Hans Jansen ontmaskert zichzelf

In opinie op 19-11-2010 | 11:38

Door Nederlandse islamologen en Arabisten wordt Arabist Hans Jansen over het algemeen niet erg serieus genomen. Het wetenschappelijke gehalte van zijn werk is op z'n zachtst gezegd omstreden net als de kwaliteit van zijn vertalingen.

Lees kritiek bijvoorbeeld hier of hier of hier),

Toch komen die andere islamologen en Arabisten zelden in een praatprogramma. Hans Jansen wel. Juist vanwege zijn afwijkende opvattingen, zijn gebrek aan nuance en zijn gevoel voor humor en  soundbites, is hij een graag geziene gast. Afgelopen woensdag zakte hij bij Pauw en Witteman echter pijnlijk door de mand toen hij werd geinterviewd naar aanleiding van een hoofdstuk dat Jansen heeft geschreven in het nieuwe boek De onzichtbare Ayatollah van Carel Brendel. Het hele fragment is de moeite waard, maar vooral rond de 8e minuut wordt het pijnlijk voor Jansen wanneer hij een voorbeeld moet noemen van de wijze waarop 'links' de voorhoede van de islam in alles ter wille is.

Het commentaar van Carel Brendel, die niet was uitgenodigd voor de uitzending van Pauw en Witteman, leest u hier.
Carel Brendel is de schrijver van De Onzichtbare Ayatollah, dat op 23 november verschijnt. Hans Jansen en Nahed Selim zijn gastauteur. Lees hier het voorwoord van De onzichtbare Ayatollah.

Update (26 november 2010): naar aanleiding van de uitspraak van Hans Jansen bij Pauw en Witteman dat Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) in zijn tijd als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart een bezoek van de orthodoxe moslimgeestelijke Yusuf al-Qaradawi zou hebben gesubsidieerd, deed de NOS een 'fact check'. Deze uitspraak van Jansen is volgens de NOS 'niet waar'. Zie hier het stuk op de website van de NOS.


Meer over carel brendel, hans jansen, pauw en witte man.

Delen:

Reacties


Michiel - 23/11/2011 18:38

@Marga

Lees nog eens boek over de Reformatie en durf je zin over het "samenwerken tussen Protestanten en katholieken" te herhalen.

De Joods-Christelijke cultuur heeft betrekking op de grondslag van de "westerse cultuur", dat de joden vervolgd werden door (niet alle) christenen is afschuwelijk maar staat los van deze grondslag.

Agressieve bekering in de middeleeuwen? Enig verstand van de Islam leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de bekering tot de Islam vooral een verhaal van veel bloedvergieten is.

Je reactie is een typisch voorbeeld van het geven van een mening gelardeerd met halve feiten en citaten.

Zonde.hallo - 20/05/2011 22:53

Maar Jansen heeft wel gelogen over Marcouch.
eens of oneens? Benadette.

Marga Laan - 16/04/2011 17:44

Jansen geeft de meest stoere antwoorden maar als hem naar simpele onderbouwing vraagt dan is het:uh, uh, uh, uh, uh

Interessant is dat Jansen steeds verwijst naar Amerika. Wilders heeft enorme bekendheid en aanhang bij de Christian Right, geloofsfundamentalisten van de eerste orde die Islam maar ook de katholieke kerk als een duivelsgebroed zien. In dat kader moet men ook Jansens aanval op de Katholieke kerk zien.

Deze fundamentalistisch Amerikaanse Christelijke stromen hebben zich heel agressief uitgezaaid naar alle delen van de wereld ook Nederland waar zij bekend staan als de evangelische kerken. Het is fundamentalisme met een sugar coating. Want de Amerikanen kennen hun marketing. Daarom doen ze erg hun best om op de achtergrond te blijven.

Christenfundamentalisten vormen ook de harde ideologische kern van de Wilders aanhang. Christenen die zich door ergeren hoe hun geloof al jaren door de linkse media is neergehaald. Deze kerken zijn fel zionistisch, pro-Israel, anti-links. Dingen die je in Wilders retoriek steeds terug hoort komen. Wilders is zelf fel pro-Israel en Zionistisch, tegen alles wat met de "linkse kerk" te maken heeft.

Ze hebben ook weinig op met de bestaande Christelijke partijen die ze veel te slap vinden. Zo hebben ze eindeloos tegen de SGP zitten aanschoppen om dat die niet anti-Islam was. De GPV waren bang dat kritiek naar fundamentalisme tegen hen zelf zou kunnen keren. Maarde continue druk heeft ze doen bij draaien.

Wilders Joods-Christelijke cultuur is een bedenksel van de Amerikaanse Evangelische kerken. In Europa kennen wij vooral een geschiedenis waarin Joden en Christenen aartsvijanden waren. Er bestaat dan ook geen Joods-Christelijke cultuur, maar deze is uitgevonden om de Islam buiten te sluiten. Want Amerikaanse Christenen zien de komst van Moslims in Europa als een soort vervuiling van de heilige grond.

Er wordt op verholen wijze een godsdienst oorlog uitgevochten, maar dat moet op alle mogelijke manieren bedekt worden omdat de meerderheid van de bevolking tegenwoordig niet meer aan het geloof vast zit en daar geen begrip voor heeft. Maar iemand die zijn ogen niet in zijn zakken heeft die begrijpt dat de continue aanvallen op een concurrerende religie toch uit religieuze overweging is geboren, ook al wordt dit ontkend.

De beweging van Wilders mag op warme ondersteuning rekenen van Joods Zionisten die zich ergeren aan de Israël kritische houding van veel Europeanen. Ook zij zien Islam als een gevaar. Vandaar de steun van Bram Moskovitsch en Maurice de Hond. In het begin deed Bram nog alsof hij de standpunten van Geert niet deelde, maar hij is veranderd in wandelende reclamezuil en een bloedhond die iedereen ongenadig aanvalt die iets slechts van Geert zegt.

Hans Jansen is niet alleen een warhoofd maar houdt er ook vreemde ideeën op na. Wie wel eens de moeite heeft genomen om het oude testament te lezen, weet dat de gewraakte passages in de Koran daar veelal op terug te voeren zijn. Ook het oude testament steekt niet onder stoelen of banken dat andersgelovigen moeten worden uitgeroeid en zelfs hun vee niet gespaard moet worden. Het oude Testament staat er vol mee. Maar volgen Hans Jansen is dit prachtig lyrisch proza dat niet letterlijk moet worden genomen.

Waarom wil Wilders geen democratie in de partij? Waarom is hij het enige lid? Het antwoord is heel simpel, wij mogen niet weten wie hem financiert, wij mogen niet weten wie er werkelijk achter deze "beweging" zit. Dat zou de kiezers afschrikken, want heel veel mensen willen niet voor de geloofskar worden gespannen.

Maar je hoeft alleen maar te kijken van wie Wilders met regelmaat "prijzen" ontvangt in de VS. Voor welke clubs hij redevoering houdt in de VS. Dat zijn ultra-extremistische Christenen. Deze Evangelicals of pentaclosten zorgen overal in de wereld een hoop heibel met hun zeer agressieve bekerpraktijken. Ze staan ook bekend om hun verholen optreden waarbij ze zich als andersgelovigen voordoen. Alles is gerechtvaardigd om het koninkrijk van Jezus dichterbij te brengen.

Hun pro-zionistische houding is mede te danken aan het idee dat de tempel van Jeruzalem opnieuw moet worden gebouwd. Daarvoor is het nodig het Islamitische heiligdom de Rotsmoskee af te breken. Pas dan kan Jezus volgens hun leer weer terug keren om de eindtijd te laten ingaan en alle gelovigen naar een nieuwe wereld voeren. Het is een extreme vorm van geloofsfundamentalisme.

Overigens heeft het geloofsfundamentalisme zijn bodem in de Amerikaanse Christendom. Daar werd die naam als een erenaam gedragen. Het Islamitische geloofsfundamentalisme is pas laat ontstaan als reactie op de bezetting door het Britse imperium. Deze agressieve stroming is de baas in Saoedi Arabie en exporteert deze naar gematigde Islamitische landen in Azie om ze onder controle te brengen. En raar maar waar, dit gebeurt met steun van diezelfde Christenfundamentalisten (Bush e.d.) omdat dit weer prima past om de beeldvorming van de Islam te ondermijnen.

Zo speelt iedereen zijn eigen spelletje. Grappig is ook dat Zionistische Joden zich nu zo fel keren tegen Islamitische migranten en migranten in het algemeen. Na de tweede wereldoorlog waren het uitgerekend Joodse voormannen die iedereen voor Nazi uitmaakten die massamigratie van buitenlanders in twijfel trok. Joden dachten toen: zolang wij de enig met een ander cultuur zijn, blijven wij eeuwig de kop van Jut. Dus hoe meer buitenlanders hoe beter. Daarom werd actief de multiculturele samenleving aangemoedigd. Nu het Palestijnse-Israelische conflict een religieuze dimensie heeft gekregen, haasten Zionisten zich om de Islamitische allochtoon af te schilderen als een gevaarlijke vijfde colonne. Dat die mensen uit alle windstreken komen en geen enkele eenheid vormen wordt niet gezien. Er is maar een goede Moslim en dat is een bekeerde Moslim.

Wat al deze groepen beheerst is angst. De snelle mondialisering leidt bij alle volkeren tot grote ontwrichting. Alles verandert zo snel dat men zijn eigen land niet meer terug kent. Mensen gaan wederom op zoek naar zondebokken. Onze samenleving heeft veel van zijn sociale karakter verloren. Alles is erg zakelijk geworden. Het wordt harder, onpersoonlijker en haastiger. Er lopen in onze samenleving heel wat gefrustreerde personen rond. Die mensen zoeken een leider die hun boosheid een richting kan geven. Wilder is zo iemand.

Neem nou bijv. Tristan van der Vlis die zo maar vele mensen neerschiet. Dat zo maar afgedaan als het werk van een gek. Tristan haatte deze maatschappij, zozeer zelfs dat hij aan God wilde bewijzen dat liefde niet bestond. Dat was de motivatie van zijn daad.

De vader van Tristan is een "zeer gelovige man". Daarmee worden meestal geloofsextremisten mee aangeduid. Is hij een zachtaardige, vredelievende, inlevende man? Ik ken hem niet maar ik weet dat hij zijn kluis vol met wapens heeft liggen en dat hij lid is van een vereniging die nastreeft als om de orde met keihard geweld te handhaven. Ik vermoed dat hij dezelfde sfeer zijn zoon heeft opgevoed.

De vader is echter niet labiel, zijn zoon wel. Ook zijn zoon vond dat er hard moet worden opgetreden om de mensheid tot rede te brengen, hij meende dat God dat ook doet door rampen over de mens te brengen en voegde de daad bij het woord. De geschiedenis staat bol van zulke Christelijke geloofswaanzinnigen die mensen dat zij een werktuig zijn van God en zij hebben een ware ravage aangericht. Ook Hilter zag zich zelf als een uitverkorene die schoon schip moest maken.

Het zijn niet de gematigde de mensen die oorlogen tegen religies nastreven, dat zijn immer de radicalen in andere religies. De gematigde denker weet dat je een vuur niet dooft door er olie op te gooien. Wij hebben in Europa een geschiedenis waarin alleen al tussen protestanten en Katholieken eeuwen bloedig gevochten is zonder dat het ooit tot een overwinning leidde. De Nederlands tolerantie is daaruit geboren. In Nederland konden noch protestanten nog Katholieken winnen en daarom besloten ze elkaar te tolereren en praktische samen te werken.

In de VS kent men deze traditie niet, daar leeft het Christelijke denken nog in de middeleeuwen en door dat te verspreiden over de wereld via agressieve bekering begint er een nieuwe geloofsstrijd.

Vincent - 03/12/2010 23:32

@Bernadette de Wit

Ja, dit is deels een uiting van machteloosheid. Ik begrijp werkelijk niet waarom mensen zo op externe factoren moeten schelden om (vermoed ik) hun eigen ongeluk te verklaren. Ja, de islam is autoritair, ja, de overheid heeft soms futiele regels, Mechanismen als vrijheid/onderwerping, slaaf/meester, ouder/kind, zitten ingebakken in menselijk gedrag. Onze cultuur zit er ook vol mee, al hebben we dat zelf vaak niet door omdat we er in zijn opgegroeid. Het gaat er niet om dat Hans Jansen geen valide punten zou hebben met zijn kritiek oo de Islam, wat dat dan ook moge zijn, het is m.i. een denkfout een soort onoverbrugbare tegenstelling te creeren tussen 'de Islam en het Westen'. Dat heet framing, een bedenkelijke debatteertruc.

Bernadette de Wit - 29/11/2010 11:51

Dank voor de verduidelijking, Carel.
Ik blijf bij mijn conclusie dat P&W flutwerk heeft afgeleverd - en dat trouwens elke keer doet als het over de islam gaat. Heel jammer, want je boek is heel erg goed.

@Fadoewa: kun je je smaadaantijgingen wat toelichten?

1) voorbeelden van racistisch gedrag en uitingen van Hans Jansen.

2) voorbeelden van leugens van Hans Jansen.

Misschien kun je ook bewijs leveren waaruit blijkt dat HJ soepsidie van Israël krijgt. Maar het lijkt me belangrijker dat je even uitlegt waarom je dat schandelijk zou vinden.

@Vincent: is dit een uiting van machteloosheid of een argument? Indien het laatste, dan graag even een voorbeeld of onderbouwing.

fadua - 26/11/2010 21:41

Het is algemeen bekend wie er uitgenodigd worden in programma's, niets nieuws onder de zon. Daar zit racist Jansen helaas ook bij. Jansen wordt waarschijnlijk gesubsidieerd door Israel. Jansen zou voor de rechter gedaagd moeten worden voor de leugens die hij zegt en publiceert!

Vincent - 26/11/2010 01:40

De Wit is een anti-islam gelovige met alle cognitieve dissonantie die daar bij hoort.

Antoine Berben - 20/11/2010 20:06

Dat JANSEN niet populair is bij u was me al veel langer bekend en daar heeft u ook alle recht toe. Waarop u echter geen recht heeft is het neerzetten van de man zoals u hier doet. U schrijft wat verdachtmakingen en tot op heden niet door u onderbouwde stellingen over hem op en gaat vervolgens in die door u geschapen sfeer verder.
Dit is niet eerlijk!

Carel Brendel - 20/11/2010 00:16

Mijn klacht is niet dat Jansen te weinig over mijn boek heeft gezegd, maar dat er een totale verwarring heerste over de vraag om wat voor boek het ging.

Dominik - 19/11/2010 16:15

Misschien dat hij het toestaan van het dragen van een boerka bedoelt.. maar dat is het enige wat ik nu kan bedenken.

Bernadette de Wit - 19/11/2010 13:52

Bovenstaand stukje gaat jammer genoeg de mist in door Calimero-achtige rancune, op de man spelen, gebrek aan argumenten.

Op de man spelen: Hans Jansen is bekend, foei!(zegt niks over de inhoud)

Gebrek aan argumenten: de linkjes met kritiek onderbouwen ook weer niks (bijv. Jansens Arabisch is slordig: waar blijkt dat uit, geef eens een voorbeeld).

Dat Jansen niet kon antwoorden op een belangrijke vraag, is een interessant punt. Carel Brendel heeft gelijk: hij had daar moeten zitten als auteur en onderzoeksjournalist gespecialiseerd in verdachte mohammedaanse bewegingen & de dubieuze hulp die links daarbij verschaft.

Maar faalt Jansen daarom? Ieder zijn vak, Jansen is Brendel niet. Ik vind dat de redactie van P&W heeft gefaald.

Carels klacht over Jansen (hij heeft te weinig over zijn boek gezegd) is niet terecht. Brendel moet zelf zijn eigen boek verkopen. Jansen heeft zelf een winkel. Noch Jansen noch Carel zijn verantwoordelijk voor de BN-geilheid van P&W en hun imtellectuele luiheid, het laakbare gebrek aan kennis van de islam.