Extra begeleiding kansrijke migrantenleerlingen loont

In opinie door Maurice Crul op 08-10-2012 | 12:12

De kinderen van nieuwkomers in Europa vormen een snel groeiende en vaak opvallende groep jongeren, maar toch is er nauwelijks vergelijkend onderzoek naar gedaan. Voor het boek 'The European Second Generation Compared' werd door Maurice Crul en anderen in 8 landen onder 10.000 jongeren informatie verzameld op het gebied van onderwijs, werk, sociale relaties, religie en identiteitsvorming.

Met die informatie willen de auteurs een beeld schetsen van de positie van de kinderen van immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in 15 Europese steden. Ook wordt in vergelijkend perspectief aandacht geschonken aan de sterke en zwakke punten van stedelijk sociaal- en integratiebeleid.

Een van de opvallende uitkomsten; in Nederland verlaten migrantenkinderen vaker voortijdig de school dan in andere Europese landen, zoals Frankrijk, Zweden en Zwitserland. Volgens hoogleraar Crul, mede-oprichter en coördinator van het project ‘The Integration of the European Second Generation (TIES)’, ligt dat vooral aan de vrijheid die de zwakste leerlingen hier krijgen om zelf te bepalen of ze na afronding van het VMBO nog verder willen leren of niet. In de meeste Europese landen blijven álle jongeren in de beschermde schoolomgeving tot ze achttien zijn. Dat blijkt gunstig voor zwakkere leerlingen.

Het zou, zegt Crul, ook beter zijn als de leerlingen pas op een latere leeftijd een keuze hoeven te maken voor het schoolniveau. In bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk doen jongeren dat pas op hun vijftiende, twee jaar later dan bij ons. Daardoor krijgen kinderen van migranten twee jaar langer de tijd hun taalachterstand in te lopen en dat gebeurt dan ook in die landen.

Door te investeren in extra begeleiding van kansrijke migrantenkinderen zouden die volgens Crul een onderwijsniveau hoger kunnen komen. Dat is goed voor de Nederlandse maatschappij, vindt Crul. Daarbij verwijst hij naar data uit het onderzoek die aantonen dat succesvolle kinderen van migranten modernere opvattingen hebben over de gelijkheid tussen man en vrouw en de verdeling van werk en zorg, dan laag opgeleide kinderen van migranten. Ze hangen een moderne vorm van de islam aan en schakelen moeiteloos tussen twee culturen, aldus Crul

Bronnen: NRC, NOS, AUP

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over maurice crul, migrantenkinderen, onderwijs, voortijdig schoolverlaten.

Delen:

Reacties


vanhetgoor - 09/10/2012 10:50

Het bericht klopt niet. Het verschil tussen hoop en werkelijkheid kan men wel op papier zetten maar daarmee wordt het nog geen waarheid.

De afgelopen tientallen jaren heeft men met extra klasjes en cursussen getracht om mensen die uit de boot zijn gevallen weer op het goede spoor te krijgen, maar het heeft niet veel zin gehad. Als men een winnaars mentaliteit niet heeft dan wint men niet.

De wil om deel uit te maken van de maatschappij is het enige dat van belang is. Als iemand de taal niet wil leren dan zal hij geen baan krijgen, als iemand liever blowt dan werkt, als iemand liever in een koffiehuis hangt dan leert, als iemand zieke gedachten heeft . . . . , zo iemand is niet te helpen! Het heeft geen zin, dat is jaren lang reeds bewezen.