Gemeente Den Haag voert anoniem solliciteren in na succesvolle proef

In opinie op 04-11-2016 | 12:45

Na een succesvolle pilot start de gemeente Den Haag start volgend jaar met anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De sollicitatiecommissie weet dan niet wat de naam van de sollicitant is.

Er solliciteerden tijdens de pilot meer mensen met een migratie-achtergrond: een toename van 24 procent naar 31 procent, meldt onderzoeksbureau Motivaction die de proef evalueerde voor de gemeente. 

Uiteindelijk werden er tijdens de pilot wel meer mensen aangenomen met een migratie-achtergrond. Maar het is lastig te verklaren of dat komt door anoniem solliciteren, omdat de sollicitant na het eerste gesprek niet meer anoniem is. 

PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh is blij met de resultaten, maar benadrukt tegenover de NOS dat discriminatie op de arbeidsmarkt hierdoor niet is verdwenen. "Dit is een belangrijk instrument, maar we blijven ook inzetten om onze mensen bij sollicitaties een brede blik te laten hanteren. Ook sluit ik niet uit dat we doelgroepenbeleid gaan voeren. We zijn nog geen afspiegeling van de stad," zegt hij.

Hoogleraar economie Robert Dur is minder onder de indruk van de resultaten. "Het is op basis van dit onderzoek niet te zeggen of dit mensen met een migratie-achtergrond een eerlijkere kans geeft op een baan. Er moet eerst meer onderzoek gedaan worden naar anoniem solliciteren," laat hij de NOS weten.

Uit de tot nu toe gepresenteerde verkiezingsprogramma's blijkt dat GroenLInks en de PvdA ook voorstander zijn van anoniem solliciteren. GroenLinks stelt voor dat de overheid bij de eigen vacatures het voortouw neemt bij het gebruik van anoniem solliciteren. De PvdA gaat op dit punt verder: de sociaaldemocraten willen dat anoniem solliciteren de norm wordt bij alle overheden en (semi) publieke instellingen. Meer bij de NOS

Zie ook: discriminatie op de arbeidsmarkt is sluimerend gif

Meer over discriminatie op Republiek Allochtonië hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over anoniem solliciteren, arbeidsmarkt, discriminatie.

Delen: