Etniciteit blijft bepalende indicator onderwijsachterstand

In opinie op 13-09-2013 | 13:23

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en vragen blijvend om aandacht. Veel allochtone leerlingen hebben ondanks een inhaalslag nog steeds behoorlijke leerachterstanden. Autochtone kinderen van laagopgeleide ouders hebben de afgelopen decennia hun achterstand nauwelijks ingelopen. Dat stelt de Onderwijsraad in een gisteren verschenen adviesrapport met aanbevelingen.

Nederland kent relatief weinig laagpresteerders in het onderwijs. Wel blijven leerlingen die van huis uit minder worden toegerust voor een succesvolle schoolloopbaan achter bij andere leerlingen. Al sinds de jaren zeventig heeft Nederland voor deze leerlingen het onderwijsachterstandenbeleid. In
de loop der jaren is dit beleid diverse malen gewijzigd en is er een complex bekostigingssysteem ontstaan. Bovendien is er weinig zicht op de besteding van de middelen door scholen en de geboekte resultaten. Om hier het hoofd aan te bieden komt de Onderwijsraad met een drietal aanbevelingen.

Allereerst, zegt de raad, moeten achterstandsmiddelen worden toegekend aan basisscholen op basis van het opleidingsniveau van de ouders én etniciteit. Beide indicatoren blijken nog altijd het meest bepalend voor leerachterstanden. Het schrappen van de indicator etniciteit uit het verdeelmodel in 2006 heeft niet tot verbeteringen geleid, maar wel meer complexiteit tot gevolg gehad. Door de invloed van beide indicatoren op leerachterstanden periodiek te monitoren kan het verdeelmodel volgens de raad bij de tijd worden gehouden. En scholen met veel autochtone doelgroepleerlingen moeten meer van de beschikbare achterstandsmiddelen kunnen profiteren.

De Onderwijsraad adviseert het ministerie en gemeenten ook om scholen zelf te laten bepalen hoe ze de achterstandsmiddelen besteden. Voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijsachterstandenbeleid is het dan wél essentieel dat scholen zichtbaar maken wat ze met de toegekende middelen hebben gedaan (en waarom) en daarover in gesprek gaan met belanghebbenden, binnen en buiten de school.

Tot slot stelt de raad dat er nog weinig wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van verschillende maatregelen om goed onderwijs te bieden aan doelgroepleerlingen. Daarom is het advies om te investeren in een meer systematische kennisopbouw. Dit kan scholen helpen om beschikbare achterstandsmiddelen doelgerichter in te zetten. Voor een succesvolle opbouw van kennis is samenwerking tussen scholen, onderwijsontwikkelaars en onderzoekers essentieel.

Bron: Onderwijsraad

Meer over onderwijsachterstand op dit blog: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over doelgroepleerlingen, etniciteit, leerachterstanden, onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid, onderwijsraad, opleidingsniveau.

Delen:

Reacties


abdel kaolo - 14/09/2013 09:10

de tijd dat we allemaal nederlanders zijn is nog ver weg hoor... mijn kleinkinderen zullen nog steeds niet geaccepteerd worden. Maar goed, ons ontwikkelen staat of valt met onderwijs. help je broertjes, neefjes! waarom lukt het onze meiden wel om hoge opleidingen te volgen? ik dank allah voor mijn vader die me stimuleerde om naar school te gaan en te zorgen dat ik goed terecht kwam.... nu probeer ik het door te geven. Je moet als allo twee keer zo goed zijn... dus hup aan de slag

Fatma Agca - 13/09/2013 13:50

Over een tijdje bestaat geen term allochtoon meer en zijn we allemaal Nederlanders. Ik ben benieuwd waar slechte beleidsvoering, mager onderwijs, onvoldoende onderzoek en pedagogische onmacht dan op afgeschoven gaan worden.