Formatie geeft vooral VVD vreemde rol in debat gezinsmigratie

In opinie door Roemer van Oordt op 10-10-2012 | 14:23

De nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer en de kabinetsformatie waren de afgelopen week samen goed voor een aantal bijzondere debatten over strengere regels voor gezinsmigratie. De behandeling van een aangenomen motie van GroenLinks plaatste de formatiepartijen gisteren in een vreemde positie. In de motie wordt demissionair minister voor Immigratie Gerd Leers opgeroepen om de begin deze maand ingevoerde wetgeving op te schorten zolang er geen nieuw kabinet is.

Volgens de minister is deze motie echter onuitvoerbaar, omdat het nieuwe beleid op 1 oktober onherroepelijk van kracht is geworden, en juridisch-technisch onmogelijk valt op te schorten. Tijdens het debat bleef Leers bij zijn standpunt dat het staande beleid niet terug te draaien valt zolang niet duidelijk is hoe het nieuwe beleid eruit komt te zien. Van het zittende kabinet, zo zei hij, kan door zijn demissionaire status op dat gebied weinig worden verwacht. Bovendien staat de bewindsman zelf achter aanscherping van de regels. Het gaat daarbij om strengere eisen op het gebied van zaken als huwelijksakte, leeftijd en wachttijden.

Terugdraaien of niet uitvoeren
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het aangescherpte beleid voor gezinsmigratie wordt teruggedraaid. Over de manier waarop is nog geen duidelijkheid. Door de formatiebesprekingen manoeuvreren de PvdA en vooral de VVD zich in een onwennige positie. De sociaaldemocraat Van Dam werkt - ondanks dat zijn partij voor is - niet mee aan de inhoudelijke voorstellen vanuit de oppositie die pleiten voor het intrekken van de aangescherpte regels. Wel wil de PvdA’er dat het nieuwe beleid gedurende de formatie niet wordt uitgevoerd. Hij zal later deze week een motie indienen waarin de IND wordt opgedragen tot 1 december geen besluiten meer te nemen over aanvragen.

Leers gaf in het debat aan dat driekwart van de te verwachten aanvragen die onder het nieuwe beleid vallen adviesaanvragen zijn. Hij blijkt bereid om tegen de aanvragers te zeggen dat in de Tweede Kamer momenteel een politieke discussie plaatsvindt die gunstig voor hen zou kunnen uitvallen, zonder daarbij beloftes te doen.

Vooruitlopen
Daarmee kwam hij tegemoet aan de wensen van de VVD. Hoewel de liberalen voorstanders zijn van het aangescherpte beleid, gaf Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen aan de politieke realiteit onder ogen te zien van de gewijzigde verhoudingen in de Tweede Kamer. Het is volgens haar dan ook niet meer dan ‘een kwestie van fatsoen’ om de aanvragers te laten weten dat het beleid waarschijnlijk opnieuw op de schop gaat.

In de ogen van zowel PVV als CDA liep zij daarmee onnodig vooruit op de situatie. Volgens Sietse Fritsma (PVV) - die zijn oren niet geloofde - betekent de opstelling van de VVD dat Mark Rutte tijdens de formatie schijnbaar al akkoord is gegaan met een afgezwakt gezinsmigratiebeleid en dat de partij zich heeft laten piepelen door links. Ook CDA’er Eddy van Hijum zette vraagtekens bij de snelle conclusies van Van Nieuwenhuizen. Zij anticipeert in zijn ogen op beleid waarvan het nog niet duidelijk is hoe dat er uit gaat zien.

Haast
De procedure om de regels te veranderen vergt nogal wat tijd. Mocht een nieuw kabinet besluiten om per 1 januari 2013 het beleid weer te wijzigen, dan moet de inhoud daarvan uiterlijk op 1 november bekend zijn, omdat dan de systemen van de IND nog tijdig kunnen worden aangepast. Voortvarendheid bij het formuleren van een humaner geluid als vervanging voor de aangescherpte regels voor gezinsmigratie door de ondertekenaars van de motie is dus geboden. Een mooie taak voor de initiatiefnemer; de kersverse fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik.

Bronnen: NRC, NU, Volkskrant, Trouw

Meer over gezinsmigratie: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over formatie, gerd leers, gezinsmigratie, ind, roemer van oordt.

Delen: