Het etiket veranderen lost het probleem niet op

In opinie door Fatma Koser Kaya op 04-11-2016 | 13:22

Door Fatma Koşer Kaya

Gastarbeiders, buitenlanders, allochtonen, migranten: het beestje moet blijkbaar een naam hebben. Het probleem is niet het woord dat je gebruikt om Nederlanders met een andere achtergrond te duiden. Het etiket veranderen lost het achterliggende probleem namelijk niet op.

Het werkelijke probleem is dat wij in Nederland niet accepteren dat mensen met een andere achtergrond ook gewoon Nederlanders zijn. Zij richten hun levens in naar de Nederlandse regels en doen mee in de samenleving. De verpleegster met een hoofddoek die een bejaarde verzorgt, de agent die misschien vrijdag naar de moskee gaat, maar dagelijks zijn stinkende best doet om Nederland veilig te houden, de vuilnisman, de arts, de advocaat, de secretaresse, de winkelmedewerker en de ondernemer. Nederlanders met een andere achtergrond. Nederlanders die net zo goed zich voor Nederland inzetten. Helaas betalen zij dagelijks de prijs voor raddraaiers, tasjesdieven en criminelen met wie zij alleen hun achtergrond of geloof delen.

Hardwerkende mensen, jongeren, die plotseling over Poetin, Erdogan of IS aangesproken worden en uitleg moeten geven. Politici, opinieschrijvers en media die kortzichtig alles terugbrengen tot het land van herkomst als het gaat om iemand die niet deugt. Maar wel klaarstaan bij de succesverhalen om ze bijvoorbeeld ‘onze Nederlandse hardloper' te noemen.

Zolang wij niet accepteren dat iedereen in Nederland in de eerste plaats Nederlander is, komen we geen stap verder. Met het schrappen van het woord allochtoon verandert er in de ogen van diegene die Nederland als het zijne claimt niets. Een Nederlander met een andere achtergrond blijft voor hem nog steeds een allochtoon. Zodra ik onverhoopt iets zeg of doe wat hem niet aanstaat of niet hard genoeg afstand neem van wandaden word ik niet als Nederlander aangesproken, maar als allochtoon. Dat is het werkelijke probleem. Laten we hier mee stoppen. En mensen als individu, beoordelen op daden en niet op basis van afkomst. Laten we daar nu eens mee beginnen en niet met twee maten meten!

 

Fatma Koşer Kaya is Tweede Kamerlid namens D66. Deze tekst verscheen eerder op haar Facebookpagina en is in overleg ook op Republiek Allochtonië geplaatst. 


Gisteren werd bekend dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien met onmiddellijke ingang af van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe norm voor de overheid.


Over het gebruik van het woord allochtoon op Republiek Allochtonië


Republiek Allochtonië werd in 2010 het vervolg op het Allochtonenweblog. Een belangrijke reden om met dat blog te stoppen, was dat we steeds meer bezwaren kregen tegen het woord 'allochtoon'. Niet alleen vanwege de lelijke keelklank, maar ook omdat het gebruik van het woord etiketterend werkt. In de loop der jaren heeft het woord steeds meer een stigmatiserend effect gekregen, vooral door de vaak negatieve context waarin het begrip gebruikt wordt.
Daar komt ook de integratieparadox bij, zoals die onder andere verwoord is door Willem Schinkels en die versimpeld neer komt op de vraag: hoe kunnen 'we' (wie zijn 'we' dan eigenlijk?) van immigranten verwachten dat 'ze' integreren en zich thuis gaan voelen in Nederland, wanneer we ze tegelijkertijd generaties lang 'allochtonen' blijven noemen? Hoe kunnen we ze vragen 'een van ons' te worden wanneer we ze labels blijven geven waarmee we aangeven dat ze er niet bij horen en misschien ook nooit bij zullen horen?
Probleem is wel dat alternatieve termen als Nieuwe Nederlanders, biculturelen of 'mensen met een multiculturele achtergrond', los van hun lelijkheid, al snel even stigmatiserend werken wanneer de context waarin ze gebruikt worden ook negatief is. 

Een oproep aan de vaste bezoekers van Allochtonenweblog om mee te denken over een nieuwe naam, leidde vooral tot mails waarin werd gevraagd de naam juist niet te veranderen. Uiteindelijk is besloten het woord 'allochtonen' dan maar gekscherend te gebruiken. Dat leidde in 2010 tot Republiek Allochtonië. Omdat niet iedereen begrijpt dat de naam gekscherend bedoeld is,  beraden we ons geregeld of we de naam toch nog zullen veranderen. 

In onze eigen stukken zullen we de term 'allochtoon' zoveel mogelijk vermijden. Wanneer schrijvers van ingezonden stukken de term wel gebruiken is dat hun keuze. Ieder gaat over zijn/haar eigen woorden. Ook wanneer we citeren of schrijven over stukken of rapporten van derden kan de term wel gebruikt worden. 

Meer artikelen over de term allochtoon op Republiek Allochtonië:

 1. Herziening van de termen 'autochtoon' en 'allochtoon' is nodig: afschaffen, hernoemen of herdefiniëren?
 2. Het begrip allochtoon door de jaren heen (Hans Rodenburg)
 3. Volkskrant stopt met het woord allochtoon
 4. Als Marokkaan een Nederlander worden? Dat kan niet (Hasna el Maroudi)
 5. So what? Maxima is ook een allochtoon (Suna Floret)
 6. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. Definities en cijfers (Ewoud Butter)
 7. Umar Mirza: Gelukkig heet ik geen Annelies
 8. Blijf van mijn nationaliteit af (Xaviera Ringeling)
 9. Brief voor de koning (Guity Mohebbi) 
 10. Bevalt het woord niet? Verander de definitie (Dilan Yesilgöz)
 11. Zwarte identiteit (Tofik Dibi)
 12. Noemt u mij maar trut (Dilan Yesilgöz)
 13. Schrap het woord allochtoon (Iman Akel en Ahmet Olgun)
 14. Het debat over de term allochtoon; een sterk staaltje representatiepolitiek (Nella van den Brandt)
 15. 'Allochtoon', 'integratie' en andere buzz words (Zihni Özdil)
 16. Ik ben geen allochtoon, maar een Marokkaanse Nederlander (Hasib Moukaddim)
 17. Weet eer u etnisch meet (Rogier van Reekum)
 18. Mag ik zelf bepalen wie ik ben? (Frank de Zwart en Jan Willem Duyvendak)
 19. Etnische registratie; geen uitzondering voor veiligheidsbeleid ( Quirine Eijkman)
 20. Zet die etnische bril toch af (Marcel Ham en Jelle van der Meer)
 21. Ik ben. Een trotse allochtoon (Abdelkarim el Fassi)

Lees ook het dossier over woord 'allochtoon' op website van Onze Taal


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over allochtoon, fatma koser kaya.

Delen:

Reacties


Marijke - 12/11/2016 09:49

Een voordeel van het woord migrant ten opzichte van het woord allochtoon is dat de groep kleiner is. Allochtonen hebben minimaal 1 ouder die in het buitenland geboren is, gaat dus tot en met de tweede generatie. Een migrant is zelf in het buitenland geboren, dus hooguit eerste generatie. Dit lijkt het probleem te verkleinen. Uiteraard verandert er in de praktijk niets.