Glenn Helberg: “Het gaat om rechtvaardigheid”

In opinie op 02-07-2015 | 13:00

Op nieuwwij een interview met psychiatier Glenn Helberg, voorzitter van het Overleg Orgaan Caribische Nederlanders (OCAN), lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, lid van de Adviesraad Diversiteit en Integratie (ADI) in Amsterdam, is hij een centrale figuur.

Over het slavernijverleden zegt hij onder andere: "De Nederlandse regering zou excuses kunnen aanbieden aan hun nazaten hier te lande, en in de landen die gekolonialiseerd waren. Maar er is bij de overheid een grote angst om dat te doen – men is bevreesd dat het geld gaat kosten. De eerste reflex is: ‘We willen niet betalen.’ Ondertussen is duidelijk dat er in dat verhaal van de slavernij zeer veel geld verdiend is. In mijn persoonlijke geschiedenis bijvoorbeeld blijkt: de eigenaar van de slavenplantages waar mijn voorouders slaaf waren – dat was de bank, de toenmalige Nederlandse Bank! Dus een geldinstituut was de baas."

Enkele andere citaten:

Wat ik zie, is het psychologische effect op de afstammelingen van de slaven. Die mensen is op elk niveau verteld dat zij niet deugen, hun relaties niet, hun cultuur niet, hun lijf, godsdienst, uiterlijke kenmerken, normen en waarden, seksualiteit. Op elk niveau werd hen verteld dat ze niet oké waren.
Er zijn zoveel kanten aan dit verhaal van onderdrukking en in het huidig tijdsgewricht is men zich meer dan ooit bewust van de gevolgen. Ook hoe dit denken in termen van meer en minder nog steeds leidt tot verminderde kansen voor kinderen met een zwarte huidskleur. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn minder, hun kansen om succesvol te zijn in het onderwijs zijn minder. Men slikt het niet meer voor zoete koek dat de statistieken die er liggen verklaard zouden kunnen worden door een lagere intelligentie van zwarte kinderen."
(...)
“Elke dag opnieuw zie ik hoe het verhaal dat verteld wordt over mensen, het oordeel dat uitgesproken wordt, uitmaakt in de psyche en in het leven. Als ik steeds te horen krijg dat ik hyperseksueel ben, dom en lui, en niet in staat met geld om te gaan, word ik daardoor beïnvloed. Het is die trias: dom, lui en hyperseksueel."
(..)
“Het collectieve trauma is: als je slachtoffer bent geweest en je realiseert je onvoldoende welk effect het op jou heeft gehad, dan kan het zijn dat je zelf dader wordt. Bij trauma’s zie je dat ze doorgegeven worden.
 

Lees verder en veel meer op nieuwwij.nl


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over Glenn Helberg, nieuw wij, slavernij, slavernijverleden.

Delen:

Reacties


Jan van Oort - 04/07/2015 14:18

"Afgelopen dinsdag werd de afschaffing van de slavernij herdacht. In de 17de eeuw verhandelde Nederland via de West-Indische Compagnie naar schatting tussen de 400.000 en 500.000 Afrikanen als slaven. Op 1 juli 1863 werden de ketenen verbroken en de slavernij afgeschaft. Na ruim 335 jaar werd door de Nederlandse overheid een einde gemaakt aan de uitbuiting van zwarte mensen.

Vrijheid

Als zwarte man ben ik blij in een tijd en in een land te leven waarin deze vorm van onderdrukking niet langer aan de orde is. Vandaag de dag zijn er kansen voor iedere Nederlander, ongeacht ras of huidskleur. Ondanks dat gegeven en de enorme vrijheid die een ieder in dit land krijgt zijn er nog vele opiniemakers die de laatste overblijfselen van discriminatie op huidskleur blijven benadrukken en uitvergroten.

Deze opiniemakers winkelen selectief in de geschiedenisboekjes. Inderdaad getinte en zwarte mensen hebben niet altijd dezelfde rechten gehad als blanke mensen. Sterker nog getinte en zwarte mensen zijn decennia lang stelselmatig onderdrukt en niet als volwaardig mens gezien. Maar in plaats van constant terug te kijken naar het verleden en een slachtofferrol in te nemen zou men juist dankbaar moeten zijn voor de tijd waarin wij leven en voor de strijd die velen, zowel getinte als blanke mensen, leverden op weg naar gelijkheid.

Zieligheidsdenken

Deze generatie getinte en donkere mensen hebben niets te maken met de positie waarin slaven leefden. Net zoals dat de huidige generatie blanken niets te maken hebben met de opstelling van slavenhandelaren. De eeuwige vraag van een zeer beperkt deel van de getinte bevolking om excuses, laat staan herstelbetalingen te ontvangen zijn dan ook ridicuul. Helaas is er een kleine groep getinte en donkere mensen die een business hebben gemaakt van zieligheidsdenken. Deze groep verdient simpelweg hun geld aan het leven onder een steen waar heel groot "slavernij" op geschreven staat.

De eenzijdige claim die deze groep op de slavernij legt is misselijkmakend. De geschiedenis staat immers bol van deze voorbeelden. Van het oude Egypte en het Romeinse rijk, tot de Griekse oudheid. Het eeuwige zieligheidsdenken van mensen als Quinsy Gario en Sylvana Simons zou eens afgelopen moeten zijn. Het hypocriete gekrijs wanneer man en paard worden benoemd. Ja, een synoniem voor donkere mensen is het woord neger, en ja een neger is zwart. In plaats van bij iedere niet politiek correcte uitspraak stampij te maken en te betuttelen zouden deze mensen dankbaar moeten zijn in een land te leven waar ze ultieme vrijheid genieten."

https://cdja.nl/2015/07/de-onterechte-claim-op-slavernij/#.VZbtv56_t0k.twitter