Emcemo: wij zijn niet tegen fraude-onderzoek door de SVB

In opinie door Emcemo op 11-04-2014 | 11:37

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling is ongelukkig over de media-aandacht die het centrum de afgelopen week heeft gekregen.

In tegenstelling tot wat op verschillende plaatsen is beweerd, is Emcemo niet tegen onderzoek naar fraude door de SVB of andere instanties. Dat laat Emcemo in een korte verklaring weten.

Volgens Emcemo heeft de  steekproef van de SVB, waarbij Marokkaanse AOW-gerechtigden worden bevraagd over verblijf en eventuele bezittingen in het buitenland,  voor veel beroering gezorgd onder deze groep mensen.

De media, althans zo blijkt in de tot nu toe over dit onderwerp verschenen artikelen, heeft dit aspect echter onderbelicht gelaten maar zich vooral gestort op het standpunt van Marokkaanse belangenorganisaties die , overspoeld met vragen van velen uit de genoemde groep AOW-gerechtigden, zouden hebben
ingenomen.

Emcemo, één van deze organisaties, schrijft dat zij evenals andere organisaties en hulpverleners de mensen zo goed mogelijk probeert te informeren en adviseren. In de berichtgeving van bepaalde, niet nader door Emcemo genoemde kranten, zou het standpunt van Emcemo consequent onjuist zijn weergegeven.

Emcemo formuleert haar standpunt in het persbericht als volgt: 

  • Emcemo is niet tegen fraudeonderzoek door de SVB of andere instanties en heeft zich daar ook nooit over uitgesproken.
  • de brief van 3 april 2014 van de SVB met de daarbij gevoegde vragenlijst roept veel vragen op;
  • het advies aan de mensen is om de vragenlijst vooralsnog niet in te vullen en terug te sturen totdat er meer duidelijkheid van de SVB is verkregen over de gebruikte onderzoeksmethode, waarbij de vraagstelling speciek gericht is op Nederlanders van Marokkaanse afkomst;
  • wij hopen die duidelijkheid snel van de SVB te krijgen;
  • een nadere standpuntbepaling zal plaatsvinden na beantwoording van onze vragen door de SVB.

Informatiebijeenkomst

Emcemo organiseert vanmiddag om 18.00 uur een informatie-avond over dit onderwerp in Moskee al Ummah (Slotervaart): Ook zal er dit weekend een bijeenkomst volgen in de Amsterdamse El Kabir moskee.

Lees ook

Veel Marokkaanse Nederlanders in problemen door nieuw beleid belastingdienst

Fraudevraag van SVB zint Marokkanen niet (Parool) 

VVD: Emcemo frustreert aanpak fraude met oproep (AT5)

Marokkanen boos over oproep SVB

Marokkanen weigeren opgaaf buitenlands bezit (GeenStijl)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over emcemo, marokkanen, marokko, svb, uitkeringen, woonlandbeginsel.

Delen: