uit de context werd gehaald, en niet op het geheel van de boodschap.

Al even zielig is het veroordelen van straffe uitspraken omdat ze iets negatiefs zeggen over een bepaalde religieuze groep, ongeacht of dat negatieve nu waar is of niet. Als het niet waar is, dan is het een leugen of iets dergelijks. En dat kan men wel goed veroordelen. Maar volstaat daartoe dat men iets negatiefs zegt? Niet toch!?

Wat niets afdoet aan het laakbare van de soms stuitende en grove veralgemeningen door Wildiers.

De auteur haalt hier een uitermate cruciale vraag aan in zijn artikel: zijn we wel goed en niet hypocriet bezig met het integratiedebat. Net omdat dat ze belangrijk is, én omdat er zoveel in misloopt, verdient dat een véél betere bespreking.