Emcemo vraagt in brief aan Asscher humane oplossing voor Marokkaanse senioren met AIO-uitkering

In opinie door Emcemo op 23-06-2014 | 15:42

Emcemo heeft een brief gestuurd aan minster Asscher om aandacht te vragen voor honderden Marokkaanse, soms hoogbejaarde ouderen die in flinke financiele problemen dreigen te komen door het controleonderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar AIO-uitkeringen.

Volgens Emcemo-voorzitter Abdou Menebhi gaat het in sommige gevallen om vele tienduizenden euro's die terugbetaald moeten worden. Emcemo is volgens Menebhi niet tegen de controles, maar de Marokkaans-Nederlandse organisatie vraagt om een humane behandeling van de ouderen, waarvan sommigen ziek zijn geworden van de stress. Daarnaast meent Emcemo dat bij de controle in Marokko gebruik wordt gemaakt van niet betrouwbare, soms corrupte ambtenaren.

De ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) is bedoeld voor mensen met een onvolledig AOW-pensioen en een inkomen dat lager ligt dan het sociaal minimum. De AIO vult aan tot het sociaal minimum. Voor de hoogte van de AIO tellen ook overige inkomsten en spaargeld of bezittingen (een huis of een stuk grond) mee. De SVB heeft begin april een mailing verstuurd aan alle klanten met een AIO-aanvulling om de gegevens te controleren. 

De SVB vrroeg dit jaar ook om het persoonlijke ID-nummer in het land van herkomst. Hiermee kan gemakkelijker bij de lokale autoriteiten worden nagegaan of er sprake is van een pensioen/uitkering of vermogen in dat land. Na protesten uit vooral de Marokkaanse gemeenschap zal de SVB het Marokkaanse Identiteitsnummer in eerste instantie niet opvragen. Dit gebeurt alleen wanneer er aanleiding is voor een vervolgonderzoek. 

Abdou Menebhi laat weten niet tegen het onderzoek te zijn. "Natuurlijk, de wet moet worden uitgevoerd. Wel willen wij de minister vragen om een humane oplossing. We hebben inmiddels honderden mensen gesproken en velen blijken niet op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden die aan de AIO verbonden waren. Ze zijn hierover nooit voorgelicht of ze zijn onvoldoende voorgelicht. Sommigen hebben de AIO zelf nooit aangevraagd. In enkele gevallen vrezen nu mensen die op het absoute minmum leven dat zij 70.000 tot 80.000 euro moeten terugbetalen. Sommigen zijn daar letterlijk doodziek van." 

Daarnaast heeft Menebhi bedenkingen bij de wijze waarop nu in Marokko wordt gecontroleerd of de ouderen daar nog bezit hebben. "De ambassade werkt samen met lokale ambtenaren die in sommige gevallen volstrekt onbetrouwbaar of corrupt zijn. Ook gebeurt het geregeld dat een familiehuis dat bezit is van verschillende broers en zussen ten onrechte als het bezit van alleen de in Nederland wonende ouderen wordt gezien."  

Menebhi vraagt Asscher om rechtvaardige wijze van controleren en om clementie met de ouderen. "Laat de wet niet met terugwerkende kracht gelden of nog beter: stel de ouderen een pardonregeling voor zoals in het verleden ook met rijke Nederlanders is gebeurd."

Hieronder de tekst van de brief van Emcemo.

Brief aan Lodewijk Asscher
 

Geachte heer Asscher,

Wij richten ons tot u omdat er binnen de genoemde groep een zorgwekkende situatie is ontstaan. Waar gaat het om? Het gaat om een groep van ongeveer 6.600 gepensioneerden met een Aio-uitkering. De meesten van hen hebben rond de 40 jaar hard gewerkt in Nederland.
Ze hebben hun volledige pensioen niet gehaald omdat ze meestal bij meerdere bedrijven hebben gewerkt, veel van die bedrijven kenden ook geen pensioenregeling.
Degenen die geen volledig pensioen hebben, ontvangen een aanvulling uit de Aio.

Ze hebben nooit de consequenties en voorwaarden te horen gekregen die bij deze uitkering van kracht zijn. Een reëel alternatief om een volledige vermogensonafhankelijke ouderdomsvoorziening op te bouwen, zoals ouderen die in Nederland zijn geboren, hebben zij nooit gehad. De mogelijkheid van de vrijwillige Aow-verzekering is nooit serieus onder de aandacht van deze mensen gebracht.

Door de nieuwe maatregelen hebben de ouderen een brief van de SVB gekregen, waarin hun verzocht wordt een scala aan vragen te beantwoorden. EMCEMO en andere Marokkaanse organisaties hebben bij de SVB bezwaar aangetekend tegen bepaalde vragen in het formulier omdat wij van mening zijn dat deze geen rechtsbasis hebben. Uit het overleg met de SVB is voortgekomen dat twee vragen in het formulier zijn geschrapt, de vraag naar het nummer van de Marokkaanse Carte d´Identité Nationale (CIN) en de vraag over de machtiging.

Uit de praktijk van de controle van het vermogen in Marokko blijkt dat de Sociaal Attaché van de Nederlandse ambassade gebruik maakt van de lokale autoriteiten in Marokko en van andere informanten, zoals mensen in de buurt van de te onderzoeken persoon. De informatie die tenslotte in Nederland terecht komt, klopt vaak niet met de werkelijkheid.

De ouderen hadden een andere verwachting van hun oude dag. Wij merken dat de meesten erg ongerust zijn, bang, onmachtig, ziek of overspannen zijn. Na hun werkzame leven hadden ze verwacht het rustig aan te kunnen doen. De nieuwe maatregelen hebben deze verwachting wreed verstoord. De meesten van hen zijn Nederlandse burgers, die van de Nederlandse regering een humane behandeling verwachten.

Ons verzoek aan u is een gesprek over de ontstane situatie en het zoeken naar een humane oplossing voor dit probleem, waarbij wij zeker onderkennen dat de wet gerespecteerd moet worden, maar dat de realiteit, en de gevolgen voor deze groep moeten worden afgewogen.

Hopend op een positieve reactie,

 

Dhr. A. Menebhi, voorzitter van Emcemo

Lees ook:

Migrantenorganisaties roepen op bezwaar te maken tegen korting op AIO

Emcemo: wij zijn niet tegen fraude-onderzoek door SVB

Kamervragen en antwoorden van de PVV en de VVD

 

 Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over aio, asscher, emcemo, menebhi, woonlandbeginsel, wow.

Delen: