Grootste toename armoede in niet-westerse huishoudens

In opinie door Jan Hoek op 03-12-2013 | 08:34

Armoede komt relatief vaak voor in niet-westerse huishoudens. Zij lopen met bijna 29% ruim drie keer zoveel risico op armoede als een gemiddeld huishouden en vier keer zoveel risico als autochtone huishoudens. De kans op armoede is verder het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het CBS en het SCP.

Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S liet gisteren bovendien weten dat het aantal ouderen met een onvolledige AOW-uitkering de komende jaren flink zal stijgen, vooral onder Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Amsterdammers. Een derde van hen maakt bovendien geen gebruik van een regeling om het tekort aan te vullen, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

In 2012 is de armoede in Nederland sterk toegenomen, net als in 2011. Ramingen wijzen op een minder sterke groei in 2013, en een verdere afname in 2014. 

Niet-westerse huishoudens zijn volgens het SCP en het CBA oververtegenwoordigd in de groep met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ook is bij hen in vergelijking tot de andere risicogroepen het armoederisico het sterkst gestegen in de periode 2010-2012. In 2012 lag bij de niet-westerse huishoudens het aandeel met een laag inkomen 4 procentpunt hoger dan in 2011 en bijna 7 procentpunt hoger dan in 2010.

Bij niet-westerse huishoudens heeft het lage inkomen bovendien vaker een aanhoudend karakter en komt een langdurig laag inkomen ruim vijf keer zoveel voor als bij autochtone Nederlanders. Huishoudens waarvan de hoofdkostwinner uit Marokko afkomstig is, werden in 2012 met 13% het meest getroffen door een langdurig laag inkomen. Onder Surinaamse huishoudens kwam een langdurig laag inkomen in 5,8% van de gevallen voor.

Vooral ouderen getroffen

Zowel de hoogte als de toename van het armoederisico was onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen aanmerkelijk minder dan onder de eerste generatie. Voor de tweede generatie kwamen de percentages met een laag inkomen uit op 15,5% in 2010, 18,2% in 2011 en 19,5% in 2012, tegen achtereenvolgens 23,1% , 25,9% en 30,6% voor de eerste generatie.

Dit beeld komt ook naar voren uit het onderzoek van O+S waarover het Parool gisteren schreef. De armoede onder vooral Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Amsterdamse ouderen zal stijgen omdat zij een onvolledige AOW-uitkering hebben. Volgens O+S bereikt de komende tien jaar  het grootste deel van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten en Surinamers de pensioengerechtigde leeftijd. Zij kwamen vaak op latere leeftijd naar Nederland, waardoor ze geen volledige AOW hebben. Ook hebben de laaggeschoolde migranten geen aanvullend pensioen. 

Een derde blijkt geen gebruik van te maken van de regeling om het tekort aan te vullen, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Het onderzoek bevestigt het vermoeden van het Amsterdamse GroenLinksraadslid Jan Hoek, die in 2012 voor het onderzoek had gepleitWethouder Freek Ossel (PvdA) heeft inmiddels toegezegd de doelgroepen die nu geen gebruik maken van regelingen  extra te zullen informeren.

bronnen: SCP,  Parool, GroenLinks Amsterdam

Het SCP-armoede signalement leest u via deze link

Lees ook: Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over amsterdam, aow, armoede, cba, groenlinks, jan hoek, O+S, pensioen, scp.

Delen:

Reacties


a.meurs - 12/12/2013 12:17

Vooral onder de oudere mede-Nederlanders die een gekort AOW en AIO hebben. Deze mensen werden op 1.1.2012 gekort met €33,09 KOB p.p.p.m. Volgens bericht van HansSpekman zal deze "pestregeling" (zijn woorden) terug worden gedraaid per 1.7.2014,inhoudende dat een echtpaar €2000 aan de crisis hebben bijgedragen! Een grote schande!