Goed dat Rutte-Asscher stopt met gedogen illegalen

In opinie op 14-11-2012 | 18:06

Tekst: Stefan de Bruijn

“Geen mens is illegaal”, melden tegenstanders van het aanpakken van illegaliteit, zoals GroenLinks en PvdA in Amsterdam, vaak. Ze hebben gelijk. Ieder mens heeft het recht te leven. En hopelijk gebeurt dat nog heel gelukkig ook. Maar dat betekent niet dat alle wereldburgers, met of zonder verblijfsvergunning, het recht hebben in Nederland te leven. Bij een streng en rechtvaardig asielbeleid past niet dat tienduizenden personen die illegaal in Nederland verblijven worden gedoogd. Het is goed dat het kabinet Rutte-Asscher hier een einde aan gaat maken.

Amsterdam heeft dezer maanden in Osdorp een waar vluchtelingenkamp. Mensen die zijn uitgeprocedeerd en te horen hebben gekregen dat er voor hen niets anders op zit dan terugkeren naar het land van herkomst. Na een vaak lange procedure is duidelijk geworden dat er op basis van de asielregels onvoldoende grond is om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat is zeer spijtig voor de personen in kwestie, want achter hun komst gaan vaak trieste verhalen schuil en het is ongetwijfeld prettiger om in Nederland te leven dan in bijvoorbeeld een onrustig en arm Afrikaans land.

Het siert de ‘bewoners’ van het kamp aan de Notweg dat ze in het vluchtelingenkamp, dat formeel een demonstratie is, hun standpunt over het naar hun mening te strenge vreemdelingenbeleid zo open uiten. Daar kun je het mee eens zijn of niet, zoals ondergetekende, maar de personen doen het in elk geval wel in het openbaar. Het geeft politici de kans hun standpunt al dan niet te heroverwegen. Als het aan de VVD ligt wordt vastgehouden aan het asielbeleid dat onder staatssecretaris Cohen (PvdA) is ontstaan.

Een grote groep andere personen denkt daar voor zichzelf heel anders over. Naar schatting, en vaak wordt erop gewezen dat die aan de lage kant is, leven er op dit moment zo’n 10.000 personen ‘illegaal’ in Amsterdam. Deze personen onttrekken zich geheel aan de regels van het strenge vreemdelingenbeleid en doen niet (meer) mee aan procedures om een verblijfsvergunning te krijgen. Ze leven hier en zijn voornemens dat te blijven doen. Andere Amsterdammers en diverse organisaties met goede bedoelingen ondersteunen deze mensen omdat geen mens illegaal zou zijn. “Ook al hebben ze geen verblijfsvergunning, iedereen heeft toch recht op een menswaardig bestaan?” wordt er vaak over deze personen gezegd. De ‘illegalen’ lopen hier op papier het risico dat ze worden opgepakt en uitgezet, maar in de praktijk is die kans vrijwel nihil. Amsterdam heeft namelijk besloten geen ‘illegalenjacht’ te willen en gedoogt in feite deze groep.

Het kabinet Rutte-Asscher wil een einde maken aan deze situatie. Dat doen ze door illegaliteit strafbaar te maken, omdat dit een goede basis biedt om de personen in kwestie in vreemdelingendetentie onder te brengen en te dwingen mee te werken aan hun vertrek. Strafbaarstelling is een zwaar middel, want echt criminele daden hebben de illegalen veelal niet verricht. Toch is het rechtvaardig dat illegaliteit niet wordt toegestaan en steviger wordt aangepakt. Niet door grootschalige opsporingsacties die doen herinneren aan 70 jaar geleden, maar wel door de controles te verhogen. Want waarom hebben de papierlozen wel en vele uitgeprocedeerden of anderen personen die dit ook willen niet het recht om hier te leven? En het is toch juist heel onrechtvaardig en eigenlijk ronduit asociaal om mensen hier wel te laten leven, maar de kans op het opbouwen van een menswaardig bestaan met een eigen woning en baan voor altijd te onthouden? En het is toch ook asociaal om mensen hier met velen weg te stoppen in slecht onderhouden appartementen onder erbarmelijke omstandigheden met een grote kans op uitbuiting?

Streng en rechtvaardig zijn brengt met zich mee dat je consequent bent. Dat mensen gelijkwaardig zijn betekent ook dat ze in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dat betekent dat alle personen die in Nederland een asielaanvraag doen te maken hebben met dezelfde regels en procedures. Wie aan het einde van die procedure mag blijven moet de kans krijgen hier daadwerkelijk iets van het leven te maken. Voor wie dat niet geldt, is er helaas maar een optie: terugkeren naar het land van herkomst en er daar het beste van maken. Het is begrijpelijk dat dit niet de eerste voorkeur van de personen in kwestie heeft. Maar het is wel rechtvaardig, want geen mens hoort hier illegaal te zijn.

Stefan de Bruijn
 

Andere meningen over dit onderwerp:

Meer over vluchtelingen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over illegalen, notweg, ongedocumenteerden, pvda, stefan de bruijn, vvd.

Delen:

Reacties


Hans van den Broek - 18/11/2012 15:14

Beste Jorrit, lees eerst eens goed wat ik schrijf voor je kritiek hebt. Ik schreef dat iedereen die LEGAAL in Nederland verblijft recht heeft op een uitkering. Daarom willen illegalen zo graag een legale status.
Ten tweede, hou eens op met die flauwekul dat wij een morele verplichting hebben vanwege vroeger wangedrag. Daar hebben de mensen die nu in Nederland wonen geen schuld aan en het is bovendien sterk overdreven. Er is bovendien niet alleen weggehaald, er is ook opgebouwd. Je moet nu niet net doen of al die vroegere kolonies beschaafde democratische hoog ontwikkelde naties waren voor ze gekoloniseerd werden, zoals bijvoorbeeld het Byzantijnse rijk voor het door de Turken gekoloniseerd werd.

Veel van die vroegere kolonies laten zich nu willens en wetens leegplunderen door de Chinezen in ruil voor spiegeltjes en kraaltjes en flink wat steekpenningen voor de juiste personen. Kijk maar eens naar wat er momenteel in Suriname gebeurt. Daar worden nu wegen aangelegd en woningen gebouwd door Chinese bedrijven met Chinese arbeiders in ruil voor allerlei concessies. Veel Chinezen gaan niet meer terug naar China en zo wordt Suriname opnieuw gekoloniseerd, nu door China, verkocht door haar eigen gekozen leiders.
In het binnenland oogsten buitenlandse bedrijven en Braziliaanse zelfstandigen de Surinaamse goudvoorraden.

Zoals het in Suriname gaat gaat het in vele vroegere kolonies.

Illegale immigratie is goed te begrijpen. Wie zoekt er niet naar bestaanszekerheid en een beetje welvaart? Alleen, wie wordt daar beter van? Niet Nederland en ook niet het land van herkomst dat jonge mensen verliest die zouden kunnen meehelpen met vormgeven van de toekomst van het land. Migratie is een individuele zaak, gedreven door persoonlijk egoïsme. Als je meewerkt aan illegale migratie dan help je een individu, maar je schaadt de samenleving. Dat is niet sociaal, dat is a-sociaal.

Mijn visie is dat al dat strenge gedoe niet helpt. Maak het gewoon minder aantrekkelijk hierheen te komen. Wie Nederland niets te bieden heeft gaat dan ergens anders heen, en wie wel wat te bieden heeft is welkom. Migreren is een risico nemen en is niet zielig. Soms is het gewoon de foute beslissing.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn in vrijheid genomen besluiten en dat moet je niet anderen in de schoenen schuiven met oneigenlijke argumenten en zeker niet aankomen met het slachtoffer argument. Slachtoffers hebben we al genoeg in Nederland en als het zo doorgaat zijn we straks allemaal slachtoffer vanwege het instorten van de verzorgingsstaat (wat feitelijk al aan de gang is).

Jorrit - 18/11/2012 13:13

@ Hans van den Broek:
Het is een algemene misvatting dat mensen zonder status een uitkering krijgen, ze hebben immers geen BSN en daarmee ook geen recht op een uitkering. In het kader van lijfsbehoud en levensonderhoud krijgen deze mensen een kleine vergoeding welke ze in staat stelt om eten te kopen. Voor de rest zijn deze mensen vaak afhankelijk van de goedheid van organisaties en prive personen. Zelf zet ik mij wel in voor de zogenaamde illegaal, puur omdat ik weiger te accepteren dat mensen illegaal kunnen zijn. De westerse Europeaan heeft in de oudheid grote delen van de wereld middels geweld gekolonialiseerd, in die kolonies hebben we de bodemschatten en alle anderen voorraden vakkundig geroofd waarna we het land compleet ge-exploiteerd en verkracht achter lieten. Deze landen zijn extreem verarmd, andere landen vanwaar veel vluchtelingen komen worden momenteel nog steeds uitgebuit, bijvoorbeeld de Royal DUTCH Shell in the Niger delta in Nigeria.
Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat een land dat armoede, onderdrukking en uitbuiting zaait,
dit ook zal oogsten.

Flip van Dyke - 17/11/2012 15:21

Niet strafbaar zijn, zoals de situatie nu is, en gedogen wordt hier door elkaar gehaald. Niemand mag hier illegaal verblijven, tenzij de overheid de situatie gedoogd. Dat was een beetje met Mauro het geval. Er is echter geen enkele sprake van gedogen hier. Dat het niet strafbaar is nu wil niet zeggen dat de overheid het tolereert. Het is verboden, alleen staat er geen sanctie op. Ik heb sterk het idee dat de schrijver dat niet beseft.
Het strafbaar stellen -het wordt een overtreding- zal niets veranderen aan de situatie. Het zal een boete worden van -pakweg- 100 euro. Zie je het voor je? Allerlei gedoe: bonnetjes uitschrijven, rechtszaak eventueel en je krijgt er geen cent mee binnen; iets met kale kip en zo. Willen de voorstanders dan aub ook vertellen wat de politie dan niet meer of minder moet gaan doen?
Je krijgt er geen illegaal minder om en je krijgt er geen illegaal mee weg. Het hele idee komt van de PVV in het kader van buitenlanders de grond in trappen.
Er zijn in NL ongeveer 100.000 illegalen dus in Amsterdam 10.000 is niet onwaarschijnlijk. Dat aantal van 100.000 is lager dan pakweg 10 jaar geleden en ik weet dat het er 35 jaar ook ongeveer ook zoveel waren. Illegaliteit heb je overal in de wereld en je moet er als overheid wat aan doen, maar kom nu niet met die fake aanzetten.

Hans van den Broek - 17/11/2012 08:59

Het probleem is niet dat er zoveel mensen zo graag in Nederland willen wonen, het probleem is dat iedereen die legaal in Nederland verblijft recht heeft op een uitkering. Dat maakt Nederland aantrekkelijk voor de verkeerde mensen en ondermijnt de verzorgingsstaat.
Wie geen muizen in huis wil moet niet met broodkruimels gaan lopen strooien en dat is precies wat men in Nederland wel doet.
De illegalen die nu willen blijven bleken niet in staat zich een inkomen en een bestaan te verwerven in Nederland zoals zoveel van hun illegale broeders en zusters wel lukt. Nu proberen ze maar op deze manier binnen te komen, bij de Sociale Dienst .
Als we van dit eindeloze gedoe willen afkomen is er maar één oplossing, geen Nederlands paspoort, geen uitkering, niet ingeburgerd, geen eigen inkomen, geen Nederlands paspoort. U zult eens zien hoe spectaculair de immigratie en de asielverzoeken dalen en hoe de kwaliteit van de immigranten toeneemt.

Walid - 14/11/2012 21:47

Helemaal eens met Daniel. En zoals ik al elders op dit blog las: door illegaliteit strafbaar te stellen, wordt vooral de macht van de mensensmokkelaars groter. Ik heb 3 jaar 'illegaal' in Nederland gewoond. Je wil niet weten hoeveel mensen misbruik willen maken van de kwetsbare positie waar je dan in leeft. De PvdA heeft m'n stem verloren door hiermee akkoord te gaan en met een paar andere trieste maatregelen in de integratie/immigratieparagraaf

daniel - 14/11/2012 21:28

Nou Stefan de Bruijn, der is genoeg aan te merken op jouw stuk, al heb ik niet de illusie dat we het ooit eens zullen worden. Jij presenteert dit als de oplossing, maar deze maatregel verergert de situatie voor iedereen.

Ondanks de toename van strenge maatregelen (zo streng zelfs dat Nederland regelmatig door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Defence for Children, Human Rights Watch en de Raad van Europa op de vingers wordt getikt) is het aantal ongedocumenteerden dat Nederland verlaat volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek al jaren stabiel. Let`s face it, ook al zou jij het liefst zien dat ze allemaal vertrekken, je lost dat echt niet op door strengere maatregelen. Zelfs het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie!) formuleerde het in 2010 als volgt: 'De informele economie heeft een tweeslachtige status: het mag niet, maar we kunnen er niet omheen.' Met andere woorden, Samsons woorden tijdens het PvdA congres dat dit 'symboolpolitiek' is klopt. Maar bleef het maar bij symboolpolitiek.....

Strengere maatregelen leveren alleen maar meer ellende op. Als ze zelf slachtoffer worden van uitbuiting, geweld of andere vervelende zaken durven en kunnen ze echt geen hulp meer in te roepen. Ik snap niet wat jij hieraan rechtvaardig vindt. Bovendien bestaat de kans dat door al die repressie ongedocumenteerden gedwongen worden tot kleine diefstallen om te voorzien in hun primaire levensonderhoud. En des te meer van dit soort kleine vergrijpen, des te harder schreeuwt rechts Nederland om meer repressie. Zo kom je in de bekende vicieuze cirkel. Ik heb liever dat de politie echte criminelen keihard gaat aanpakken in plaats van hun kostbare capaciteit hiervoor in te zetten. Volgens mij zou iedereen dat moeten vinden.

Dan je ook nog helemaal voorbij aan het feit dat sommige mensen niet uitzetbaar zijn. Ze worden opgepakt en staan na een maand of 6 weer op straat. De strafbaarstelling zal en gaat hier echt niets aan veranderen.