Ferme taal opperrabijn blijkt succesvol

In opinie op 22-10-2012 | 08:38

Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw komt tegemoet aan bezwaren die joodse en islamitische convenantpartners hebben tegen het conceptbesluit over het onverdoofd ritueel slachten. Dat zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. Uit de voorlopige tekst kon worden opgemaakt dat het ministerie zich ook mag gaan bemoeien met de religieuze facetten van de slacht; voedsel voor stevige uitspraken van joodse zijde.

Zo liet opperrabijn Ralbag eerder deze week in het NRC weten de concepttekst te zien als een “de facto” einde van de joodse rituele slacht in Nederland en is Nederland straks “voor orthodoxe joden geen geschikt woonland meer”. Hoewel hij niet de officiële gesprekpartner voor Bleker is, heeft zijn ferme taal wel effect gesorteerd.

Om bij de convenantpartners “zorgen weg te nemen” wordt de tekst door het ministerie aangepast. De rol van de ambtenaar wordt beperkt tot zaken van technische en diergeneeskundige aard en in de werkinstructies voor de veteniairs van de Voedsel- en Warenautoriteit wordt vastgelegd dat zij zich niet mogen bemoeien met aspecten van de slacht die voorvloeien uit de religieuze riten.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) heeft laten weten met deze wijzigingen in beginsel te kunnen leven, maar wil de werksinstructies nog wel zien. Het is nog wachten op een officiële reactie van moslimzijde.

Bleker wil de aangepaste concepttekst de komende weken voorleggen aan de ministerraad. Hiermee lijkt voor de staatssecretaris een politiek gevoelig dossier op de valreep positief te worden afgerond. Bleker zegt daarover in het NRC: “Ik vind het een van de grootste verdiensten van dit kabinet dat wij er in een periode waarin de verdraagzaamheid rond religie en minderheden onder druk stond in zijn geslaagd een evenwicht te vinden tussen de vrijheid van godsdenst en de verbetering van dierenwelzijn”.

Bron: NRC

Meer over rituele slacht: hier
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


Meer over bleker, dierenwelzijn, godsdienstvrijheid, joden, moslims, nik, ritueel slachten.

Delen:

Reacties


vanhetgoor - 24/10/2012 19:18

Als de opperrabbijn er voor kiest om stommetje te spelen dan is dat zijn zaak. Als hij geen stap vooruit wil maken dan is dat ook zijn zaak. Het is heel duidelijk dat de Nederlandse eisen aan het slachten van dieren van een hogere moraal zijn dan wat de rabbijn zich kan voorstellen, dan kan de rabbijn doen alsof er in Nederland geen plaats meer is voor joden, maar feitelijk heeft hij zich buiten de discussie geplaatst door te doen alsof de regels voor de koosjere slacht niet al eerder zijn aangepast sinds het begin van de jaartelling. Meerdere malen is de joodse rituele koosjere slacht aangepast aan het voortschrijden der techniek en de stappen voorwaarts in beschaving.

De joodse rituele slacht heeft als voorwaarde dat het dier goed behandeld dient te worden, pijnbestrijding bij de slacht hoort daar bij. Vroeger kon dat niet, nu kan dat wil. Ergo, regels aanpassen en heel snel inbinden. Er is één ding dat dodelijk is voor opperrabbijnen en dat is met goede argumenten komen die het tegendeel beweren van wat die rabbijn voorstaat.