Einde voor Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken

In opinie door Ewoud Butter op 06-06-2014 | 21:53

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stopt per 1 januari 2015 met de subsidiëring van FORUM, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Dat heeft minister Lodewijk Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Asscher wilde graag dat Forum zich zou ontwikkelen tot "een flexibele kennismakelaar", maar de Raad van Toezicht van Forum betwijfelde of de organisatie die transitie aankon. Een door de minister aangestelde ambtelijke verkenner bevestigde dit vermoeden, mede op basis van beelden die externe partijen (andere kennisinstituten, departementen en gemeenten) over FORUM hebben.

Het werk dat door Forum werd uitgevoerd, zal deels bij Movisie en deels bij het Verwey-Jonker Instituut worden ondergebracht.

Al eerder besloot het ministerie dat de subsidie aan FORUM volgend jaar met 46 procent zou worden gekort. Dat leidde tot reorganisatieplannen en onrust onder de werknemers. De instelling die in Utrecht is gevestigd, ontvangt dit jaar nog ongeveer 5,5 miljoen subsidie van Sociale Zaken.

Eén van laatste relicten oude minderhedenbeleid

Met Forum verdwijnt één van de laatste instellingen van het oude minderhedenbeleid. 

Forum werd in 1996 opgezet uit onvrede over het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB). Het NCB was op haar beurt in 1974 ontstaan uit een fusie van de Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers (LSWBW) en de Stichting Bijstand Buitenlandse Studerenden (SBBS). Het NCB probeerde de maatschappelijke positie van buitenlandse migranten te verbeteren door middel van maatschappelijke en politieke beïnvloeding enerzijds en door projecten gericht op de emancipatie van de migranten. De eerste directeur was Ben Koolen.

Mohammed Rabbae trad 1982 als directeur aan. Hij maakte van het NCB een invloedrijke lobby-organisatie die nauw samenwerkte met migrantenorganisaties en met lokale Centra Buitenlanders.

In 1996 werd het NCB onder leiding van Ilhan Akel een onafhankelijke landelijke projectorganisatie nadat toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra in 1994 bekend had gemaakt dat zij één centrale organisatie wilde, die minder aan belangenbehartiging voor minderheden zou doen dan het NCB. De subisidie aan het NCB stopte. De werknemers kregen de keuze: overstappen naar het nieuw op te richten multiculturele expertisecentrum Forum, of bij het NCB blijven.

Forum werd de eerste jaren geleid door Jaques Veeris, Tineke van den Klinkenberg samen met Ahmed Aboutaleb, de huidige burgemeester van Rotterdam en daarna door Sadik Harchaoui, die vorig jaar vertrok. Harchaoui probeerde de organisatie van een belangenorganisatie te transformeren tot een kenniscentrum. Medewerkers van Forum mengden zich onder zijn leiding minder in het politiek-maatschappelijke debat. De organisatie werd misschien ook daardoor steeds kleurlozer en vooral minder zichtbaar.

Het blad Contrast is misschien één van de beste producten waarvoor Forum verantwoordelijk was. Contrast ontstond in 1994 na een fusie van het maandblad Buitenlanders Bulletin en weekblad Nieuwsblad Migranten, twee nieuwsbrieven van migrantenorganisaties. In 2003 zag Forum het uitgeven van het blad niet meer als één van haar kerntaken. Het blad, leerschool voor diverse, later vaak succesvolle journalisten, heeft het daarna nog een paar jaar op commerciëlere basis volgehouden, maar is inmiddels ter ziele.

Als kenniscentrum produceerde Forum geregeld nog interessante publicaties, al werden die vaak geschreven door ingehuurde gastschrijvers. Het instituut wist zich uiteindelijk onvoldoende te onderscheiden van andere kenniscentra.

De belangrijkste reden voor het verdwijnen van Forum is waarschijnlijk dat er de afgelopen jaren steeds minder steun was voor categoraal beleid, beleid dat specifiek gericht is op etnische minderheden. Dit beleid is op veel terreinen niet meer van deze tijd. Hierdoor zijn al eerder ook lokale kenniscentra verdwenen, zoals het Amsterdamse ACB Kenniscentrum (voorheen Amsterdams Centrum Buitenlanders).

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonie. In het verleden werkte hij o.a. bij ACB Kenniscentrum en hij heeft vaak samengewerkt met medewerkers van Forum en daarvoor het NCB. Hij wenst de overgebleven medewerkers van Forum veel sterkte en succes en is nieuwsgierig hoe Movisie en het Verweij-Jonker zich zullen presenteren als 'flexibele kennismakelaars'.  En daarnaast blijft u voor kennis, nieuws en achtergronden natuurlijk van harte welkom op dit blog ;-)

Zie ook:

De kamerbrief van Asscher

De website van Forum

Artikelen over Forum op dit blog hier

 Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over ewoud butter, Forum, integratiebeleid.

Delen:

Reacties


David Bruggeman - 10/05/2020 08:29

Hallo Ewoud. Fijn overzichtelijk blog. We discussieerden hier thuis hoe het ook al weer zat met (dit) Forum en kregen in jouw blog wat we hoopten: namen, rugnummers en transfers, om het in voetbaltermen te zeggen. De naam van je website zette me overigens in eerste instantie op het verkeerde been. Klinkt als de naam van een extreem rechts reactionair meningenkanaal.... Ik had het bijna weer weggeklikt. Hoe dan ook, dank je voor het overzicht

charky - 20/05/2016 18:25

Helemaal mee eens.
Eigen belang. geldwolven, op de pluche willen zitten en een springplank en hunkering naar meer macht, meer geld ( gemeenschapsgeld!!) invloed en macht. En iedereen trapt erin en maar denken dat ze echt het goed bedoelen. Waarschijnlijk hebben alle voormalige bestuurders het boek hoe word ik een rat gelezen.
Ze zouden een parlementaire enquête moeten houden over al het geld dat in deze bodemloze put is gestopt en naar alle bestuurders die veel geld hebben gekregen voor eigen belang. Schande en schandalig

prof. dr. david pinto - 12/06/2014 22:03

hé hé, het is gelukt. Forum dicht. Ook hierover heb ik Asscher een WhatsApp gestuurd en mijn opluchting uitgesproken. Toegegeven, ik heb vaak erover geschreven en met diverse bewindspersonen erover gehad dat Forum slechts een carrière machine fungeerde voor 'ambtenaar' Aboutaleb en de graaier Harchaoui met zijn compagnon en geldwolf Ilhan Kacem. Diverse malen hebben de Volkskrant en Binnenlands Bestuur over deze boeven geschreven. Het heeft te lang geduurd, maar oké, beter laat dan nooit. Weg Forum! Dieu merci.

Abdelkarim - 10/06/2014 16:28

Misschien ook wel tekenend voor de apathie van de organisatie dat Forum zelf nog niets heeft laten horen. Waarom is Forum zelf niet met het nieuws gekomen? Waarom laten ze anderen, zoals hier Ewoud Butter, de berichtgeving bepalen? (Nou boffen ze met Ewouds milde toon, maar toch....neem zelf het initiatief).
In die zin denk ik niet dat we Forum erg zullen missen. Toch vind ik het jammer dat er geen gespecialiseerd instituut is. Ik vind het ook jammer dat het werk van Forum deels wordt overgenomen door Movisie, een club die vooral methhodiekboekjes produceert, die vervolgens door niemand gelezen worden....Verweij Jonker doet dan nog wel goed onderzoek. En zowel Movisie als Verweij Jonker hebben weinig contact met migrantenorganisaties.
Faatje heeft gelijk: dat maakt dit blog urgenter.

miranda - 10/06/2014 15:52

Helemaal mee eens, met Antoine Berber
Daar komt nog iets bij: S. Harchaoui bleek na onderzoek een frauduleuze graaier die Forum vooral gebruikte voor zelfverrijking. En toen maar snel tussen uit gepiept. Een smet op de multiculturele industrie.

Rafza Hussainali - 10/06/2014 13:11

In transitieprocessen zoals deze doorstroom wordt vaak over hoofd gezien dat er ook pareltjes zijn. Ongetwijfeld is er bijvoorbeeld veel kennis geproduceerd die bijgedragen heeft tot de maatschappij die wij nu zijn. Veel succes dus met de doorstroom naar Movisie en het JonkerVerweij instituut.


Faatje - 10/06/2014 12:10

Ja, onder Harchaoui is Forum steeds onzichtbaarder geworden. Alleen Harchaoui was zichtbaar. Jammer.
Aan de andere kant was het misschien niemand gelukt Forum overeind te houden. Ik hoorde nog maar weinig van Forum, soms alleen nog van Madkouri of Zeki Arslan, maar erg vernieuwend kun je dat niet meer noemen. En, ze hebben verder de tijd ook tegen. Alle multiculti clubs zijn nu bijna verdwenen.

Republiek Allochtonië is nu zelf een van de laatste relicten. En dat terwijl het onderhouden wordt door vrijwilligers! Wel door blijven gaan hoor! Kunnen jullie die subsidie niet ontvangen?

Nou ja, ik zal in ieder geval maar eens een donatie overmaken...;-)

Antoine Berben - 10/06/2014 11:45

Ik zal er geen traan om laten dat Forum gaat worden gesloten. Enerzijds omdat ik zelf aan den lijve heb moeten ervaren dat Forum een taak absoluut niet waar maakt namelijk een taak in het adviseren en anderzijds heb ik de mensen van Forum zo goed als nergens op aanwezigheid kunnen betrappen.
Toen ik zelf werkzaam was als iemand die medewerker was bij een centrum voor allochtone hulpverlening heb ik enkele malen aan FORUM gevraagd om een deel informatie, Ondanks 5 telefoontjes is er nooit teruggebeld en kwam er ook geen enkele informatie. Daarmee staat voor mij al vast dat FORUM niet werkt en dat het voortbestaan ter discussie mocht worden gesteld. Maar ook in de politiek is FORUM nooit echt aanwezig geweest en daarmee verworden tot het zoveelste subsidie slurpende zwarte gat in ons land dat feitelijk geen andere taak meer had dan het eigen personeel te betalen.
Welnu zulke organisaties moeten weg en hebben geen enkel bestaansrecht!