Expertmeeting allochtone lesbiennes

In opinie door Warner Hemmes op 18-01-2011 | 09:30

Allochtone lesbiennes zijn amper in beeld, waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat ze er niet zijn. Niets is minder waar.

Veel allochtone vrouwen met lesbische gevoelens hebben het idee een dubbele strijd te moeten voeren: allochtoon zijn èn lesbisch. Dit geldt voor de Poolse lesbo net zo goed als voor de Marokkaanse en de Hindostaanse. Ook degenen die zich bewust zijn van hun gevoelens kiezen vaak voor geheimhouding en een dubbelleven. De taboes zijn domweg te groot evenals de prijs van een coming out.

ACB Kenniscentrum geeft aandacht aan het onderwerp homoseksualiteit en diversiteit. In 2010 is o.a. de nota  ‘in de kast, uit de kast’  uitgebracht waarin ook aandacht werd besteed aan allochtone lesbiennes. Ligt het onderwerp  ‘in de grote stad’ al gevoelig, daarbuiten is er vaak sprake van een oorverdovende stilte en zwijgen. We vinden het belangrijk aandacht te genereren voor allochtone lesbiennes.

In een expertmeeting willen we informeren en kennis uitwisselen. Juul van Hoof, adviseur homo-emancipatie bij Movisie houdt een inleiding. We gaan in op de volgende vragen:

- Is er inzicht hoe het gaat met deze ‘groep‘ in Noord-Holland?
- Waarin verschillen zij van autochtone lesbiennes?
- Hoe komt het dat zij moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks te interviewen?
- Wat is er nodig voor allochtone lesbiennes om zich veilig te voelen?
- Welke handvatten zijn er om met dit thema aan de slag te gaan?

Wat willen we?
- Meer aandacht genereren voor de allochtone lesbiennes in Noord-Holland.
- Kennis vergroten bij professionals binnen de zorg en vrijwilligers die actief zijn binnen een vrouwennetwerk over dit onderwerp.
- Inzicht geven in de do’s en don’ts bij contacten met allochtone lesbiennes.
- Aan de hand van deze startbijeenkomst samen bepalen waaraan tijdens een mogelijke vervolgbijeenkomst aandacht besteed moet worden.

Voor wie bedoeld?
De expertmeeting is bedoeld voor professionele hulpverleners uit de GGZ en gezondheidszorg, opbouwwerkers, coördinatoren van vrouwencentra, en vrijwilligers binnen vrouwenorganisaties in de gehele  provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie: Warner Hemmes, ACB Kenniscentrum: w.hemmes@acbkenniscentrum.nl,  tel: 020 6279460


Meer over acb kenniscentrum, allochtone homo's, expertmeeting, homoseksualiteit, lesbiennes, lesbo's, warner hemmes.

Delen: