Harde cijfers over vluchtelingen en asielzoekers

In opinie op 06-11-2013 | 08:29

VluchtelingenWerk Nederland heeft de jaarlijks publicatie 'Vluchtelingen in
getallen' weer uitgebracht. Daarin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.

Hieronder enkele opvallende cijfers.

Uit welke landen komen de meeste vluchtelingen?

Afghanistan is al jaren koploper, al neemt het antal vluchtelingen uit dat land wat af. Irak, Somalië, Soedan en Congo blijven landen waar het slecht toeven is en Syrië is met stip gestegen. Wereldwijd slaan er jaarlijks ruim 10 miljoen mensen op de vlucht.

Welke landen vangen de meeste vluchtelingen op?

80% van de vluchtelingen wereldwijd wordt in de eigen regio opgevangen, meestal een buurland. 81% wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. Tien jaar geleden was dat 70%. Het gaat om 8,5 miljoen vluchtelingen. Daarnaast vangt Duitsland opvallend veel vluchtelingen op. Nederland is ter vergelijking aan deze grafiek toegevoegd. 

Hoe zijn de asielvragen over de EU verspreid?

Veruit de meeste vluchtelingen die in Europa asiel aanvragen doen dat in Duitsland. In 2012 werd bijna een kwart van de asielaanvragen bij onze Oosterburen gedaan. Eén op de vijf vluchtelingen vraag asiel aan in Frankrijk en 13% van de aanvragen wordt in Zweden gedaan. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Belgie als populaire landen.  Het Nederlandse aandeel is de afgelopen jaren afgenomen van 5,5% in 2010 naar 3,9% in 2102.

Afname aantal asielaanvragen in Nederland

Het aantal asielaanvragen in Nederland is aan het begin van deze eeuw spectaculair gedaald, na de invoering in 2000 van  de nieuwe, veel strengere  vreemdelingenwet van toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen (PvdA).  Een keerzijde van deze wet wat dat Nederland sinds 2003 wordt genoemd in rapporten van mensenrechtenorganisaties als Human Right Watch vanwege het ‘routinematig schenden van de meest basale rechten van asielzoekers’

Top 10 herkomstlanden eerste asielaanvragen

De meeste asielaanvragen worden in Nederland gedaan door vluchtelingen uit Irak, Afghanistan, Somalië en Iran. Syrië is in 2012 de hoogste nieuwe binnenkomer.

Vertrek

Jaarlijks vertrekken er ook weer vluchtelingen  uit Nederland. Het gaat sinds 2008 om jaarlijks zo'n 10.000 mensen die aantoonbaar vertrokken zijn. Daarnaast is er jaarlijks een vergelijkbare groep van 10.000 a 11.000 personen waarbij sprake is van "Zelfstandig vertrek zonder toezicht". Dit betekent dat "bij controle is geconstateerd dat een vreemdeling niet meer aanwezig is op het laatste bekende adres, maar vertrek is niet aangetoond is. De vreemdeling is met onbekende bestemming vertrokken (MOB). In 2012 heeft van deze groep 11% de Iraakse, 8% de Afghaanse en 6% de Somalische nationaliteit." 

Veel meer cijfers en achtergronden kunt u lezen in het rapport van Vluchtelingenwerk  Vluchtelingen in getallen 2013.

Lees ook de Global Trends 2012 van de UNHCR. Verder verwijzen we u graag naar Flip van Dyke die doet wat anderen nalaten: feiten verzamelen. Bezoek de site van Flip van Dyke of lees zijn artikelen op dit blog

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over asielzoekers, cijfers, feiten immigratie, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


Frank - 02/10/2015 18:06

Super! Laten we niet vergeten naar de echte cijfers te kijken i.p.v. ons gek te laten maken door de media of dhr. Wilders. Ga zo door, ik hoop dat jullie de cijfers binnenkort kunnen updaten!

Sam knijn - 24/03/2015 11:57

Ik vind het erg dat asielzoekers soms niet welkom zijn

Faatje - 06/11/2013 15:44

uitstekend stuk. Het debat zou veel meer over cijfers moeten gaan. Fijn dat er een site als Republiek Allochtonië is die dat doet.