‘Het Andere Verhaal’ als inspiratiebron voor dialoog en bescherming

In opinie door Roemer van Oordt op 02-09-2014 | 08:48

Door: Roemer van Oordt

In Amsterdam zijn initiatieven van onderop druk bezig de gemoederen te bedaren nu in (onder meer) het Midden-Oosten opnieuw de pleuris is uitgebroken. Veel Amsterdamse burgers met hun roots in de regio of die er om andere redenen een sterke band mee hebben, laten zich ondanks fundamentele meningsverschillen over wat daar gebeurd niet uit elkaar spelen. Het Veiligheidspact tegen discriminatie is één van die initiatieven. Momenteel organiseert het Pact samen met Alle kleuren Oost, Dialoog in Actie, Stadsdeel Oost en Dynamo de reizende expositie ‘Het Andere Verhaal’, met drie dialoogbijeenkomsten die dat verhaal als inspiratiebron gebruiken.

Het Veiligheidspact tegen discriminatie werd in 2012, met organisaties van joden, moslims en homoseksuelen als belangrijke initiatoren, formeel gelanceerd in de Westerkerk. Centrale uitgangspunt van het Pact is dat verschillen in levenswijze en verschillen van mening - hoe fundamenteel ook - over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) inzet kunnen zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving, maar nooit een motief mogen zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld.

Ondertekening van het Pact is niet vrijblijvend. Het vraagt om een actieve rol in de geest van de uitgangspunten, die onder andere vorm kan krijgen door publieke stellingname, discussie binnen de eigen achterban en het beschermen van elkaar en elkaars instituties.

De tentoonstelling ‘Het Andere Verhaal’ - eerder vertoont in Nieuw-West en Zuid en tot 19 september te zien in Amsterdam-Oost - is daarvoor een prachtige inspiratiebron, De reizende expositie gaat over de samenwerking tussen moslims en joden in de Tweede Wereldoorlog en vertelt uiteenlopende verhalen uit verschillende landen over de hulp die moslims aan joden boden om uit handen van de nazi’s te blijven. De verhalen gaan over mensen die elkaar in tijden van verdrukking en vervolging helpen, beschermen en bijstaan, ongeacht hun afkomst. De expositie benadrukt overeenkomsten en focust niet op verschillen.

‘Het Andere Verhaal’ is te zien in de Openbare Bibliotheek (OBA), Javaplein 2. Op zaterdag 6 september, 15.00 uur is het ook mogelijk om de tentoonstelling onder leiding van een gids te bezoeken. Rondom de tentoonstelling vinden er drie dialoogbijeenkomsten in de OBA plaats (elke keer tussen 17.00 uur en 19.30 uur) die de expositie als leidraad nemen en worden georganiseerd door Alle kleuren Oost, Veiligheidspact tegen discriminatie, Dialoog in Actie, Stadsdeel Oost en Dynamo.

De eerste bijeenkomst is voor vanmiddag gepland. Het is een dialoog tussen moslims en joden, die ook open staat voor anderen. Op dinsdag 9 september is er een dialoog tussen jong en oud en de afsluitende diversiteitsdialoog - in het kader van het Veiligheidspact - vindt plaats op 18 september,

Voor de dialoogbijeenkomsten van 9 en 18 september kunt u zich nog aanmelden bij Jan Hangelbroek van Dynamo, telefoon 020-46 20 368 of 06 44 13 98 56 of via e-mail: jhangelbroek@dynamo-amsterdam.nl. 


Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonie en één van de initiators van het Veiligheidspact tegen discriminatie

Meer over het Veiligheidspact tegen discriminatie op dit weblog: hier

Meer over toenadering tusen moslims en joden: hier

Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen
 


Meer over amsterdam oost, dialoog, het andere verhaal, homoseksuelen, joden, moslims, roemer van oordt, tentoonstelling, tweede wereldoorlog, veiligheidspact.

Delen: